Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 11. 2018 20:38

Informace k vystoupení Velké Británie z EU a reformě EU


Stručně o vystoupení Velké Británie z EU

Spojené království 29. března 2017 po necelém roce od referenda oficiálně oznámilo Evropské radě svůj záměr vystoupit z EU. Dle pravidel článku 50 Smlouvy o EU tak začala plynout dvouletá lhůta pro uzavření dohody o podmínkách vystoupení s přihlédnutím k rámci budoucích vztahů. Pro samotné zahájení jednání bylo nejprve nutné přijmout mandát zmocňující Evropskou komisi jednat. Roli mandátu plní dvojice dokumentů – pokyny Evropské rady (které byly schváleny Evropskou radou ve formátu EU27 v dubnu 2017) a vyjednávací směrnice. Směrnice jsou přílohou rozhodnutí Rady umožňujícího Komisi zahájit jednání se Spojeným královstvím a blíže specifikují zaměření jednání (schválené Radou pro obecné záležitosti (čl. 50) dne 22. května). Vyjednávání se nyní nachází v druhé fázi, kdy je se Spojeným královstvím veden dialog nejen nad výstupovou dohodou, ale i o podobě budoucích vztahů a možnosti zakotvení přechodného období.

Dosavadní vývoj

pátek 20. 7. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti (čl. 50) spolu s hlavním vyjednavačem Evropské komise Michelem Barnierem posoudila aktuální stav jednání o brexitu. M. Barnier představil sdělení o připravenosti vypracované Komisí.
   

čtvrtek 12. 7. 2018

 • Byla zveřejněna Bílá kniha UK o budoucím vztahu s EU.


neděle 8. 7. 2018

 • V návaznosti na jednání vlády UK o podobě Bílé knihy, které se uskutečnilo dne 6. července 2018 v Chequers, dne 8. července 2018 David Davis rezignoval na svou funkci hlavního vyjednavače UK, téměř obratem byl jmenován nový vyjednavač Dominic Raab. Nadcházející den odstoupil ministr zahraničí Boris Johnson (nahrazen dřívějším ministrem zdravotnictví Jeremy Huntem). Oba odstoupivší ministři byli zastánci tzv. tvrdého brexitu (UK bez přístupu na jednotný trh a nečlen celní unie s EU). Právě prohlášení vlády UK z Chequers znamenalo mírný příklon k variantě tzv. soft brexitu (zóna volného obchodu, volný obchod se zbožím, ne se službami, konec volného pohybu osob, vysoký standard ochrany životního prostředí nebo sociálních a pracovních otázek).

čtvrtek a pátek 28. – 29.  6. 2018

 • ER50  (čl. 50)  Na základě přípravy Rady pro obecné záležitosti (čl.50) ze dne 26. června vyhodnotila Evropská rada (čl. 50) dosavadní pokrok v jednáních o vystoupení UK z EU. Přivítala dosažený pokrok v některých částech dohody o vystoupení. Současně vyjádřila obavy nad jeho nedostatkem v otázce Irska a Severního Irska a konkrétně zmínila rovněž otevřenou otázku Gibraltaru. Zdůraznila rovněž nutnost naplňování všech závazků coby podmínku postupu vyjednávání.

úterý 19. 6. 2018

 • EK a UK zveřejnily společné prohlášení, ve kterém konstatují pokrok, kterého bylo dosaženo, pokud jde o podmínky návrhu dohody o vystoupení od zveřejnění předchozí verze znění z 19. března.
   

pondělí 14. 5. 2018

 • Michel Barnier, hlavní vyjednavač Evropské komise pro brexit, informoval Radu pro obecné záležitosti (čl. 50) o vývoji jednání se Spojeným královstvím a zdůraznil, že je třeba se věnovat všem otázkám souvisejícím s vystoupením a připomněl, že je nutné nadále pracovat na zajištění připravenosti na různé scénáře. Dále seznámil ministry EU-27 s možnou strukturou budoucích jednání se Spojeným královstvím o partnerství.

čtvrtek 12. 4. 2018

 • Do Prahy zavítal hlavní vyjednavač EU pro brexit Michel Barnier. Setkal se s premiérem Andrejem Babišem, kterého informoval o aktuálním stavu jednání s Velkou Británií.  Michel Barnier se rovněž zúčastnil na Úřadu vlády jednání Pracovní skupiny brexit. Jednání předsedal státní tajemník Aleš Chmelař. Michel Barnier účastníky podrobně seznámil se současným stavem jednání s Velkou Británií jak o výstupové dohodě, tak o možných scénářích budoucích vztahů EU s Velkou Británií.

pátek 23. 3. 2018

 • ER50 přijala pokyny týkající se rámce budoucích vztahů s Velkou Británií po brexitu. Pokyny byly přijaty bez připomínek, diskuze proběhla až po samotném přijetí. Členské státy jednotně vyjádřily spokojenost nad textem. Barnier pak v debatě vyzdvihl hlavní úspěchy dosavadního vyjednávání ve věci dohody o vystoupení, tj. přechodné období, finanční vyrovnání a práva občanů. Uvedl, že hranice Irsko/Severní Irsko ještě není dořešena, ale je shoda s Velkou Británií na jasných principech.

pondělí 19. 3. 2018

 • Na tiskové konferenci vystoupili společně M. Barnier a D. Davis a představili novou verzi textu dohody o vystoupení. M. Barnier zdůraznil, že nová verze představuje zásadní etapu jednání, protože došlo ke shodě na velké části. Dodal ovšem, že jde jen o etapu, protože stále přetrvávají sporné body, a to zejména hranice Irsko/Severní Irsko.

pátek 16. 3. 2018

 • Byl distribuován revidovaný návrh pokynů ER50 reflektující  výsledky jednání CRP50.  Ten byl dále předmětem jednání šerpů a rady GAC50.

středa 14. 3. 2018

 • Do Prahy zavítal britský ministr pro vystoupení z EU David Davis, setkal se s premiérem Andrejem Babišem. David Davis zdůraznil mimořádně dobré vztahy mezi Velkou Británií a ČR, které jsou důvodem, proč je zapotřebí bavit se o budoucí spolupráci mezi našimi státy. Evropský parlament přijal návrh usnesení o brexitu.  Pro usnesení hlasovalo 544 poslanců (110 bylo proti a 51 se zdrželo hlasování).

týden od úterý 13. 3. 2018

 • Proběhlo další kolo vyjednávání mezi Evropskou komisí a Velkou Británií - toto období vnímáno Evropskou komisí jako zásadní možnost dosáhnout co největšího pokroku, před březnovou Evropskou radou (čl. 50).

středa 7. 3. 2018

 • Byly zveřejněny návrhy pokynů ER50 k budoucími vztahu s Velkou Británií. Týž den byl návrh projednán na Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50). Britský ministr financí Philip Hammond prozatímně uzavřel vystoupení představitelů britské vlády k brexitu projevem, ve kterém se zabýval budoucími vztahy v oblasti finančních služeb.

pátek 2. 3. 2018

 • Pronesla svůj projev Theresa May, proslov měl za cíl představit vizi Velké Británie ohledně budoucího ekonomického vztahu s EU, na konkrétní návrhy ale v projevu nedošlo. Znovu potvrzeny dosavadní redlines.

středa 28. 2. 2018

 • Evropská komise zveřejnila očekávaný návrh právního textu dohody o vystoupení Velké Británie z EU. Velká Británie zveřejnila poziční dokument k právům občanů EU, kteří do Británie přijdou během přechodného období.

středa 21.2 2018

 • Velká Británie distribuovala dokument k přechodnému období formou reakce na původní návrh Evropské komise. Evropská komise v této souvislosti uvedla, že na základě zveřejněného dokumentu, se nebude pouštět do diskuze s Velkou Británií o textu výstupové dohody. Ta proběhne až po zveřejnění celého návrhu výstupové dohody ze strany Evropské komise a po jeho po projednání s členskými státy.

sobota 17. 2. 2018

 • K brexitu se v rámci bezpečnostní konference v Mnichově vyjádřila britská premiérka Theresa May. Hlavním bodem jejího projevu byla nabídka dohody mezi EU27 a Velkou Británií o vzájemné bezpečnostní spolupráci. T. May zdůraznila, že Británie považuje za svůj bezpodmínečný závazek nadále se podílet na udržování bezpečnosti v Evropě.

středa 14. 2. 2018

 • Svůj projev pronesl ministr zahraničních věcí Boris Johnson. Boris Johnson se v projevu zaměřil na pozitivní aspekty brexitu a ujištění britských občanů, že po brexitu bude lépe.

týden od pondělí 12. 2. 2018

 • Začala série proslovů vládních představitelů Velké Británie k brexitu.

týden od úterý 6.2. 2018

 • V Bruselu se konalo další kolo vyjednávání mezi Evropskou komisí a Velkou Británií.

pondělí 29. 1. 2018

 • Rada pro obecné záležitosti schválila směrnice pro přechodné období.

od čtvrtka 11. 1. 2018

 • Od druhého lednového týdne opět probíhala jednání Pracovní skupiny dle článku 50 (PS50). Jednání probíhala až do posledního lednového týdne a byly na nich projednávány jednotlivé kapitoly týkající se rámce budoucích vztahů.

středa 20. 12. 2017

 • Evropská komise předložila v návaznosti na jednání ER50 dne 15. 12. návrh negociačních směrnic o přechodném období. Věcná diskuse k návrhu probíhala v průběhu ledna 2018 na jednáních Výboru stálých zástupců ve formaci k čl. 50 (Coreper 50).

pátek 15. 12. 2017

 • Na jednání Evropské rady dle článku 50 prezidenti a premiéři EU27 rozhodli, že v rámci první fáze vyjednávání s UK bylo dosaženo dostatečného pokroku a přijali pokyny pro zahájení druhé fáze jednání. Hlavní vyjednavač Evropské komise M. Barnier lídry EU27 informoval o procesu, díky kterému došlo k tomuto pozitivnímu výsledku. Lídři ocenili fakt, že se podařilo udržet jednotu EU27 a práci M. Barniera a jeho týmu.

středa 13. 12. 2017

 • Britský parlament projednal pozměňovací návrh zákona o vystoupení stanovující, že parlament musí schválit konečnou podobu brexitu.

pátek 1. 12. 2017

 • Na Úřadě vlády se konala plenární jednání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Spojeného království z EU a pro řešení otázek spojených s budoucím směřováním EU s cílem shrnutí dosavadního vývoje vyjednávání o brexitu a projednání výchozí pozice ČR k přechodnému období a budoucímu uspořádání vztahů s UK.

pondělí 20. 11. 2017

 • V rámci jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) rozhodli ministři členských států o přesídlení unijních agentur z Londýna. Evropská léková agentura míří do Amsterdamu, Evropský orgán pro bankovnictví do Paříže.

čtvrtek – pátek 9. – 10. 11. 2017

 • V Bruselu proběhlo šesté vyjednávací kolo o výstupové dohodě, kde sice došlo k prohloubení diskuze a vyjasnění některých otázek, ale pokrok, který by znamenal posun do druhé fáze konstatovat nelze.

středa 8.11. 2017

 • Evropský parlament vydal prohlášení ke stavu jednání u práv občanů, kde vyjadřuje nesouhlas s tím, že by v této oblasti mohla jednání být nedaleko dohody.

pátek 20.10. 2017

 • Na jednání Evropské rady (ER) dle čl. 50 byly bez připomínek přijaty Závěry ER a lídři tak konstatovali, že nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožnil posunout vyjednávání o brexitu do druhé fáze.

úterý 17.10. 2017

 • V Lucemburku proběhlo zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) dle čl. 50, tématem byla příprava na následující Evropskou radu dle čl. 50.

týden od 9.10. 2017

 • V Bruselu probíhá páté vyjednávací kolo o brexitu, po kterém opět nebylo dosaženo dostatečného pokroku, který by umožňoval říjnové Evropské radě dle čl. 50 posunout vyjednávání do druhé fáze.

pátek 6. 10. 2017

 • Evropská komise zveřejnila hodnocení jednotlivých nabídek k přemístění unijních agentur z UK.

úterý 3. 10. 2017

 • Evropský parlament přijal na plenárním zasedání rezoluci k dosavadnímu stavu jednání mezi EU a UK.

týden od 25. 9. 2017

 • Proběhlo čtvrté vyjednávací kolo o brexitu, kde byl nejvíce znatelný pokrok u přímého účinku výstupové dohody, UK poprvé uvedlo, že bude přímý účinek výstupové dohody akceptovat.

pondělí 25. 9. 2017

 • Jednala Rada pro obecné záležitosti (GAC), kde bylo hlavním tématem příprava na říjnovou Evropskou radu dle čl. 50.

pátek 22. 9. 2017

 • T. May přednesla projev v italské Florencii. Projev, ačkoliv ne zcela konkrétní, byl hodnocen pozitivně. Hlavní vyjednavač EU M. Barnier následně ocenil snahu UK posunout se vpřed ve vyjednávání.

týden od 28. 8. 2017

 • V Bruselu proběhlo třetí kolo vyjednávání o brexitu věnované především právům občanů, ale také otázkám finančního vyrovnání a Irsku.

pondělí 31. 7. 2017

pondělí 17. 7. 2017

 • Druhé kolo vyjednávání o brexitu se věnovalo právům občanů, finančnímu vypořádání a dalším otázkám.    

čtvrtek 22. 6. 2017

 • Na okraj Evropské rady proběhlo jednání států ve formátu EU27.

pondělí 19. 6. 2017

 • Vyjednávání Velké Británie a EU byla zahájena schůzkou Michela Barniera s Davidem Davisem.

pondělí 22. 5. 2017

 • Rada pro obecné záležitosti (GAC) schválila první vyjednávací směrnici pro Michela Barniera a jeho tým.

středa 17. 5. 2017

 • Na Úřadu vlády zasedala Pracovní skupina pro brexit a reformu EU. Tématy jednání byly výsledky Evropské rady, první vyjednávací směrnice a Bílá kniha o budoucnosti EU. Více zde.

sobota 29. 4. 2017

 • Summit Evropské rady, na kterém hlavy států a předsedové vlád zemí EU budou schvalovat mandát Evropské komise pro vyjednávání s Velkou Británií.

středa 12. 4. 2017

 • Ve sněmovně proběhla čtvrtá schůzka se zástupci politických stran, na které byla diskutována pozice ČR pro vyjednávání brexitu.

středa 29. 3. 2017

 • Velká Británie notifikovala dle čl. 50. Spouští se tak oficiální proces vystoupení Velké Británie z EU.

úterý 28. 3. 2017

 • Páté jednání Pracovní skupiny pro brexit a reformu EU.

středa 22. 2. 2017

pátek 3. 2. 2017

 • Malta hostila neformální summit hlav států a předsedů vlád členských zemí EU. Druhá část jednání ve formátu EU27 se věnovala tématu budoucnosti EU.

středa 18. 1. 2017

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se na svém čtvrtém jednání zabývala přesídlením agentur EU do ČR a projevem britské premiérky Theresy Mayové.

Informace k vystoupení Velké Británie z EU a reformě EU

středa 21. 12. 2016

pátek 11. 11. 2016

čtvrtek 3. 11. 2016

 • Britský High Court rozhodl, že britská vláda musí před notifikací celý proces projednat ještě s Parlamentem. Britská vláda se proti tomuto rozhodnutí odvolala k Supreme Court.

úterý 11. 10. 2016

 • Pracovní skupina pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU se sešla na Úřadu vlády za účasti velvyslance Libora Sečky.

pátek 16. 9. 2016

 • V Bratislavě se uskutečnil neformální summit EU27, který řešil budoucnost Evropské unie. Lídři 27 členských států se dohodli na tzv. roadmap. Jejím obsahem je soubor priorit pro další činnosti Unie, která bude založená na zajištění bezpečnosti a prosperity. Úkolem konkrétních opatření je v následujících šesti měsících vytvořit akceschopnější Unii a zvýšit důvěru občanů v evropský projekt.

pondělí 5. 9. 2016

Schůzka zástupců parlamentních stran k budoucí reformě EU, 5. září 2016.

pátek 26. 8. 2016

 • Ve Varšavě proběhl summit premiérů Visegrádské skupiny za účasti německé kancléřky Angely Merkelové. Jedním z hlavních témat byla reforma EU.

pondělí 22. 8. 2016

 • Na Úřadu vlády ČR se uskutečnilo druhé setkání Pracovní skupiny pro otázku vystoupení Velké Británie z EU a pro budoucí směřování EU.

čtvrtek 14. 7. 2016

středa 13. 7. 2016

 • Komentář předsedy vlády k jmenování Theresy Mayové premiérkou Velké Británie: „Gratuluji paní Therese Mayové, která se dnes stala novou premiérkou Velké Británie. Česká vláda vítá, že se tímto krokem zkrátilo období vládní nejistoty, které trvalo od výsledku britského referenda o setrvání Velké Británie v EU,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.
 • Britský premiér David Cameron odstoupil ze své funkce, kterou převzala dosavadní ministryně vnitra Theresa Mayová.
   

​čtvrtek 30. 6. 2016

středa 29. 6. 2016

 • Pokračování jednání Evropské rady.

úterý 28. 6. 2016

 • Dopoledne se sešel Evropský parlament na mimořádné schůzi a po rozpravě přijal usnesení připravené pátečním jednáním svého předsednictva.
   
 • Proběhly schůzky premiéra Bohuslava Sobotky s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem, s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem a s předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem jménem V4 k výsledkům referenda.
   
 • Pokračovala paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.
   
 • Proběhla tradiční setkání evropských politických stran před konáním Evropské rady.
   
 • Uskutečnilo se setkání V4 na úrovni premiérů. V návaznosti na výsledky referenda proběhla diskuse ve formátu EU-27, který politicky, byť nikoli právně, zahájí přípravy odchodu Velké Británie z EU.
   
 • Společné prohlášení předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny: Důvěryhodná a akceschopná Unie: Země Visegrádské skupiny vyjadřují hluboké politování nad rozhodnutím Velké Británie nesetrvat členem Evropské unie. Toto suverénní rozhodnutí však respektujeme. Evropská unie bude dále pokračovat ve formátu 27 států.
   

pondělí 27. června 2016

 • Premiér Sobotka inicioval na jednání vlády ČR zřízení pracovní skupiny pro otázky brexitu a budoucnosti EU„Odchodem Velké Británie nastává změna, na kterou musí být Česká republika připravena. Proto dnes vláda ustavila na můj návrh pracovní skupinu, jejímž cílem bude připravit pozici České republiky pro nadcházející vyjednávání s Velkou Británií o vystoupení z EU. ČR musí hájit své národní zájmy, jedním z našich důležitých cílů bude snaha udržet rovnocenné podmínky na britském pracovním trhu pro české občany, tedy takové, jaké využívají Britové v Česku. Pracovní skupina by měla zároveň definovat priority ČR pro budoucí podobu EU, včetně návrhů nutných reforem, kterými musí Unie projít,“ uvedl ke zřízení pracovní skupiny premiér Bohuslav Sobotka.

 • Vláda schválila mandát pro premiéra na jednání Evropské rady: Na okraj zasedání Evropské rady se premiér Sobotka ve středu setká také s jejím předsedou Donaldem Tuskem. Dominantním tématem jednání budou výsledky referenda o setrvání Velké Británie v Evropské unii a další evropské otázky.

 • Budou probíhat paralelní bilaterální jednání mezi členskými státy navzájem a s evropskými institucemi.
   

neděle 26. června 2016

 • Donald Tusk svolal na 14.30 setkání šerpů (poradců premiérů pro EU/státních tajemníků pro evropské záležitosti), kteří mají za úkol obsahově připravit jednání Evropské rady na téma odchodu Velké Británie z EU. Za Českou republiku se setkání účastnil státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

pátek 24. června 2016

 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k rozhodnutí Velké Británie„Vládu Velké Británie teď čeká nelehký úkol požádat o vystoupení z Evropské unie. Oznámením rozhodnutí odejít se nastartuje nejméně dvouleté vyjednávací období o tom, jak budou vypadat naše vzájemné vztahy v budoucnu. Britové budou mít určitě menší vliv na to, co se v Evropě děje a jejich země bude celkově slabší a méně důležitá. O odchodu z EU bychom se s Brity měli domluvit rychle a racionálně. Velké starosti čekají Velkou Británii – v nejbližších letech se opět rozhoří zápas o udržení Skotska a Velká Británie bude muset řešit i nové nastavení ekonomických vztahů se svým největším partnerem,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka k rozhodnutí Velké Británie. 
   
 • Politické a ekonomické dopady britského referenda
   
 • Harmonogram kroků v návaznosti na referendum ve Velké Británii: Diskuze se povedou nejen ohledně rozhodnutí Velké Británie odejít z EU, ale i o budoucnosti evropské integrace jako takové a jejím dalším směřování. 
   
 • Sešlo se předsednictvo Evropského parlamentu, připravilo návrh rezoluce reagující na brexit a naplánovalo průběh mimořádného pléna Evropského parlamentu 28. 6.
   
 • Bezprostředně poté se sešla institucionální čtyřka EU: Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Martin Schulz a Mark Rutte a sladili meziinstitucionální postup.
   
 • Páteční Rada pro obecné záležitosti byla posunuta do odpoledních hodin, předcházela jí koordinační schůzka V4 na úrovni státních tajemníků pro evropské záležitosti/ministrů zahraničních věcí, následoval oběd ministrů pro evropské záležitosti, kde předsednictví a Komise podali informaci o dopoledních schůzkách a kde došlo k první názorové výměně ve formátu EU-28.
   
 • Na okraj Rady pro obecné záležitosti proběhla v Lucemburku další schůzka evropských ministrů šesti zakládajících členů.
   

čtvrtek 23. června 2016

 • Hlasování o setrvání Velké Británie v Evropské unii probíhalo ve čtvrtek 23. června 2016 od 8.00 do 22.00 (GMT+1). Výsledek referenda je 52 % pro vystoupení, 48 % pro setrvání. Účastnilo se 72 % registrovaných voličů.
   
 • Komentář předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky k situaci před konáním referenda ve Velké Británii„Velkou Británii a její občany dnes čeká historické hlasování o budoucnosti země. Referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii je důležitým momentem evropské historie. Je to vůbec poprvé, kdy obyvatelé členské země hlasují o tom, zda zůstat v Evropské unii, nebo z EU odejít,“ uvedl Bohuslav Sobotka před konáním referenda ve Velké Británii.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Analýzy k brexitu

Pravní aspekty vystoupení UK z EU (MZV)

Vnější smlouvy EU v kontextu brexitu (MZV)

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie