Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výstavy

23. 9. 2009 11:27

Výstava: Prodaná nevěsta - česká opera oper

Dne 28. září 2009 bude široké veřejnosti zpřístupněna mimořádná výstava Prodaná nevěsta - česká opera oper. Výstava byla uspořádána pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera v rámci oslav Dne české státnosti. Je součástí společného projektu Úřadu vlády České republiky, Národního divadla, Českého rozhlasu a Národního muzea.

Místo, datum a čas konání: Foyer Národního divadla, 28. září 2009, 9 - 13 hodin.

Pro návštěvníky divadla přístupná v rámci představení 26. - 28. září 2009.

PartituraVýstava umístěná v hlavním foyeru Národního divadla nabídne návštěvníkům mimořádnou příležitost zhlédnout originální rukopisy a další cenné dokumenty a předměty vážící se ke Smetanově nejznámější opeře, které na výstavách běžně spatřit nelze. Rozsahem sice nevelká, ale o to unikátnější výstava představí v notových autografech genezi Prodané nevěsty od její tužkové skici, přes partituru definitivního znění, obsahujícího v sobě celkem čtyři verze opery z let 1866-70 až po rukopis klavírního výtahu, jehož první tištěné vydání z r. 1872 bylo zároveň prvním kompletním vydáním české opery vůbec. K vidění bude i opis Sabinova libreta s cenzurním povolením a četnými škrty a pracovními poznámkami, ukázky ze Smetanových deníkových zápisů i z některých jeho dalších rukopisů, týkající se Prodané nevěsty a jejího provozování na scéně Prozatímního divadla.

Prodaná nevěsta - Ema DestinnováZ obrazových dokumentů to budou fotografie Bedřicha Smetany z doby kompozice opery a fotografie některých významných představitelů hlavních rolí jednak ze Smetanovy éry v Prozatímním divadle i z pozdější doby v Národním divadle. Vystaven bude i nejstarší dochovaný návrh scény pro Národní divadlo z r. 1881, připomenuto bude i 100. představení opery v r. 1882, které bylo mimořádnou událostí nejen pro Smetanu ale pro historii české opery vůbec. Po mimořádném úspěchu opery na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni v r. 1892 se Prodané nevěstě otevřela cesta na zahraniční scény a velkou měrou se upevnilo i její postavení v domácím prostředí, kde plnila roli prototypu národní opery. Vystavené dokumenty proto doplní a oživí i některé předměty dokumentující popularitu a oblibu této Smetanovy opery, která postupně pronikla nejen do jiných uměleckých oblastí, ale i do každodenního života v míře, s níž se pravděpodobně nesetkáme u žádné jiné opery.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty