Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 9. 2017 15:35

Vláda, která pravidelně zvyšovala platy zaměstnanců

Vláda, která pravidelně zvyšovala platy zaměstnanců
Vláda premiéra Sobotky je vládou zvyšování platů. Mezi lety 2014–2017 prosadila opakované zvýšení platů pro učitele, zaměstnance veřejného sektoru, členy bezpečnostních sborů i zaměstnance ve zdravotnictví.

Poslední zvýšení platů odsouhlasila vláda na svém zasedání 25. září 2017. Sobotkův kabinet rozhodl o mimořádném navýšení tarifních platů pro učitele o 15 % a pro zaměstnance veřejného sektoru o 10 %, a to od 1. listopadu letošního roku.

Přehled dosavadních kroků vlády Bohuslava Sobotky v navyšování platů ve veřejné sféře

 • Listopad 2014
  S účinností od 1. listopadu 2014 došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a příslušníků bezpečnostních sborů o 3,5 %.
 • Leden 2015
  U zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb došlo ke zvýšení o 5 % od 1. ledna 2015. Dále se od 1. ledna 2015 zvýšily o 4 % platové tarify sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.
 • Listopad 2015
  S účinností od 1. listopadu 2015 došlo ke zvýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 3 % a platových tarifů pedagogických pracovníků v průměru o 3,3 %. K dalšímu navýšení došlo u základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů. Toto navýšení bylo opět plošné a činilo 4,5 %.
 • Leden 2016
  U zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb došlo ke zvýšení o 5 % od 1. ledna 2016.
 • Září 2016
  Od 1. září 2016 nařídila vláda zvýšit platy v regionálním školství. Platové tarify stouply o 6 % v případě pedagogických pracovníků a o 4 % u nepedagogických pracovníků. Díky tomu vzrostly celkové platy učitelů zhruba o 8 procent a nepedagogických pracovníků o 5 procent.
 • Listopad 2016  
  S účinností od 1. listopadu 2016 došlo ke zvýšení platových tarifů ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě včetně policistů a hasičů o 4 %. Došlo i ke zvýšení platových tarifů zaměstnancům ve státní službě o 4 %. Do nařízení vlády byla rovněž začleněna možnost určení až dvojnásobného platového tarifu klíčovým odborníkům na služebních místech v rámci tří oborů služby, a to Lékařská posudková služba, Legislativa a právní činnost a Informační a komunikační technologie.
 • Leden 2017
  U lékařů, zdravotních sester a dalších zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb došlo ke zvýšení o 10 % od 1. ledna 2017.
 • Červenec 2017
  Od 1. července si polepšili o 10 % příslušníci bezpečnostních sborů a o 7 % vojáci z povolání. Zjednodušením tarifní tabulky a zrušením nejnižších stupnic se zvýšily až o 23 % tarifní platy zaměstnanců v kultuře a sociálních službách, nepedagogických pracovníků ve školství a dalších nejhůře placených zaměstnanců ve veřejném sektoru a o téměř 10 % tarifní platy odborných zaměstnanců v sociálních službách a zdravotnických pracovníků. Zdravotníci ve směnném provozu dostali navíc zvláštní příplatek.
 • Listopad 2017
  Od 1. listopadu nařídila vláda zvýšit tarifní platy státních zaměstnanců a zaměstnanců ve veřejných službách a správě o 10 %. Rovněž o 10 % se zvýšily stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů a služební tarify vojáků z povolání. Pedagogickým pracovníkům v regionálním školství se platové tarify od 1. listopadu zvyšují o 15 %.
 • Leden 2018
  Vláda nařídila rovněž zvýšit platové tarify zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb o 10 %. Ke zvýšení dojde od 1. ledna 2018 v návaznosti na novou úhradovou vyhlášku pro systém zdravotního pojištění.

Přehled dosavadních kroků vlády Bohuslava Sobotky v navyšování minimální mzdy

 • Září 2014
  Vláda na schůzi 15. září 2014 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 o 700 Kč z 8 500 Kč na 9 200 Kč.
 • Srpen 2015
  Vláda na schůzi 20. srpna 2015 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2016 o 700 Kč z 9 200 Kč na 9 900 Kč.
 • Říjen 2016
  Vláda na schůzi 5. října 2016 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 o 1 100 Kč z 9 900 Kč na 11 000 Kč.
 • Srpen 2017
  Vláda na schůzi 21. srpna 2017 rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 o 1 100 Kč z 11 000 Kč na 12 200 Kč.

Vláda, která pravidelně zvyšovala platy zaměstnanců

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie