Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

30. 11. 2016 16:28

Klíčovými úkoly nového ministra zdravotnictví Ludvíka je zlepšit starost o pacienty, zajistit financování zdravotní péče a navýšení platů lékařů

Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl ve středu 30. listopadu 2016 do úřadu nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl ve středu 30. listopadu 2016 do úřadu nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvedl dnes, ve středu 30. listopadu 2016 do úřadu nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Mezi hlavní úkoly nového ministra patří zajistit financování zdravotní péče a prostředků pro navýšení tarifních platů lékařů a sester o 10 % v roce 2018 v rámci příprav státního rozpočtu na rok 2018. Dalším úkolem je od 1. ledna 2017 zabezpečit bezproblémové fungování letecké záchranné služby ve všech regionech ČR a dokončit legislativní proces zákona o valorizaci plateb za státní pojištěnce.

„Oblast zdravotnictví patří ke klíčovým prioritám naší vlády, jejímž hlavním cílem je od začátku zajistit občanům dostupnou a kvalitní zdravotní péči. Dosavadnímu ministrovi zdravotnictví Svatopluku Němečkovi se podařilo za tři roky práce splnit významnou část vládního programu v této oblasti, za což mu děkuji. Jsem rád, že se podařilo zdravotnictví finančně stabilizovat včetně postupného trojího zvýšení tarifních platů lékařů a sester. Podařilo se také splnit a profinancovat důležité opatření, kterým bylo zrušení drtivé většiny regulačních poplatků, které pacienti před nástupem naší vlády platili v nemocnicích. Jsem také rád, že se podařilo snížit daň z přidané hodnoty u léků. Ministrovi Němečkovi se podařilo také zahájit legislativní proces u celé řady změn zákonů, které se týkají budoucího personálního zajištění poskytování zdravotní péče v naší zemi. Učinily se rovněž významné kroky k posílení transparentnosti ve financování poskytování zdravotní péče.

Nyní nastupuje nový ministr zdravotnictví. Cílem dané změny je dodat resortu novou dynamiku a energii pro plnění dalších úkolů, které je nutné dokončit v následujících měsících do konce funkčního období vlády. Mezi klíčové priority resortu pod novým vedením patří zajištění dostatku finančních prostředků na financování zdravotní péče bez navýšení spoluúčasti občanů při přípravě státního rozpočtu na rok 2018 včetně rozpočtového výhledu, který bude naše vláda ještě schvalovat. Dále zajistit dostatek finančních prostředků s cílem navýšit v roce 2018 tarifní platy u lékařů a sester o dalších 10 %. Důležité je také prosazení zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních. Dále dokončit legislativu týkající se reformy vzdělávání lékařů a sester. Dalším úkolem je do konce roku prověřit, že od 1. ledna 2017 bude bezproblémově zajištěna letecká záchranná služba ve všech regionech ČR ke spokojenosti pacientů a lékařů. Další prioritou nového ministra je prosadit do konce vládního funkčního období druhý návrh protikuřáckého zákona. Důležitou prioritou je také prosadit a v Poslanecké sněmovně PČR schválit zákon o valorizaci plateb za státní pojištěnce,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Prioritní úkoly nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka:

  1. Zlepšení péče o pacienty a zajištění dostatku finančních prostředků na financování zdravotní péče bez navýšení spoluúčasti občanů při přípravě státního rozpočtu na rok 2018.
  2. Zajištění dostatku finančních prostředků pro navýšení tarifních platů u lékařů a sester o 10 % v roce 2018.
  3. Prosazení zákona o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních.
  4. Dokončení legislativy u reformy vzdělávání lékařů a sester.
  5. Kontrola a zajištění bezproblémového fungování letecké záchranné služby ve všech regionech ČR od 1. ledna 2017.
  6. Prosazení návrhu protikuřáckého zákona.
  7. Dokončení legislativního procesu zákona o valorizaci plateb za státní pojištěnce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie