Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

30. 5. 2017 12:41

31. května 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 13.00 hod.

Ve středu 31. května 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 10.00 budou mimo jiné tyto body:

 • Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšit platy zaměstnancům v kultuře, sociálních službách a dalších profesích, které jsou dosud zařazeny v první, druhé a páté stupnici platových tarifů.
 • Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020, předkládá ministr vnitra
  Zásadní strategický dokument obsahuje popis vývoje a aktuálního stavu Policie ČR, věnuje se zhodnocení současné bezpečnostní situace včetně prognóz do budoucna a především přináší vizi fungování Policie ČR v podmínkách společenského vývoje ve střednědobé perspektivě.
 • Podpora obslužnosti venkova, předkládá ministr zemědělství
  Materiál má otevřít diskusi o největších problémech českého venkova a o možnostech, jak by je stát mohl pomoci řešit.
 • Podklad pro rozhodnutí vlády ve věci způsobu plnění úkolu Návrh proti-korupčního strategického dokumentu na navazující období, předkládá ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
  Vláda má rozhodnout o zpracování a předložení analytického materiálu Východiska pro vytvoření protikorupčního strategického dokumentu České republiky pro období po roce 2017 jako podkladu pro vypracování protikorupční strategie novou vládou.
 • Zpráva za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020, předkládá ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v postavení žen a mužů v ČR za rok 2016, a analyzuje, jak jej ovlivnila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020
 • Informace o přípravě účtenkové loterie, předkládá ministr financí
  Materiál shrnuje stav příprav účtenkové loterie na podporu projektu EET, která by měla být spuštěna na podzim 2017 a Ministerstvo financí v ní bude rozdělovat peněžité i věcné výhry v hodnotě 65 milionů korun.
   

Termín

31. května 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

9.55 – fototermín před začátkem jednání

13.00 – tisková konference (čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X