Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 12. 2016 20:16

Ministr Brabec má za úkol dokončit EIA k prioritním dopravním stavbám a ratifikovat Pařížskou dohodu

Bilanční schůzka předsedy vlády Bohuslava Sobotky s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, 1. prosince 2016.
Bilanční schůzka předsedy vlády Bohuslava Sobotky s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, 1. prosince 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal ve čtvrtek 1. prosince 2016 v rámci bilanční schůzky s ministrem životního prostřední Richardem Brabcem. Prioritními úkoly ministra bude vydání stanovisek EIA pro prioritní dopravní stavby, ratifikace Pařížské dohody a příprava dalších opatření proti suchu.

Ministerstvu životního prostředí se podařilo dohnat některé resty z dob minulých vlád a zlepšit systémový přístup. Chci ocenit fakt, že se podařilo úspěšně dočerpat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí 2007 – 2013, které byly po našem nástupu do vlády kriticky ohroženy,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Z dalších úspěšně splněných úkolů předseda vlády Sobotka ocenil spuštění a průběh projektu kotlíkových dotací, který může reálně přispět k rychlému zlepšení kvality ovzduší. Premiér rovněž ocenil program Nová zelená úsporám na snížení energetické spotřeby.

Vládě se podařilo dojednat s Evropskou komisí u devíti prioritních dopravních staveb výjimky z procesu EIA. Povedla se také novelizace zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a přijetí opatření proti klimatickým změnám, především řešení problémů se suchem.

Premiér Sobotka vyzdvihl také koncepční řešení problematiky výkupu kovů, včetně zavedení bezhotovostního výkupu kovů, což má mimo jiné vliv na snížení kriminality.

Úkoly pro ministra životního prostředí Richarda Brabce:

  1.  Transpoziční novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.
  2. Dokončení vydání devíti závazných stanovisek k prioritním dopravním záměrům. Klíčové dopravní stavby by mohly mít stanovisko EIA do konce ledna.
  3. Ratifikace Pařížské dohody.
  4. Finalizace národního akčního plánu přizpůsobení se změnám klimatu.
  5. Spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj na koncepci nového stavebního zákona.
  6. Řešení dopadu polského záměru na rozšíření těžby na dole Turów.

V pátek bude předseda vlády Bohuslav Sobotka jednat s vicepremiérem pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie