Aktuálně

16. 1. 2017 17:29

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti – Aktualizace pro rok 2017

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR (dále jen „Akční plán“) vychází z koaličních závazků, programového prohlášení vlády, požadavků sociálních a hospodářských partnerů. Aktualizaci pro rok 2017 schválila vláda na jednání dne 16. ledna 2017.

Cílem tohoto dokumentu není vytvářet novou hospodářskou strategii Vlády ČR, ani nahrazovat předchozí strategie, ale reagovat na aktuální hospodářské potřeby země.

Jde již o druhou aktualizaci Akčního plánu, která vždy reflektuje aktuální ekonomickou a sociální situaci v České republice. Akční plán tak funguje jako zastřešující dokument již třetím rokem.

Akční plán vychází z významných strategických a koncepčních materiálů vlády a návrhů opatření pro podporu hospodářského růstu ČR, jež byly již ve spolupráci s podnikatelskými a odborovými organizacemi zpracovány. Vláda tak mimo jiné posiluje vliv sociálních partnerů na realizaci hospodářské politiky.

Cílem plánu je zajistit, aby uvedená opatření byla co nejrychleji uvedena do života. Opatření mají nelegislativní i legislativní charakter, přičemž ve čtvrtém roce fungování Akčního plánu se předpokládá menší podíl legislativních prací s ohledem na proces parlamentního projednávání. Opatření mají jasně přidělené gestory (případně spolugestory), kteří zajistí, aby realizovaná opatření byla včas a dostatečně kvalitně implementována. 

Po dohodě sociálních partnerů se opatření v Akčním plánu pro rok 2017 nevztahují k čerpání evropských prostředků, neboť koordinací čerpání ESI fondů se zabývá ministerstvo pro místní rozvoj a je projednávána na řadě jiných platforem, včetně Rady vlády pro ESIF. Platí ovšem, že efektivní start čerpání nové programové perspektivy je zcela jednoznačná priorita hospodářské politiky. Proto se Akční plán nezbavuje otázky čerpání evropských prostředků zcela – tam, kde se opatření týkají investic, budou evropské zdroje přirozeně posuzovány společně se zdroji národními.

Hlavní priority vlády ČR

 1. Efektivní čerpání investičních prostředků
 2. Dosavadní růst je příležitost pro modernizaci
 3. Výstavba páteřní dopravní sítě
 4. Aktivní přístup k digitalizaci
 5. Nové nástroje pro modernizaci a podporu vlastního rozvoje
 6. Udržet růst, mobilizovat zahraniční potenciál, rozpracovat strategické kroky


Kroky vlády pro podporu hospodářského růstu

Udržení hospodářského růstu

 1. Efektivní využití investičních prostředků z evropských a národních zdrojů
 2. Akcelerace investiční výstavby, tlak na dostavbu infrastruktury
 3. Investice s vyšší přidanou hodnotou
 4. Podpora konkurenceschopnosti MSP
 5. Efektivní politika na trhu práce 
 6. Efektivní výkon státní správy

Akcelerace potenciálu evropské a zahraniční spolupráce

 1. Prioritní zájmy v evropské infrastruktuře
 2. Podpora exportu 
 3. Efektivní zacílení výzkumu, vývoje a inovací na podporu průmyslu a podnikání 

Příprava na budoucnost

 1. Strategická energetická politika a péče o přírodní zdroje
 2. Digitalizace
 3. Nové nástroje pro hospodářský rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie