Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

31. 5. 2017 16:47

Dobrá zpráva pro 165 000 zaměstnanců veřejného sektoru: Vláda rozhodla o zvýšení jejich platů

Tisková konference po jednání vlády, 31. května 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 31. května 2017.
Vláda Bohuslava Sobotky na schůzi ve středu 31. května 2017 schválila nařízení, kterým dojde k zásadnímu zvýšení tarifních platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru, zejména v sociálních službách, školství a zdravotnictví. Schválila rovněž návrh na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017, návrh na rozvoj areálu Policie ČR v Praze 5 – Zbraslavi a odsouhlasila i zprávu o rovnosti mužů a žen v ČR za rok 2016.Nové nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se pozitivně dotkne zhruba 165 000 pracujících. Vláda rozhodla o zrušení dvou nejnižších tarifních stupnic a o sloučení tří tarifních stupnic pro zdravotníky na dvě. Od 1. července 2017 se díky tomu o bezmála deset procent zvýší platy zaměstnancům v kultuře, nepedagogickým zaměstnancům v regionálním školství, zaměstnancům příspěvkových organizací krajů a obcí, některým zdravotníkům, kteří jsou zaměstnanci ministerstev obrany a vnitra, a administrativním pracovníkům v sociálních službách. Odborným zaměstnancům v sociálních službách se tarifní platy zvýší dokonce o 23 procent.

„Věřím, že toto opatření přispěje k větší personální stabilizaci především v oblasti sociální péče, která je pro moderní společnost naprosto nezbytná. Jsem přesvědčen, že si lepší ohodnocení práce všechny dotčené profese zaslouží a že si to i ekonomicky Česká republika v době ekonomických úspěchů naší vlády může dovolit,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Dofinancování sociálních služeb

Vláda v návaznosti na předchozí rozhodnutí o zvýšení platů schválila také návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na dofinancování sociálních služeb pro rok 2017. Jedná se o částku přesahující 1,162 miliardy korunu, které pomohou územních samosprávným celkům pokrýt schválené zvýšené náklady na platy, aby nebyla ohrožena finanční stabilita sektoru sociální péče. Letos už vláda uvolnila ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb 9,27 miliardy korun. K dofinancování podle skutečných potřeb poskytovatelů a finančních možností státního rozpočtu dochází každý rok.

Rovnost mužů a žen

Vláda projednala a schválila také Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020. Zpráva konstatuje, že ačkoli se v otázce genderové rovnosti v posledních letech situace zlepšila, Česká republika za nejvyspělejšími státy stále zaostává, a to především ve vyrovnaném zastoupení mužů a žen v politice a ekonomice.

Účtenková loterie se připravuje

Vláda se rovněž seznámila s informací ministra financí Ivana Pilného o stavu příprav účtenkové loterie. Účtenková loterie má být spuštěna na podzim letošního roku. Ministerstvo financí plánuje vyčlenit na peněžní i nepeněžní výhry pro vylosované účastníky 65 milionů korun ročně. Každý měsíc má být vylosováno 20 000 výher.

Kompletní výsledky jednání najdete na /cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-31--kvetna-2017-156868/

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie