Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

26. 6. 2014 13:49

Stork II: Posílení energetické bezpečnosti ČR v praxi

Česká republika a Polsko tento týden přikročily od aktuální diskuze o energetické bezpečnosti k praktickým krokům. V pondělí 23. června vydal Energetický regulační úřad ve spolupráci s polským úřadem pro regulaci energetiky rozhodnutí ve věci společné žádosti společností Net4Gas (ČR) a Gaz-Systém (PL) k realizaci projektu česko-polského obousměrného propojovacího plynovodu STORK II.

Došlo tak ke klíčovému rozhodnutí v realizaci budoucího plynovodu, který přispěje k posílení energetické bezpečnosti ČR.

Přestože je již od roku 2011 v provozu propojovací plynovod STORK I, teprve realizace projektu STORK II s výrazně vyšší kapacitou představuje plnohodnotné obousměrné propojení, které se stane součástí strategického severojižního koridoru. Dojde tak k propojení budovaného LNG terminálu v polském Świnoujście s plánovaným LNG terminálem v Chorvatsku a posílí energetickou bezpečnost v regionu.

Realizace plynovodu STORK II, jehož dokončení je plánováno na rok 2019, přinese zvýšenou bezpečnost dodávek zemního plynu, zvýší diverzifikaci dovozních tras, sníží závislost na dovozu plynu z Ruské federace a přispěje ke snížení emisí CO2, stejně jako dalších škodlivých látek. Přestože je realizace celého severojižního propojení od Polska po Chorvatsko dlouhodobým projektem, k jehož uskutečnění zbývá dobudovat mnoho chybějících částí plynárenské infrastruktury, Česká republika podporou plynovodu STORK II jasně deklaruje, že otázky energetické bezpečnosti, které jsou zařazeny také na program jednání červnové Evropské rady (26. - 27. června 2014), považuje za prioritní téma.

Projekt plynovodu STORK II byl loni zařazen mezi tzv. projekty společného zájmu EU, tedy projekty s přeshraničním přínosem a významem pro celou Unii, a jako takový je rovněž zařazen v příloze Evropské strategie energetické bezpečnosti mezi projekty, které by ve střednědobém horizontu (2017-2020) měly být realizovány pro posílení energetické bezpečnosti EU. Přínos plynovodu STORK II energetické bezpečnosti EU otevírá možnost spolufinancování výstavby z evropského rozpočtu, což bude Česká republika v evropských jednáních aktivně prosazovat.

Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X