Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 8. 2017 15:12

Bohuslav Sobotka: Národní rozvojová banka podpoří hospodářský a sociální rozvoj ČR

Udržitelný hospodářský růst a zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky naší země patří k vládním prioritám. Dnes jsme učinili další krok k naplňování tohoto cíle. Vláda rozhodla o transformaci Českomoravské záruční a rozvojové banky na Národní rozvojovou banku (NRB). Jejím posláním bude napomáhat rozvoji národní ekonomiky a dosahování cílů hospodářské politiky vlády České republiky, regionů i EU.

NRB bude poskytovat zvýhodněné finanční produkty na podporu hospodářského a sociálního rozvoje. Půjde zejména o projekty pro rozvoj malého a středního podnikání nebo podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. NRB podpoří rovněž rozvoj obcí a infrastruktury (např. výstavbu, ale i rekonstrukci silnic či obchvatů, rekonstrukce vodních nádrží, protipovodňových opatření, opatření proti vysoušení krajiny atd.). Její činnost bude směřovat i k podpoře vědy, výzkumu a inovací.

Národní rozvojová banka bude disponovat veřejnými zdroji, vlastními prostředky nebo zdroji od finančních institucí typu Evropská investiční banka.

Tímto projektem zároveň reagujeme na doporučení Evropské komise zvážit zřízení Národní rozvojové banky v rámci Investičního plánu pro Evropu, který Komise zahájila v roce 2014.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie