Aktuálně

22. 9. 2009 10:54

EK podporuje zrušení kanadských víz pro Čechy

Včera proběhlo v Bruselu zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (JHA).

Členské země EU vyjádřily ČR podporu ohledně zrušení víz pro české občany, kteří cestují do Kanady. Velmi výrazně apeloval na členské státy místopředseda Evropské komise a komisař pro justici a vnitro Jacques Barrot.

Z jeho výstupu mimo jiné vyplynulo, že pokud se Kanada do konce roku nevrátí k původnímu stavu, Evropská komise uvažuje o předložení návrhu na zavedení vízové povinnosti pro držitele kanadských diplomatických a služebních pasů.

Dále se vyjádřil v tom smyslu, že udělení azylu občanu z jedné země EU se týká všech členských zemí a proto je nutná solidarita, která povede ke společnému cíli.


Na jednání Smíšeného výboru Rady byla na programu informace o stavu projektu Vízového informačního systému (VIS). Příprava spuštění VIS byla jednou z priorit českého předsednictví.

VIS je budován jako společný elektronický databázový systém členských států EU/Schengenu, který bude obsahovat všechny relevantní údaje o žadatelích o víza, včetně biometrických údajů (zobrazení obličeje, otisky prstů). Budování centrálního systému je v kompetenci Komise, národní systémy budují jednotlivé členské státy.

VIS se stane účinným nástrojem v boji proti nelegální migraci a falšování identity. Komise konstatovala, že zavedení systému má zpoždění zaviněné dodavatelem, a dále vyzvala členské země k přípravám národních systémů tak, aby bylo možné co nejrychlejší spuštění VIS, které se očekává v 2. polovině 2010.

Zdroj: ministerstvo vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie