Aktuálně

21. 8. 2017 19:14

Vláda počtvrté zvýšila minimální mzdu, jednala o budoucnosti evropské obrany a schválila odkup vepřína v Letech u Písku

Jednání vlády dne 21. srpna 2017 ve Strakově akademii.
Jednání vlády dne 21. srpna 2017 ve Strakově akademii.
Vláda Bohuslava Sobotky již počtvrté během svého volebního období zvýšila minimální mzdu, jednala o budoucnosti evropské obrany a posilování obranné bezpečnostní politiky. Dále vláda rozhodla o odkupu vepřína u pietního místa v Letech u Písku do majetku státu a o transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky na Národní rozvojovou banku.

Zvýšení minimální mzdy

Vláda dnes udělala další důležitý krok ke zvyšování životní úrovně zaměstnanců, neboť již počtvrté během svého mandátu rozhodla o zvýšení minimální mzdy. Od 1. ledna 2018 se minimální mzda zvýší o 1 200 korun na 12 200 korun.  Základní hodinová sazba se tak zvyšuje z 66 Kč na 73,20 Kč.

 „Jedním ze zásadních ekonomických bodů našeho vládního programového prohlášení bylo zvýšit minimální mzdu tak, aby zajišťovala důstojný život zaměstnanců a aby její úroveň byla dostatečně motivační. Aby se lidem vyplatilo pracovat, a ne žít na sociálních dávkách. Za takovou hranici jsme vždy považovali minimální mzdu ve výši alespoň 40 procent průměrné mzdy v zemi. Jsem rád, že jsme dnes tohoto cíle dosáhli a minimální mzda bude v roce 2018 činit 40,5 % průměrné mzdy,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Celkově vláda zvýšila minimální mzdu z původních 8 500 korun v roce 2014 o 3 700 korun v roce 2018.

Budoucnost evropské obrany a posilování obranné bezpečnostní politiky

V rámci jednání Výboru pro Evropskou unii vláda schválila balíček návrhů, které se týkají posilování evropské obrany a bezpečnosti a další spolupráce v obraně na úrovni EU.

Materiály vymezují konkrétní kroky k posílení evropské obrany. Hlavními projekty, do nichž se ČR chystá zapojit, jsou stálá strukturovaná spolupráce (PESCO), Evropský obranný fond a Program rozvoje evropského obranného průmyslu.

Posilování obrany a bezpečnosti EU jsou pro budoucí směřování Evropy naprosto zásadní. Byla to právě Česká republika, která debatu o posilování obrany a bezpečnosti společně s dalšími zeměmi nastartovala. Díky svému aktivnímu přístupu k obraně a bezpečnosti Česká republika v této oblasti směřuje do jádra evropské integrace,“ řekl předseda vlády.

Více informací k projednanému balíčku návrhů k evropské obraně.

Jednání o výkupu pozemků v Letech

Vláda schválila odkoupení vepřína v Letech u Písku, který se nachází na místě druhého protektorátního koncentračního tábora pro Romy na území České republiky.

Vláda Bohuslava Sobotky je první, které se podařilo výrazně postoupit. Současná situace je dlouhodobě neudržitelná, za tento dlouho neřešený problém nás kritizoval i Evropský parlament.

Více informací na stránkách Ministerstva kultury.

Zrychlený systém zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny v zemědělství

Dalším ze schválených bodů jednání vlády je projekt předložený ministrem zemědělství, který reaguje na obtíže zemědělských a potravinářských podniků získávat sezónní pracovníky na tuzemském trhu práce vzhledem k vývoji na českém trhu práce.

Na základě rozhodnutí vlády budou moci čeští zemědělští a potravinářští podnikatelé získat ročně až 1 500 pracovníků ze zahraničí, jejichž výkon v ČR nepřesáhne jeden rok.

Více informací ke schválenému systému zaměstnávání na stránkách Ministerstva zemědělství.

Jednání české a slovenské vlády

Vláda také přijala návrh na společné zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky, které proběhne v pondělí 4. září 2017 na zámku Lednice.

Půjde už o páté mezivládní konzultace se Slovenskem a čtvrté za působení vlády Bohuslava Sobotky. Hlavními tématy budou vzájemné bilaterální vztahy, příprava společných oslav a připomínek 100. výročí vzniku Československa, 50 let tzv. Pražského jara a 25 let vzniku novodobé státnosti České a Slovenské republiky.

Kompletní výsledky jednání jsou na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--srpna-2017-159074/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie