Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 9. 2017 16:20

Vláda, která rekordně snížila nezaměstnanost

Vláda, která rekordně snížila nezaměstnanost
Vláda premiéra Sobotky je vládou, která v naší zemi rekordně snížila nezaměstnanost. Díky aktivní politice zaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst, podpoře hospodářského růstu a nových investic se podařilo snížit počet lidí bez práce na historické minimum. V srpnu 2017 byla nezaměstnanost v ČR 4 %. To je nejlepší výsledek v rámci všech zemí Evropské unie a také nejnižší míra nezaměstnanosti v ČR od června 1998.

Kroky vlády ke snížení nezaměstnanosti

 • Přijat Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR
  Shrnuje důležitá opatření a udává hlavní priority, včetně efektivního čerpání investičních prostředků, výstavby páteřní dopravní sítě i aktivního přístupu k digitalizaci. Každý rok ho také vláda se zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců aktualizovala.
 • Opakované zvýšení minimální mzdy
  Navýšení z 8 500 korun na 11 000 korun za měsíc. Od ledna 2018 pak její úroveň stoupne na 12 200 korun. Každý rok také rostly platy zaměstnanců ve státní sféře.
 • Podpora nových investic
  Byl prosazen zákon o investičních pobídkách, novela zákona snižující platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu či zavedení výjimky z plateb odvodů pro dopravní a průmyslové stavby v průmyslových zónách.
 • Zintenzivnění činnosti ekonomické diplomacie
  Došlo ke stabilizaci a sjednocení podpory exportu a získání nových investic ze zahraničí.
 • Investice do páteřního dopravního spojení a vyjednání výjimky EIA pro prioritní dopravní stavby
  Vláda navyšovala prostředky do Státního fondu dopravní infrastruktury, věnovala se opravě i dostavbě klíčových komunikací, ale i silnic II. a III. tříd. Přijala také novelu zákona o EIA a vyjednala výjimku pro devět klíčových dopravních staveb.
 • Výrazné zrychlení čerpání evropských fondů
  Podařilo se úspěšně dočerpat většinu prostředků z fondů EU z programového období 20072013 a zároveň jsou už vypsány výzvy na období 2014-2020.

Vláda, která rekordně snížila nezaměstnanost

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie