Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

18. 8. 2017 10:02

21. srpna 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

V pondělí 21. srpna 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Rámcová pozice k diskusnímu dokumentu k budoucnosti evropské obrany a další materiály k posilování obranné a bezpečnostní politiky EU, předkládají ministr obrany a ministr zahraničních věcí
  Materiály, které vláda bude schvalovat v rámci jednání vládního Výboru pro EU, se věnují dlouhodobé české prioritě v diskusi o budoucnosti EU, a to posilování obranné a bezpečnostní politiky. Česká vláda je evropským lídrem této debaty a projednávané materiály se budou věnovat pozicím ČR ke vzniku Evropského obranného fondu, Programu rozvoje evropského obranného průmyslu a prioritám ČR v posílení obranné a bezpečnostní dimenze EU.
 • Návrh změny nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, předkládá ministryně práce a sociálních věcí    
  Účelem navrhované právní úpravy je s účinností od 1. ledna 2018 zvýšit základní měsíční sazbu minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč a základní hodinovou sazbu z 66 Kč na 73,20 Kč. Návrh zohledňuje současný ekonomický vývoj, příznivou prognózu relevantních makroekonomických ukazatelů pro roky 2017 a 2018, jakož i záměr vlády deklarovaný v Programovém prohlášení ze dne 12. února 2014 postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 % průměrné mzdy.
 • Koncepce rodinné politiky, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Koncepce rodinné politiky byla zpracována na základě požadavku Programového prohlášení vlády na nalezení dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v ČR. Směřuje k posílení soudržnosti celé společnosti a vychází ze Strategického rámce Česká republika 2030 a z Národní koncepce podpory rodin s dětmi z roku 2008.
 • Projekt „Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny,“ předkládá ministr zemědělství
  Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí o zaměstnanecké karty pro pracovníky v oblasti zemědělské a potravinářské výroby, kteří budou na území ČR vykonávat práce delší než 6 měsíců, ale nepřesahující 1 rok.
 • Návrh podpory znevýhodněných venkovských oblastí, předkládá ministr zemědělství
  Hlavním záměrem materiálu je podpora a udržení obyvatelstva žijícího ve znevýhodněných lokalitách. Materiál vytváří podklad pro podporu drobných, malých a středních podnikatelů ve znevýhodněných oblastech skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku.
 • Návrh řešení zabezpečení letecké záchranné služby po roce 2020, předkládá ministr zdravotnictví
  Ministerstvo zdravotnictví předkládá vládě materiál, který vypracovala expertní pracovní skupina složená ze zástupců MZ, MO, MV, MF, Úřadu vlády a Asociace krajů ČR. Pracovní skupina v materiálu navrhuje, aby byla letecká záchranná služba zabezpečena po roce 2020 státem. Současně navrhuje, aby byla pro její zabezpečení využita státem vlastněná společnost CATC (Czech Aviation Training Centre, s. r. o).
 • Návrh na uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky v Lednici dne 4. září 2017, předkládá ministr zahraničních věcí
  Vláda projedná návrh na společné zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky, které se uskuteční 4. září na zámku Lednice. Půjde už o páté mezivládní konzultace se Slovenskem.
 • Žádost o použití vládní rozpočtové rezervy na speciální vzdělávací potřeby v roce 2017, předkládá ministr školství, mládeže a tělovýchovy
  Resort školství požádal vládu o navýšení rozpočtu výdajů kapitoly pro rok 2017 o částku 400 milionů korun. Prostředky budou použity na podporu kvality vzdělávání. S ohledem na vyčerpání všech disponibilních zdrojů resortu a na základě jednání ministrů školství a financí byla nalezena shoda na použití prostředků z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva.
 • Návrh na poskytnutí mimořádného peněžního daru krajanskému spolku Svaz Čechů v Chorvatské republice na dostavbu základní školy J. A. Komenského v Daruvaru, předkládá ministr zahraničních věcí
  Vláda projedná návrh na poskytnutí 300 000 eur, o který požádala česká krajanská komunita. Částka odpovídá nákladům, které na dostavbu vynaloží chorvatská strana na principu 50% participace obou zemí na celkových nákladech. Finanční prostředky nelze zabezpečit v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, a proto žádá resort o jejich uvolnění z vládní rozpočtové rezervy.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-08-21. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

21. srpna 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání
13.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer

mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X