Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

21. 7. 2017 10:49

24. července 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

V pondělí 24. července 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Navrhované nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie je předkládáno s cílem jednoznačně stanovit postup pro výplatu podpory po získání kladného rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, a to za období od nabytí účinnosti zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, nebo jeho ustanovení, které podporu zavádí, s vazbou na konkrétní datum uvedení daného projektu do provozu.
 • O návrhu na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, odvolání vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti a o změně usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016, předkládá předseda vlády
  Vláda má rozhodnout o odvolání Dušana Navrátila z funkce vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti a o jeho jmenování ředitelem nově zřízeného Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
 • Možné rozpočtové posílení investic vlády v roce 2017, předkládá ministr financí Ministerstvo financí na základě žádosti předsedy vlády a usnesení vlády z 24. dubna 2017 předkládá návrh možného rozpočtového posílení investic v roce 2017. Ministerstvo mělo posoudit, zda návrhy předložené jednotlivými resorty na dofinancování investičních akcí ještě v letošním roce splňují podmínky stanovené usnesením vlády ze 14. června 2017.
 • Návrh na zřízení dotačních programů za účelem zvýšení ochrany měkkých cílů, předkládá ministr vnitra
  Návrh Ministerstva vnitra vychází ze schválené Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020 a obsahuje návrhy vytvoření dotačních programů na poskytování neinvestičních dotací pro zvýšení bezpečnosti škol a dalších objektů, kulturních, sportovních a jiných veřejných akcí.
 • Návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, předkládají ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
  Koncepční materiál vznikl jako reakce na aktuální výskyt epizod sucha. Přináší mj. rozsáhlou analýzu situace se zdroji pitné vody, která dosud v ČR chyběla, a návrhy konkrétních opatření.
 • Rozšíření pokrytí systémem automatické biometrické detekce obličejů na letišti Václava Havla Praha, předkládají ministři financí a vnitra
  Návrh posiluje bezpečnostní opatření na největším českém letišti. Systém automatické biometrické detekce obličejů, který Letiště Václava Havla Praha používá, má být rozšířen na další vytipované prostory a uzpůsoben tak, aby mohl být v budoucnu propojen se systémy na dalších mezinárodních letištích v ČR.
 • Zajištění zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem s výjimkou letiště Václava Havla Praha, předkládají ministři financí a vnitra
  Cílem předkládaného materiálu je navrhnout řešení dalšího rozvoje bezpečnosti (zvýšení bezpečnostního standardu) na dalších mezinárodních letištích s pravidelným veřejným leteckým provozem v Brně-Tuřanech, Karlových Varech, Pardubicích a Ostravě-Mošnově na základě dosavadních zkušeností a výsledků z realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti na letišti Václava Havla Praha.
 • Informace k datu spuštění účtenkové loterie, předkládá ministr financí
  Ministerstvo financí podává vládě informaci o aktuálním stavu příprav a možném termínu spuštění účtenkové loterie, která je podpůrným krokem provázejícím zavedení elektronické evidence tržeb.
 • Základní aspekty kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice, předkládá předseda vlády
  Materiál, který je zpracován pod vedením vládního zmocněnce Karla Dobeše, předchází podání oficiální kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v ČR. Tato kandidatura musí být doručena orgánům Evropské unie do dne 31. července 2017. Přesídlení unijních agentur z Londýna navazuje na rozhodnutí Velké Británie vystoupit z EU. O umístění agentur by mělo být rozhodnuto na podzim tohoto roku na základě hlasování členských států EU27.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-07-24. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

 

Termín

24. července 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X