Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dny otevřených dveří

8. 11. 2023 12:40

Na státní svátek 17. listopadu zpřístupní Úřad vlády veřejnosti Hrzánský palác

Na státní svátek 17. listopadu pokračují letošní dny otevřených dveří Úřadu vlády prohlídkami historického Hrzánského paláce na pražských Hradčanech. První skupina pod vedením průvodce vyrazí na obhlídku v 9 hodin, poslední skupina v 16 hodin. Kramářova vila v tento den veřejnosti přístupná není.

Páteční státní svátek Den boje za svobodu a demokracii si budou moci Pražané a návštěvníci hlavního města zpestřit prohlídkou historického Hrzánského paláce, který je ve správě Úřadu vlády ČR. Ve skupinách s komentářem průvodců si projdou vstupem z druhého nádvoří přes Hudební salonek a Strahovský salonek do pracovny premiéra, podívají se na terasu, z níž je krásný výhled na malostranské střechy, a prohlédnou si i Gobelínový sál a jídelnu.

Hrzánský palác má za sebou bohatou historii. Stojí na místě původně gotického domu, který ve 14. století patřil svatovítské kapitule a poté císařskému dveřníku Henslinovi. Během staletí změnil mnohokrát majitele, podobu i účel. V novodobé historii tu sídlila například malířská škola Ferdinanda Engelmüllera, žáka Julia Mařáka či ateliér malíře Jana Slavíčka. Po roce 1949 slouží k reprezentačním účelům vlády a v současnosti je využíván mimo jiné k přijímání významných zahraničních návštěv či jako náhradní sídlo vlády.

Vstup do Hrzánského paláce je zdarma.

Termín

17. listopadu 2023

Místo

Hrzánský palác, Loretánská 177/9, Praha 1

Program

9.00 – zahájení dne otevřených dveří v Hrzánském paláci
16.00 – zahájení poslední komentované prohlídky

Kontakt na místě

Tereza Šťastná, 603 709 948

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X