Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Lubomír Poul

Ing. Lubomír Poul

funkční období: 1.8.2010 - 24.7.2013

Osobní údaje:

Ing. Lubomír Poul se narodil 15. února 1965.

Vzdělání:
 • 1994 – 1996 The Boston Language Institute, Massachusetts, USA Intenzivní pracovní kurz angličtiny
 • 1988 – 1993 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická
Profesionální praxe:
 • 1996 – 2010: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • 2007 – 2010: vedoucí Úřadu ministerstva, ředitel sekce správní, pověřen řízením Kanceláře ministerstva,
  • 2009 – 2010 pověřen řízením Kabinetu ministra
  • 2003 – 2007: ředitel odboru Kanceláře ministerstva
  • 2002 – 2003: ředitel odboru Kabinetu ministra
  • 1999 – 2002: ředitel odboru Kanceláře ministerstva
  • 1997 – 1999: vedoucí oddělení oběhu písemností – Kancelář ministerstva
  • 1996 – 1997: referent – Kancelář ministerstva

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter