Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Archiv zpráv minulých vlád

Stránka byla přesunuta do archivu

15. 7. 2009 14:45

Premiér: Evropská komise bude zkoumat důvody zavedení víz

Předseda vlády Jan Fischer komentuje svou dvoudenní cestu do Štrasburku, kde se účastnil prvního zasedání evropského parlamentu v novém složení. Zároveň se setkal s předsedou Evropské komise J. M. Barrosem.

"To byla poslední tečka za českým předsednictvím a poslední předsednický úkon – ta zprávao českém předsednictví a následující debata. V rozhovoru, který jsem měl s José Manuelem Barrosem, šéfem Evropské komise, ještě předtím jednáním v parlamentu a informoval jsem ho o krocích, které přijala česká vláda. Informoval jsem o její logice a o reakci na ten kanadský krok, který dále hodnotíme jako nevlídný a způsob, kterým ho Kanada vyhlásila za nepřiměřený.

Pan Barroso mě ujistil v tom rozhovoru, ale i potom veřejně ve svém vystoupení před poslanci evropského parlamentu o tom, že komise ten problém bere vážně, že si je vědoma toho, že ten krok není v praxi spojeneckých zemích obvyklý, že bude samozřejmě zkoumat důvody, které kanadskou stranu k tomuto kroku vedly. K tomu si vyžádá potřebné informace jak ze strany Kanady, tak České republiky a samozřejmě bude reagovat na aktivaci té klausule solidarity, má na to maximálně tři měsíce, nicméně první výstupy by mohly být připraveny už připraveny v září, potom členské země budou na to reagovat.
Ta povinnost nebo reakce na to doporučení tady není, to musí členské státy zvážit a je to v jejich rukách, čili ta procedura se může protáhnout až na půlrok."
Předseda vlády Jan Fischer

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Premiér: Evropská komise bude zkoumat důvody zavedení víz

Související zprávy