Vláda Zdeňka Fierlingera II. (06.11.1945 - 02.07.1946)

29. 8. 2007 9:16

Přehled členů vlády

Zdeněk Fierlinger - předseda vlády
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946) životopis

Klement Gottwald - náměstek předsedy vlády
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Jaroslav Stránský - náměstek předsedy vlády
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Viliam Široký - náměstek předsedy vlády
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Jan Šrámek - náměstek předsedy vlády
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Ján Ursíny - náměstek předsedy vlády
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Jan Masaryk - ministr zahraničních věcí
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Ludvík Svoboda - ministr národní obrany
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Hubert Ripka - ministr zahraničního obchodu
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Václav Nosek - ministr vnitra
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Vavro Šrobár - ministr financí
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Zdeněk Nejedlý - ministr školství a osvěty
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Prokop Drtina - ministr spravedlnosti
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Václav Kopecký - ministr informací
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Bohumil Laušman - ministr průmyslu
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Július Ďuriš - ministr zemědělství
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Ivan Pietor - ministr vnitřního obchodu
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Antonín Hasal - ministr dopravy
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

František Hála - ministr pošt
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Jozef Šoltész - ministr ochrany práce a sociální péče
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Adolf Procházka - ministr zdravotnictví
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Václav Majer - ministr výživy
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Vladimír Clementis - státní tajemník v ministerstvu zahraničních věcí
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Mikuláš Ferjenčík - státní tajemník v ministerstvu národní obrany
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

Ján Lichner - státní tajemník v ministerstvu zahraničního obchodu
(6. 11. 1945 - 2. 7. 1946)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty