Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

2. 12. 2016 15:58

Místopředseda vlády Bělobrádek má za úkol dokončit zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací a metodiku hodnocení výzkumných organizací

Bilanční schůzka předsedy vlády Bohuslava Sobotky s místopředsedou pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem, 2. prosince 2016.
Bilanční schůzka předsedy vlády Bohuslava Sobotky s místopředsedou pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem, 2. prosince 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se v pátek 2. prosince 2016 setkal k bilanční schůzce s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem. Společně zhodnotili činnost a další cíle vládní koalice, úkoly ministrů vládního kabinetu za KDU-ČSL a dosavadní činnost v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Vicepremiér Bělobrádek má za úkol do konce funkčního období vlády dokončit zákon o podpoře výzkumu, vývoje a inovací včetně předložení paragrafového znění do Parlamentu ČR a dokončit metodiku hodnocení výzkumných organizací 2017+.

Premiér Sobotka diskutoval s vicepremiérem Bělobrádkem o činnosti vládní koalice a jejích prioritách pro následující měsíce. Za hlavní úkol vládního kabinetu označil přípravu zákona o státním rozpočtu na rok 2018, kdy by se koalice měla shodnout na hlavních prioritách z hlediska rozpočtové politiky vlády. Dalším úkolem vlády je společné dokončení legislativního procesu klíčových zákonů, které jsou součástí vládního prohlášení. Tématem jednání byly také úkoly ministerstev řízených ministry za KDU-ČSL. Hlavním tématem schůzky byla činnost místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka v jemu podřízené oblasti.

„V oblasti vědy, výzkumu a inovací se podařilo dosáhnout něčeho, co zde v minulosti nebylo. Tím je široká a úspěšná spolupráce mezi vládou, zástupci průmyslu, vysokých škol a výzkumnými institucemi. Dalším faktem, který chci ocenit, je výrazné navyšování výdajů na výzkum a vývoj. V roce 2017 by se mělo uvolnit na tuto oblast z národních zdrojů o 6 mld. Kč více, než tomu bylo v roce 2013,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Premiér Sobotka ocenil schválení dvou významných dokumentů, kterými jsou Národní politika výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016–2020 s výhledem do roku 2025 a Národní RIS3 strategie.

Dobrým výsledkem činnosti je také vysoká úroveň mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kdy se podařilo dosáhnout posílení spolupráce s Jižní Koreou a uzavřít Memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností. Díky memorandu by mohlo být na území ČR do dvou let otevřeno zastoupení Fraunhoferovy společnosti, která patří mezi nejvýznamnější instituce na světě podporující aplikovaný výzkum. Vládě se také daří v zahraničí vytvářet síť vědecké diplomacie.

Mezi splněné úkoly patří schválení vládního Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu, který zahrnuje opatření pro podporu vědy a výzkumu.

Úkoly místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka na příštích 11 měsíců:

  1. Dokončení zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Příprava paragrafového znění a předložení do Parlamentu ČR.
  2. Dokončení Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie