Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zdeněk Fierlinger

Zdeněk Fierlinger (zdroj: ČTK)

funkční období:
5. 4. 1945 - 6. 11. 1945
6. 11. 1945 - 2. 7. 1946

* 11. 7. 1891 Olomouc - 2. 5. 1976 Praha

1910 absolvoval obchodní akademii v Olomouci. 1910-1914 působil jako zástupce americké firmy MacCormick International Harvester Co. v Rostově na Donu. Za 1. světové války důstojník České družiny, posléze čs. legií v Rusku. 1917-1918 činitel čs. zahraničního odboje v USA a ve Francii. Od roku 1919 v čs. diplomatických službách: 1921-1924 vyslanec v Nizozemsku, 1924-1925 v Rumunsku, 1925-1928 v USA, 1928-1932 ve Švýcarsku (současně zástupce ČSR u Společnosti národů), 1932-1936 v Rakousku; 1937-1939 a 1941-1942 vyslanec, 1942-1945 velvyslanec v Sovětském svazu. Blízký spolupracovník a důvěrník E. Beneše, za 2. světové války jeden z hlavních představitelů zahraničního odboje. V průběhu války navázal těsnou spolupráci se sovětskými orgány a čs. komunistickou emigrací v Moskvě, v jejichž intencích pak utvářel svou další diplomatickou a politickou aktivitu. Od 1924 člen Čs. soc. dem. strany; 1945-1947 a od března do června 1948 předseda Čs. sociální demokracie. 1945-1946 předseda vlády, 1946-1947 náměstek předsedy vlády, od února do června 1948 ministr průmyslu. 1945-1948 hlavní představitel soc. dem. levice, usilující o úzkou spolupráci s KSČ; po únorovém převratu 1948 se významně podílel na likvidaci Čs. sociální demokracie a na jejím sloučení s KSČ. 1948-1971 člen ÚV KSČ, 1948-1966 předsednictva ÚV KSČ. 1948-1953 náměstek předsedy vlády, 1953-1964 předseda NS. 1945-1969 poslanec a 1953-1968 člen předsednictva NS, 1969-1971 poslanec SL FS. 1964-1969 předseda Svazu čs.-sov. přátelství. Autor dvoudílných pamětí Ve službách ČSR (1947, 1948) a několika dalších publikací.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter