Aktuálně

9. 7. 2014 18:32

Zástupci Podunajské strategie přijali v Praze deklaraci o energetické bezpečnosti

Ve středu 9. července se v Praze sešli zástupci států tzv. Podunajské strategie v rámci jednání řídící skupiny prioritní oblasti Podpora udržitelné energetiky. Během jednání v Hrzánském paláci byly prodiskutovány současné energetické výzvy Podunají. Účastníci schválili společnou deklaraci, která reaguje na aktuální otázky energetické bezpečnosti.

Deklarace vítá návrhy Evropské komise vycházející z iniciativ některých členských států, které v minulých měsících nastartovaly debatu o zajištění energetické nezávislosti Evropy. Materiál dále zmiňuje důležitost investic do energetických infrastruktur, jež umožní lepší propojení Podunajského regionu, a zdůrazňuje nezbytnost snižování energetické závislosti států Energetického společenství.

Zástupci zemí Podunajské strategie se během jednání shodli na prioritě v podobě posílení energetické infrastruktury regionu, ať už jde o lepší propojení plynových soustav nebo výkonnější propojení elektrických rozvodných sítí. Členové řídící skupiny dále zdůraznili potřebu dokončit tvorbu dobře fungujícího celoevropského trhu s energiemi.

Oceňuji, že dnešní setkání v Praze se věnovalo dnes tolik aktuální problematice energetické bezpečnosti. Vážím si toho o to víc, že poprvé v historii této skupiny jsme přistoupili ke schválení deklarace, která reaguje na současnou energetickou situaci regionu a hovoří o praktických krocích v energetické problematice,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Aktivity v podunajském regionu tak naváží na posilování energetické infrastruktury mezi ČR a Polskem, kdy regulační úřady obou zemí nedávno schválily stavbu dalšího propojení plynovodů, tzv. Stork II.

Setkání, které proběhlo v gesci Úřadu vlády, se zúčastnili také zástupci Ukrajiny a Moldávie, tedy tranzitních zemí, které jsou v centru zájmu posílení energetické bezpečnosti.

Podunajská strategie

Podunajská strategie byla v roce 2011 schválena Evropskou radou jako makroregionální strategie pro Dunajský region. Účastní se jí 14 států (Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá hora, ČR, Chorvatsko, Maďarsko, Moldávie, Německo (Bádensko-Würtenbersko a Bavorsko), Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina), z toho 9 je členy EU.

Podunajská strategie reaguje na společné výzvy regionu Podunají prostřednictvím 12 prioritních oblastí (energetika, mobilita regionu, environmentální ochrana, biodiversita, kvalita vod, konkurenceschopnost,…). Každá prioritní oblast je koordinována nejméně 2 státy. Řídící skupina se schází alespoň dvakrát do roka. Česká republika společně s Maďarskem koordinuje prioritní oblast Podpora udržitelnější energetiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie