Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv pracovních a poradních orgánů vlády

Stránka byla přesunuta do archivu

5. 1. 2012 9:36

Rozhovor s Janem Švejnarem: Jaký bude rok 2012 z pohledu ekonomiky

Člen NERV Jan Švejnar o tom, co nás a naši ekonomiku v příštím roce čeká.

Jan ŠvejnarVáclav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dluhová krize a návrat recese, dvě sousloví, která je možné označit za sousloví roku 2011. V útlumu není jen ekonomika států eurozóny, zpomaluje i donedávna silný ekonomický růst Číny. Svět si tak podle profesora Jana Švejnara zopakuje novou recesi.

Jan ŠVEJNAR, ekonom
--------------------
Jestliže Evropa a Spojené státy neporostou dostatečně rychle, tak dojde dřív nebo později ke zpomalení v Číně, Indii a Brazílii a to samozřejmě bude pak mít zpětnou vazbu zase na export z Německa do Číny, tudíž ten náš export z České republiky do Německa a potažmo do Číny, takže ten začarovaný kruh je vlastně, že všechno je propojené a že očekávání se bohužel stávají více a více negativními a to pak ovlivňuje samotný chod ekonomik a zde je právě to nebezpečí, že by mohlo dojít k další recesi.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo Rádio Impuls na konci loňského roku slova profesora Jana Švejnara. Kvůli dluhové krizi eurozóny a slabosti globální poptávky by se podle řady ekonomů měla celá eurozóna dostat v první polovině letošního roku do recese. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách. Po čase přijal pozvání do dnešních Impulsů americký ekonom českého původu, profesor Milan Zelený. Děkuji, že jste hostem Rádia Impuls, dobrý večer přeji.

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Dobrý večer.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Která slova, pane profesore, či sousloví byste vy označil za slova či sousloví roku 2011?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
No to je dost těžká otázka, protože ta sousloví vznikají tak, že je někdo neustále opakuje, že se neustále jaksi prosazují. Já bych řekl, mé sousloví soukromé je, že ta recese nikdy nepřestala. Ona přestala pouze v nějakých makroekonomických měrách, které se o desetinku dostaly do toho pozitivního prostoru a už to technicky znamená, že recese nebyla. Ale dle mého názoru toto není to hlavní, to, jestli je to o tu desetinku, o dvě nad nebo pod nějakou zázračnou čarou není důležité. Důležité je, jak se lidé cítí, jak se cítí podnikatelé, jak se cítí politici a tam vidíte, že se všichni chováme tak, jako kdyby ta recese prostě neustále pokračovala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy když jste byl naposled vy Impulsech, což bylo před víc než rokem, tak jste pronesl i tato slova, následuje citát: "Ekonomická krize není pouhou krizí, ale předehrou k dlouhodobé transformaci politiky, ekonomiky a společnosti," onec citátu. Máte s odstupem víc než roku od pronesení těchto slov jasnější představu o tom, v jaké uspořádání ekonomiky, politiky i společnosti může ta změna, dlouhodobá transformace vyústit?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
No tak ta transformace pokračuje právě v tom, že je podkladem všech těchto různých výkyvů a i toho, že dneska se bavíme o nové vlně recese a tak dále. Čili namísto toho je lépe hovořit o té dlouhodobé transformaci, která vlastně všecko toto podmiňuje a podráží. Takže abych tak řekl, čím by se nebo jak se projevuje tato transformace, jsou to změny v politickém poli, kde se nám ukazuje, že strany nejsou schopny a ideologie stran že ne jsou schopny se s tou krizí správně jaksi vyrovnat, jejich opatření nevedou k žádnému zvláštnímu oživení…

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tudíž dochází k selhávání stranického systému.

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Selhávání stranických systémů, selhávání ekonomů, kteří se snaží pomáhat těmto stranám, protože jsou taženi tou politickou agendou. Dochází ke selhání různých podnikatelských a ekonomických systémů, vzdělávacích…

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako například, pokud byste mluvil o nějaké podnikatelském či obchodním modelu a jeho selhávání?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
No tak jistěže můžeme, vidíme to v tom, jak celá řada podniků není schopná obnovovat pracovní místa, která ztratila, že se prostě začíná dávat tím směrem té technologie, té automatizace, že jo a tam prostě se prohlubuje. Čili to selhání je, že nebylo pochopeno to, že v této fázi lidského vývoje ta automatizace, ty stroje a tak dále jsou skutečným nebezpečím pro ten tradiční model. Že on už si ty nové pracovní příležitosti vytvářet neumí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V roce loňském, tedy v roce 2011 začala akce Okupace Wall Streetu, protesty se rozšířily i do dalších zemí včetně České republiky. Jeden z organizátorů protestů v Česku Milan Kohout k důvodům občanské nespokojenosti v polovině listopadu uvedl:

Milan KOHOUT, organizátor protestu
--------------------
My jsme začali Ocuppy Olomouc jako první v republice, v podstatě jsme to považovali samozřejmě za donkichotovskou akci, protože je to malé městečko. Ale jelikož prostě jsme cítili, že je potřeba něco udělat a podpořit v podstatě tu celosvětovou akci, tak jsme to začali už tady již patnáctého, kdy byl ten celosvětový protest proti chamtivosti bankovního a finančního průmyslu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenalo Rádio Impuls 17. listopadu slova Milana Kohouta z iniciativy Okupujeme Olomouc. Americký ekonom českého původu, profesor Milan Zelený, který je dnes hostem Rádia Impuls, už delší dobu tvrdí a opět, pane profesore, vás cituji: Rostoucí spektrum občanských hnutí ve Spojených státech amerických, jako Tea Party, Ocuppy Wall Street, The Bank Transfer Day a také Get Money Out je příkladem prvních kroků k zásadní transformaci demokracie a předzvěstí občanských revolt ve většině vyspělých zemí. Konec citátu. Je možné z těch vašich slov vyvodit, že rok 2012 bude rokem občanských protestů po celém světě v daleko širší a větší míře, než Okupace Wall Streetu?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Samozřejmě. Musíme si dát pozor na jednu věc. Nám tady probíhají různé revolty tohoto typu v rozvojových zemích. To jsou ty arabské země a tak dále. Ty jsou trošku o něčem jiném, než o čem mluvíme v těch vyvinutých zemích.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není možné tedy spojovat to, co se děje na Wall Streetu nebo to, co se dělo na Wall Streetu s arabskou revolucí a chudobou například v Egyptě, v Tunisu?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Ne, ne. To nelze takto přímo spojovat, to jsou, jedna revolta vychází z chudoby, z nedostatku demokratického vyjádření a z utrpení pod diktaturou. Ale druhá vychází právě z opaku, právě z toho, že existuje demokracie, existuje poměrně vysoká životní úroveň, existují všechny tyto věci. Takže ta druhá revolta vychází z hlubokého a proto říkám transformačního zklamání s těmi existujícími systémy demokracie a i ekonomiky. A toto si myslím, že uvidíme. Samozřejmě jak bylo řečeno, zpočátku je to donkichotské, zpočátku tomu nikdo nevěří, Ocuppy Wall Street bylo taky zpočátku slabé. Ti lidé, kteří do toho jdou, jdou víceméně podle nějakého přesvědčení nebo nějakých myšlenek, nápadů, nemá to hlubší rozbor. Spousta lidí si tam přináší svoje drobné agendy. Ale já si myslím, že ten zlom nastane, až uvidíme, že se tyto pouliční demonstrace začínají dostávat na internet, začínají se organizovat jako volící síla a začnou tímto způsobem ovlivňovat přímo volbu zastánců, teda představitelů a politických reprezentantů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste v té souvislosti v jednom ze svých blogů, konkrétně loni 7. listopadu napsal, teď cituji: Za krizi a její prodlužování a šíření jsou zodpovědní politici, za očistnou transformaci už ne. Současnou krizi politiky a demokracie je třeba řešit co nejdříve. Chápu to správně, že to budou například americké volby, které by mohly být zásadním zlomem v té transformaci politiky a politického systému?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Určitě to hodně napoví. Jestli to bude ten zásadní zlom, to nevím, protože může se stát, že bude několik fází ještě probíhat. Ale co jsem tím myslel je, že i když politici ve spolupráci s bankovním systémem způsobili vlastně tuto situaci, tak oni nejsou ochotni a nejsou ani schopni ji řešit. Oni se té očistné fáze již jaksi neúčastní, protože v této chvíli jim jde o udržení vlastních politických a finančních pozic.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Oni bojují o své teritorium.

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Oni teď bojují o své vlastní přežití. O přežití specifického politicko-bankovního systému. Proto ta aliance mezi bankou a politikou je velmi závažná a proti tomu vlastně je ten spontánní odpor. Jenom na podbarvení, právě v prosinci minulého roku se stala situace, která šokovala celou Ameriku. Předseda federální vlády Bernanke se náhle bez jakéhokoliv uvědomění objevil na letišti a začal osobně vítat vracející se jednotky vojenské z Iráku. Mediální kampaň se proti tomu vzedmula, protože to nikdy v historii Spojených států nebylo, aby bankéř prostě měl přímý vztah, přímé spojení samozřejmě s podporou politiků s armádou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že může tedy, chápu-li správně tento váš ilustrativní příklad, že může dojít k tomu, že tyto tři hrany pomyslného trojúhelníku se spojí, což by mohlo vést i k tomu, že možná armáda, policejní složky budou daleko víc pomáhat bankéřům a politikům bránit…

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Oni se snaží spojit, tohle nevzniklo náhodou, že by předseda federální banky zastal tuto úlohu. Oni se budou chtít spojit a já to jenom říkám proto, že proti tomuto vzniká ten přirozený odpor. Že prostě lidé, i když to nestudují nebo tomu nerozumí hluboce, toto, že tady jsou tři takovéhle instituce, které se nám spojují nebo snaží se spojit a všechny tři jsou založený na daních daňových poplatníků, všechny tři vlastně žijí z peněz jiných lidí a podnikatelská sféra, která ještě v 50., 60., 70. letech byla jakousi součástí toho industriálního komplexu s politikou, tak najednou nám z toho vypadla a najednou nám tady čistě fungují banky, politici a armáda. Takže já to říkám proto, abychom si uvědomili, že ti lidé, kteří jdou do těch ulic, skutečně cítí, že toto nemůže být správné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když mluvíte o podnikatelích, tak zásadním tématem veřejných debat se v roce 2011 stal boj proti korupci a financování politických stran. Do tohoto boje vstoupili i podnikatelé, ať už například šéf Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček, podnikatel, majitel pivovaru Stanislav Bernard, ostatně tady jsou jeho slova:

Stanislav BERNARD, podnikatel, majitel pivovaru
--------------------
Způsob financování politických stran by měl být naprosto exaktně upraven tak, aby prostě do něj netekly peníze ze všech možných stran a netransparentně a podobně. Nicméně já tady vnímám jeden zásadní moment, přece v každé společnosti, která funguje, řekněme, dobře, jsou orgány, které jsou určeny k tomu, aby nezákonné jednání potíraly. Od policie, státní zastupitelství a soudy. Stačí se podívat na to, kolik lidí za těch 20 let, řekněme, skutečně doplatilo na nějaké svoje, řekněme, nezákonné praktiky a rázem známe odpověď na to, proč celý ten systém korupce vlastně stále funguje tak, jak funguje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prozradil v rozhovoru pro Rádio Impuls podnikatel Stanislav Bernard. Nakolik americký ekonom českého původu, profesor Milan Zelený, který je dnes hostem Rádia Impuls, vnímá i to podnikatelské protikorupční tažení jako součást té širší společenské transformace? Je to možné považovat v tom českém rybníku?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Já bych to tak vnímal. Samozřejmě je to součást té nespokojenosti celkové, tedy i podnikatelské, se způsobem, jakým se dnešní strany a stranické ideologie prosazují. Řekl bych k tomu jenom ale jednu věc, že skutečně se musíme dostat za tu fázi, kdy hledáme specificky jmenné viníky a domníváme se, že můžeme potírat korupci pouze tím, že na ně budeme upozorňovat nebo že budeme je nějakým způsobem odstraňovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se tedy mluví například o Mostecké uhelné a o těchto konkrétních příkladech, tvrdíte, že to by byla mýlka věnovat se konkrétním příkladům?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Mýlka není věnovat se konkrétním případům, mýlka je domnívat se, že tím se odstraní korupční prostředí. Tím, že někoho chytíme nebo že někoho zavřeme nebo že jinak. To korupční prostředí je nastaveno tak, aby ty možnosti pro ty lidi, kteří chtějí toho zneužít a chtějí být korumpováni, aby byly maximální. A pouze je chytat nestačí. Čili tady jste nechal zaznít celé řadě velmi talentovaných lidí obzvláště z oblasti informačních technologií a tak dále. Já se domnívám, že my máme dneska všechny možnosti, technologické schopnosti, které absolutně by vylučovaly, že by nebyly transparentní převody peněz, transparentní převody smluv a dohod a to všecko umíme zachytit tak, že skutečně nemůže existovat žádný prostor pro to. Takže já bych jenom se přimlouval, že bychom se měli zaměřit na tvorbu nekorupčních nebo korupceodolných systémů spíše, než na to, že budou někteří lidé odolávat v těch systémech, které tu korupci odměňují.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jakou roli podle vás v té transformaci oné trojčlenky politika, banky a armáda či bezpečnostní složky, armáda, policie řekněme, budou hrát tedy podnikatelé, kteří byli z toho systému odsunuti, říkáte, v rámci té postindustriální společnosti?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Podnikatelé se stávají součástí veřejnosti v tomto smyslu, to znamená občanské veřejnosti. Oni již nejsou součástí této skupiny. Tato skupina se vydefinovala úplně precizně na základě toho, že to jsou lidé, kteří si navzájem a instituce, které si navzájem pomáhají, kteří jsou plně závislí na daňových poplatnících a tudíž mají společné zájmy, jak ty daňové poplatníky pacifikovat, jak je užívat, jak je manipulovat. Podnikatelé už dnes kromě několika velkých gigantických státních nebo polostátních podniků, podnikatelé dnes se dostali do situace tak, jak to kdysi bývalo v Česku ještě za Baťů, kdy se stali součástí té občanské společnosti. To znamená, Baťovo heslo bylo každý dělník podnikatel, dneska do nového transformačního světa můžeme říct, že právě podnikatelství a podnikatelské vzdělávání a podnikatelské činnosti nám přinesou průlom v těch problémech, které máme s technologií, které máme s nedostatkem zaměstnanosti a tak dále. Čili ano, tam vidí podnikatelé svoji roli, že se dostávají do bližšího styku s občanskou společností a chtějí za ty občany a za tu občanskou společnost bojovat, chtějí prosazovat věci, které jsou kladné pro ně a nejenom pro tu alianci, která nám tady takhle vznikla. Čili to hnutí těch podnikatelů si myslím, že jak na Slovensku, tak na Česku je viditelné, je velmi výrazné a bude také charakterizovat tento rok 2012.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když už jsme u charakteristiky roku 2012, začínali jsme rozhovor nejpoužívanějšími slovy roku 2011, tak jaká slova se tedy podle vás budou používat nebo vy byste je nejraději používal v roce 2012?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Já bych byl nejradši, kdyby se slovo transformace dostalo do slovníku. Protože to slovo transformace, když řeknete krize, tak je to něco, o čem můžete mluvit, jakože se to překoná, že to vybojujeme, že se to vrátí tam, kde to bylo. Kdežto když řeknete transformace, tak tam žádné takové konotace nejsou. To znamená, na transformaci mohu reagovat pouze tím, že se budu adaptovat, že budu měnit svůj způsob, že budu měnit svůj způsob vzdělávání, podnikání, politiky, že se prostě dostanu do toho nového světa tak, jak se kdysi při těch historických transformacích museli třeba zemědělci vyrovnat s tím, že prostě byl konec zemědělských společností a vznikaly stroje a průmysl a tak dále. Taky se to mnohým nelíbilo, taky mnozí utrpěli, ale nakonec to jediné řešení byla ta adaptace. A já se domnívám, že když to slovo transformace nebudeme užívat, takže další slova jako adaptace a učení se a změna a příprava a to všecko nám vypadne z toho slovníku. Místo toho máme čekání, už to bude, už to je za rohem, už vidíme světlo na konci tunelu…

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čímž podle vás nechápeme proces samotný, který se odehrává?

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Bohužel potom tím dáváme vlastně najevo, že nevíme, co se vlastně děje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje americký ekonom českého původu, profesor Milan Zelený. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls a těším se, doufám dříve než za rok, u těchto mikrofonů na shledanou.

Milan ZELENÝ, ekonom
--------------------
Děkuji vám a hodně štěstí a úspěchů v novém roce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takový byl rozhovor s Milanem Zeleným. Připomínám, že ho najdete na internetových stránkách ať už videozáznam či přepis, a to na www.impuls.cz. Hostem čtvrtečních Impulsů pak bude neurochirurg Vladimír Beneš.

 

Impulsy Václava Moravce, 4.1.2012

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy