Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Konference

10. 4. 2009 8:47

Mezinárodní konference 15. - 16. dubna 2009

Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě.

Konferenci pořádal Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Úřadem vlády ČR při příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Konferenci v Lichtenštejnském paláci zahájil úvodním proslovem premiér České republiky Mirek Topolánek.

Program probíhal po oba dny paralelně ve dvou sálech Lichtenštejnského paláce a bude simultánně tlumočen. Se svými příspěvky především na téma ozbrojeného odboje proti komunistickému režimu vystoupilo na konferenci přes třicet odborníků z Polska, Německa, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Finska, Litvy a České republiky.

V příspěvcích zahraničních hostů zaznělo více o odbojových skupinách v jednotlivých evropských zemích. Například o polských partyzánských skupinách ukrývajících se v lesích promluvil Rafal Wnuk z Katolické univerzity v Lublinu, Florian Banu představil ozbrojené skupiny působící v Rumunsku až do konce padesátých let a strategie litevského boje proti Sovětům přiblížil Rasa Balockaite z litevské Vytautas Magnus Univesity. Kompletní seznam příspěvků a jejich autorů naleznete v programu konference na webových stránkách ústavu.

V rámci konference byl promítnut dokument Martina Vadase „Země bez hrdinů, země bez zločinců“ o případu bratrů Mašínů.


Program konference byl rozčleněn do tří panelů:

1) český a slovenský odboj proti komunistickému režimu

Panel byl zaměřen na zdůraznění odbojové tradice v českých zemích po roce 1948 a na vyzdvihnutí jeho účastníků. Tématem příspěvku mohou být aktivní přípravy uskutečnění ozbrojených protikomunistických převratů s cílem svrhnout komunistický režim, shromažďování zbraní za účelem přípravy ozbrojené akce, příprava politických programů po případném pádu komunistického režimu, aktivity cizích zahraničních služeb na území českých zemích a činnost tzv. agentů−chodců, aktivní vystupování proti funkcionářům Komunistické strany Československa a zastánců politiky KS, tisk a rozšiřování ilegálních tiskovin a další.

2) český a slovenský odpor proti komunistickému režimu

Cílem panelu bylo diskutovat a ozřejmit velké množství aktivit, jejichž cílem bylo podrývat autoritu komunistického režimu, oslabování postavení komunistické strany v Československu – letákové akce, samizdat, církevní aktivity, veřejné protesty proti politice komunistického režimu ad.

3) československý zahraniční odboj a odboj v jednotlivých zemích

Panel se věnoval aktivitám československého exilu za hranicemi ČSR (Rada svobodného Československa, Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky aj.), činnosti západních tajných služeb vně československých hranic, působení čs. občanů v cizích armádách za účelem svržení komunistického režimu v Československu, dále odbojovým aktivitám proti komunistickým a tzv. lidovědemokratickým režimům v jednotlivých zemích východního bloku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Související zprávy