Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 8. 2016 16:31

Vláda schválila navýšení tarifních platů učitelů i vyšší ochranu práv zaměstnanců

Tisková konference po jednání vlády 24. srpna 2016.
Tisková konference po jednání vlády 24. srpna 2016.
Vláda na svém zasedání dne 24. srpna 2016 potvrdila růst platů učitelů a dalších zaměstnanců v regionálním školství. Projednala i novelu zákoníku práce a novelizovala zákon o zaměstnanosti, který přichází s ochranou proti zneužívání agenturního zaměstnávání. Dále se věnovala například výzkumu, vývoji a inovacím a rozhodla o zřízení ministerstva pro vědu.

Učitelé si od září přilepší o osm procent

Kabinet potvrdil navýšení platových tarifů učitelů o 6 % již od 1. září letošního roku. V případě nepedagogických pracovníků tarify vzrostou o 4 %. Celkově se učitelské platy zvednou o 8 %, což představuje navýšení rozpočtu na platy pedagogů v regionálním školství o částku 1,97 miliard Kč. Jedná se o jedno ze tří klíčových opatření, jimiž vláda v blízké době zvýší platy ve veřejné sféře. Kromě učitelů se lepšího ohodnocení ještě během letošního podzimu dočkají hasiči, policisté a další zaměstnanci veřejného sektoru. Od začátku příštího roku pak vzrostou platy lékařů, sester a dalších zdravotníků, a to o 10 %.

Dnešní vládní nařízení v praxi znamená, že si začínající učitelé se zkušeností do 6 let v 11. či 12. platové třídě polepší zhruba o 1300 korun, déle sloužící pedagogové pak přibližně o 1500 až 1600 korun. Dále dojde k usnadnění kariérního růstu učitelů tím, že se zkrátí doba stanovená pro první postup do vyššího platového stupně z šesti na dva roky. Celkově vláda na školství uvolní 2,5 miliardy korun s tím, že na růst platů nepedagogických profesí o 5 % půjde 270 milionů korun a 260 milionů bude přiděleno vysokým školám.

Od ochrany práv zaměstnanců po opatření proti zneužívání agenturního zaměstnávání

Vláda schválila jak novelizaci zákoníku práce, tak i zákona o zaměstnanosti.

V prvním případě je hlavním cílem novely posílení ochrany zaměstnanců a současná podpora flexibilnějšího zaměstnávání. Mezi změny pracovněprávních vztahů patří například posílení postavení zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. Novela přináší také spravedlivější výměr dovolené, který se bude odvíjet od počtu odpracovaných hodin. Dále zakotvila institut vrcholových řídících zaměstnanců jako zvláštní kategorie vedoucích pracovníků – pro ně už nebude platit pevná pracovní doba a nutnost počítat hodiny strávené v práci. V zájmu flexibility dojde i ke zpřesnění možnosti práce z domova a na dálku.

Novela zákona o zaměstnanosti reaguje na vývoj na trhu práce v oblasti agenturního zaměstnávání. Měla by do budoucna zabránit tomu, aby účelově a ve velkém vznikaly pracovní agentury, které pomocí řetězení smluv zaměstnavateli umožňují vyhnout se odvodům na zdravotní a sociální pojištění svých zaměstnanců. Novela toho má docílit mimo jiné vyššími sankcemi a půlmilionovou kaucí. Kdo ji státu nesloží, nezíská povolení na založení pracovní agentury. Dále dojde ke sloučení dosavadních druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání, což povede ke zpřehlednění legislativy pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Samostatné ministerstvo pro efektivnější podporu vědy, výzkumu a vývoje

Vláda schválila věcný záměr zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Ten mimo jiné umožní vznik ministerstva, které by mělo odstranit dosavadní roztříštěnost státní podpory vědy a výzkumu. Součástí věcného záměru je dále například stanovení jednoznačné hierarchie strategických a koncepčních dokumentů pro oblast vědy, výzkumu a inovací, větší autonomie v rozhodování o grantech či zavedení kategorie „inovace“ do legislativy, která ji doposud neznala.

Vláda také jednala o novém trendu zvaném Průmysl 4.0, neboli hlubokém digitálním propojení všech úrovní tvorby přidané hodnoty. Kabinet se shodl, že chce nadále moderní vývoj sledovat a přijímat kroky k vytvoření vhodného prostředí, ve kterém bude možno české průmyslové podniky a společenské prostředí rozvíjet tak, aby v novém digitálním světě obstály. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie