Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 1. 2017 16:36

Vláda schválila druhou aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017

Tisková konference po jednání vlády, 16. ledna 2017.
Vládní kabinet premiéra Bohuslava Sobotky na svém jednání v pondělí 16. ledna 2017 schválil druhou aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017 a Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Vláda také schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Členové vlády byli na zasedání informováni o aktuálním stavu a vývoji ptačí chřipky v České republice.

Aktualizace Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017

Hospodářský růst a zaměstnanost jsou klíčovými prioritami vlády premiéra Bohuslava Sobotky, která dnes schválila již druhou aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2017.

„Vláda dnes schválila druhou aktualizaci Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, která reflektuje aktuální ekonomickou i sociální situaci v zemi a shrnuje vládní prorůstová opatření pro rok 2017. Ta jsou zařazena pod tři prioritní oblasti: udržení hospodářského růstu, zahraniční a evropskou spolupráci a přípravu na budoucnost,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Vláda dnes přijala Národní akční plán připravující zemi na změny klimatu, které lze v budoucnu očekávat. Plán zvýší schopnost České republiky reagovat na události, jako je extrémní sucho či období povodní a pomůže předcházet jejich negativnímu vlivu. V oblasti vodního hospodářství jde například o lepší hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Mezi opatření proti horku patří také rozvoj městských parků tak, aby při vysokých teplotách pomáhaly ochlazovat zástavbu.

Celkově Akční plán obsahuje 52 prioritních adaptačních opatření, pod která spadá 160 nejdůležitějších úkolů. Na tyto prioritní okruhy by mělo být do roku 2020 využito přibližně 834 milionů korun. Pro zmenšování dopadu klimatických změn je významná i informovanost občanů, což dokládá devět opatření specifického cíle věnovaného vzdělávání, výchově a osvětě. Na ně bude vyčleněno přibližně 54 milionů korun.

Vláda dlouhodobě usiluje o zmenšení dopadů změn klimatu. V loňském červenci již vláda rozhodla o odškodnění za extrémní sucho, které postihlo Českou republiku během roku 2015.

Aktuální situace a vývoj ptačí chřipky v ČR

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes informoval vládu o aktuální situaci a vývoji ptačí chřipky na území ČR. Od 10. ledna 2017 platí nařízení Státní veterinární správy o vyhlášení celostátních mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy na území České republiky, kde je nyní evidováno celkem 6 ohnisek v chovech a 2 případy úhynu u volně žijících ptáků. V Česku bylo doposud utraceno přes 11 tisíc kusů drůbeže a zlikvidováno přes 50 tisíc kusů vajec.

Ministerstvo zemědělství je připraveno přijímat žádosti chovatelů na poskytnutí náhrad škod, které jsou spojené s likvidací nakažené drůbeže. Žádosti by měly být vyřizovány v zákonem stanovené lhůtě a cílem je, aby stát co nejdříve vykompenzoval chovatelům jejich ztráty.

Návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí

Vláda na svém jednání schválila také návrh zákona, kterým se mění zákon o České národní bance a zákon o oběhu bankovek a mincí. Cílem je rozšíření spektra nástrojů, které Česká národní banka používá k plnění svých zákonných úkolů, zejména rozšíření okruhu možných obchodů v rámci provádění měnové politiky a také rozšíření možných protistran těchto obchodů. ČNB by mohla stanovovat právně závazné limity na některé vybrané úvěrové ukazatele týkající se spotřebitelských úvěrů. Změny by také zvýšily transparentnost ČNB v oblasti provozních výdajů.

Kompletní výsledky jednání najdete na: /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-16--ledna-2017-152566/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie