Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 11. 2016 17:08

Premiér Sobotka: Úkolem ministryně Šlechtové je prosazení novely stavebního zákona a efektivní čerpání peněz z fondů EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, 25. listopadu 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou, 25. listopadu 2016.
Předseda vlády Bohuslava Sobotka jednal v pátek 25. listopadu 2016 v rámci bilančních schůzek ve Strakově akademii s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou. Premiér zhodnotil dosavadní splněné úkoly resortu v uplynulém období a stanovil kroky, které je nutné splnit do konce funkčního období vlády. Ministryně Šlechtová má v tomto časovém horizontu dokončit legislativní proces novely stavebního zákona a novely zákona o pohřebnictví, připravit rámec zcela nového stavebního zákona, koordinovat čerpání finančních prostředků z fondů EU a informovat pravidelně o průběhu čerpání vládní kabinet a předložit vládě ke schválení Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Premiér Sobotka po společném jednání označil za dobře splněný prioritní cíl čerpání z fondů Evropské unie za uplynulé programové období, kdy bylo vyčerpáno 96 % alokovaných prostředků. Současná vláda dokázala po svém příchodu zvrátit nepříznivé prognózy nedočerpání až 100 mld. Kč z důvodu špatné činnosti předchozích vlád v této oblasti.

„Čerpání evropských prostředků bylo jedním z největších úkolů, který naše vláda měla v uplynulých třech letech od našeho příchodu. Bylo nutné, aby Ministerstvo pro místní rozvoj sehrálo zásadní koordinační roli. Dnes můžeme říci, že se nám tento úkol povedl. ČR vyčerpala více než 96 % alokace, kterou měla. Podařilo se výrazným způsobem omezit rizika a zrychlit fungování jednotlivých resortů. Díky tomu se podařilo zrealizovat 71 tisíc projektů financovaných z prostředků EU,“ uvedl k čerpání fondů EU premiér Bohuslav Sobotka.

Dalším úspěšně splněným cílem resortu bylo schválení a uvedení do praxe zákona o zadávání veřejných zakázek. Premiér také kladně zhodnotil vytvoření dotačních titulů, které jsou zaměřeny na regionální rozvoj, jako je například dotační titul na obnovu místních komunikací, dotační titul Komunitní dům seniorů a program na bourání vybydlených a zdevastovaných budov.

Mezi splněné úkoly označil premiér Sobotka také omezování využívání jednacích řízení bez uveřejnění. Za tímto účelem byla ustavena Rada vlády pro transparentní veřejné zakázky, která má za úkol projednat veškeré návrhy od resortů na JŘBÚ ještě před projednáváním daných návrhů vládním kabinetem.

Úkoly pro ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou do konce funkčního období:

  1. Dokončit legislativní proces novely stavebního zákona a novely zákona o pohřebnictví.
  2. Příprava rámce nového stavebního zákona.
  3. Aktivní a striktní koordinace ministerstev v procesu efektivního a rychlého čerpání finančních prostředků z fondů EU a pravidelné informování vládního kabinetu.
  4. Zlepšení informovanosti a využívání monitorovacího systému strukturálních fondů.
  5. Elektronizace veřejných zakázek ve státní správě s důsledným využitím systému Národní elektronický nástroj.
  6. Schválení strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie