Vláda Zdeňka Fierlingera I. (05.04.1945 - 06.11.1945)

29. 8. 2007 9:16

Přehled členů vlády

Zdeněk Fierlinger - předseda vlády
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945) životopis

Josef David - náměstek předsedy vlády
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Klement Gottwald - náměstek předsedy vlády
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Viliam Široký - náměstek předsedy vlády
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Jan Šrámek - náměstek předsedy vlády
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Ján Ursíny - náměstek předsedy vlády
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Jan Masaryk - ministr zahraničních věcí
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Ludvík Svoboda - ministr národní obrany
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Hubert Ripka - ministr zahraničního obchodu
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Václav Nosek - ministr vnitra
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Vavro Šrobár - ministr financí
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Zdeněk Nejedlý - ministr školství a osvěty
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Jaroslav Stránský - ministr spravedlnosti
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Václav Kopecký - ministr informací
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Bohumil Laušman - ministr průmyslu
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Július Ďuriš - ministr zemědělství
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Ivan Pietor - ministr vnitřního obchodu
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Antonín Hasal - ministr dopravy
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

František Hála - ministr pošt
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Jozef Šoltész - ministr ochrany práce a sociální péče
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Adolf Procházka - ministr zdravotnictví
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Václav Majer - ministr výživy
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Vladimír Clementis - státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Mikuláš Ferjenčík - státní tajemník v ministerstvu národní obrany
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

Ján Lichner - státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu
(5. 4. 1945 - 6. 11. 1945)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty