Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 7. 2009 13:37

Začátek roku 2009 byl obdobím náročných zkoušek

Premiér Jan Fischer v Evropském parlamentu
Premiér Jan Fischer v Evropském parlamentu
Premiér Jan Fischer dnes vystoupil v Evropském parlamentu. Ve svém projevu shrnul a ohodnotil zejména splnění priorit českého předsednictví.

Ve svém hodnocení zmínil zásadní úkoly, před něž byla Česká republika a celá Unie bez varování postavena, byla to hlavně plynová krize a konflikt v Gaze.

„První pololetí roku 2009 se zapíše do historie EU jako období náročných zkoušek vyplývajících ze složité ekonomické a politické situace“, řekl premiér.

Jan Fischer ve svém hodnocení přiznal, že pád vlády byl jednou z dalších zatěžkávacích zkoušek českého předsednictví. Uznal, že nastalá situace nebyla šťastná, nicméně se domnívá, že krize v České republice nepoškodila EU jako celek.

„Jsem přesvědčen, že bez ohledu na události, které v EU způsobily šok a nechápavé vrtění hlavou, jsme zvládli administraci našeho předsednictví bez otřesů. A že jsme dokázali po celých šest měsíců kontinuálně a s plným nasazením plnit naše priority, naplánované úkoly vyplývající z agendy EU i řešit neočekávané aktuální problémy“, uvedl Jan Fischer.

Premiér následně stručně okomentoval jednotlivé priority českého předsednictví známé jako tři „E“: Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Vyzdvihl přijatá opatření, která se týkají boje s dopady hospodářské krize, energetické bezpečnosti a posilování jednotné zahraniční politiky, k níž patřilo zejména rozšiřování Evropské unie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie