Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 2. 2017 9:07

Prohlášení předsedů parlamentních politických stran k jednáním o vystoupení Velké Británie z Evropské unie

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je historickým partnerem České republiky, pevně nás pojí ideály demokratické společnosti a úcta k lidským právům. Česká republika bude do budoucna usilovat o co nejužší spolupráci ve všech oblastech. Respektujeme rozhodnutí občanů Spojeného království vystoupit z Evropské unie. Naším hlavním cílem je, aby výsledkem jednání bylo nastavení vyváženého a oboustranně výhodného budoucího vztahu mezi Spojeným královstvím a EU.

Pro úspěch vyjednávání je zásadní především jednota na evropské úrovni. Stejný princip je třeba uplatňovat také při formulaci národní pozice. ČR se hodlá na formulování a prosazování společné pozice EU aktivně podílet.  

Jsme zajedno v tom, že budeme usilovat o co nejužší politické, ekonomické a bezpečnostní vztahy se Spojeným královstvím, avšak tak, aby byly zohledněny národní zájmy České republiky, tedy zájmy našich občanů a firem, priority našeho členství v Evropské unii a aby se minimalizovaly negativní dopady na hospodářský růst a pracovní místa.

Za zásadní považujeme nastavení budoucích vztahů se Spojeným královstvím především v oblastech vnitřní a vnější bezpečnosti, obchodu a služeb. Shodujeme se na nutnosti dalšího rozvoje našeho spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti. Maximální měrou budeme usilovat o zachování stávajících ekonomických vazeb a jejich případný další rozvoj, budeme bránit tarifním i netarifním překážkám pohybu zboží a služeb.

Ačkoli je nastavení budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií z dlouhodobého hlediska klíčovým bodem celého procesu, mělo by mu předcházet dojednání základních obrysů podmínek ukončení členství, které vymezí mantinely pro jednání o budoucí spolupráci.

Hlavními prioritami pro jednání o podmínkách ukončení členství Spojeného království v Evropské unii jsou z pohledu ČR především zachování stávajícího přístupu na trh zboží a služeb, zajištění práv našich občanů a vyřešení rozpočtových záležitostí.

Shodujeme se v důrazu na prosazení zachování již nabytých práv českých občanů, a to nejen pro trvale usazené osoby, ale i studentů a akademických pracovníků, kteří v konečném důsledku přispívají k růstu konkurenceschopnosti celé Unie. Naši občané žijící ve Spojeném království učinili životní rozhodnutí v legitimním očekávání a využili práv vyplývajících z jejich občanství a členství České republiky v EU. Toto východisko by měla jednání reflektovat. Rovněž budeme usilovat o to, aby bylo dosaženo spravedlivého finančního narovnání mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím s ohledem na to, že Spojené království se nechce do budoucna plně účastnit na rozpočtu EU.

V Praze dne 22. února 2017

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, předseda České strany sociálně demokratické
Ing. Andrej Babiš, předseda ANO 2011
JUDr. Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy (s výhradou projednání v orgánech strany)
Ing. Miroslav Kalousek, předseda TOP 09
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph. D., předseda Občanské demokratické strany
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, předseda Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové
Ing. Miroslav Lidinský, předseda Úsvitu – Národní koalice (s výhradou projednání v orgánech strany)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie