Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

Stránka byla přesunuta do archivu

24. 7. 2017 12:25

Bohuslav Sobotka: Schválená koncepce pomůže připravit ČR na následky sucha, jsme první česká vláda, která to řeší

Česká republika v posledních letech čelí opakovaným obdobím sucha. Rok 2015 se dokonce zařadil mezi historicky nejsušší roky v historii. Důsledkem jsou negativní dopady na stav našich vodních toků a dalších vodních ploch a na kvalitu vody obecně. Dramaticky podnormální stavy podzemních vod způsobují nemalé problémy na mnoha místech České republiky.

Naše vláda se problematikou řešení dopadů sucha systematicky zabývá. Jako první česká vláda v historii jsme dnes schválili návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, který připravila ministerstva zemědělství a životního prostředí na základě usnesení vlády z 29. července 2015. Tato koncepce je unikátní mimo jiné tím, že vůbec poprvé systematicky a podrobně analyzuje současný stav zásob pitné vody v České republice. Konstatuje sice, že stávající zdroje pitné vody v ČR jsou dostačující, ale varuje také, že skoro pětina území ČR je rizikem sucha ohrožena.

Zároveň v ní obě ministerstva navrhují řadu konkrétních opatření, která bychom měli v následujících letech z preventivních důvodů realizovat – ať už je to výstavba nových přehradních nádrží, soubor opatření na posílení zadržování vody v krajině, návrh na změny ve využívání vody v průmyslu a zemědělství či důraz na osvětu, hledání úspor, monitoring situace a přenos informací mezi všemi klíčovými subjekty, které s vodou hospodaří.

Opatření si vyžádají v příštích letech rozsáhlé a nákladné investice, které se ale jeví v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jako nezbytné. Již dnes jsou některé regiony, především jižní Morava, kde jsem se měl možnost se situací minulý týden osobně seznámit, kriticky ohrožené suchem. Je přitom evidentní, že dostatek vody má vliv nejen na kvalitu života obyvatel, ale také na celé národní hospodářství a na stav životního prostředí.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X