Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

8. 12. 2010 16:33

prof. Jan Švejnar, PhD.

vedoucí vědecký pracovník NHÚ AV ČR profesor ekonomie

Jan Švejnar se narodil 2. října 1952. Studoval demografii ve Švýcarsku (Universite de Geneve) a ekonomii v USA (Cornell University, Princeton University), kde také v roce 1979 na získal doktorát.

Je spoluzakladatelem a předsedou řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI. V letech 1992-1998 byl zakládajícím ředitelem Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud působí jako vedoucí vědecký pracovník. V rámci Národohospodářského ústavu AV ČR založil v roce 2009 projekt IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu).

Má zkušenosti z práce v ziskovém i neziskovém sektoru, spolupracoval s vrcholnými politiky všech polistopadových vlád. V současnosti je také členem Dozorčí rady ČSOB, spolupracovníkem řady mezinárodních institutů a poradcem Světové banky.

Je autorem klíčových analýz v oblasti ekonomie, hospodářské a sociální politiky, business strategie, srovnání důvodů úspěchů a neúspěchů ekonomického výkonu Evropy ve srovnání s Amerikou a Čínou (comparative economic development).

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy