Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Nabídka zaměstnání

1. 2. 2023 10:16

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vládní rada v Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky

Služební poměr na dobu určitou

Čj. 3845/2023-UVCR

Datum: 1. února 2023

Co nabízíme

 • služební poměr na dobu určitou do 23. října 2026
 • zajímavé platové ohodnocení (12. platová třída, příslušný platový tarif)
 • osobní příplatek
 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů sick days
 • místo výkonu: Praha v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy 
 • příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport kartu, využívání tělocvičny a nově rekonstruovaného gastro provozu
 • získání zkušeností s fungováním státní správy, zapojení do procesu její digitalizace a modernizace, dynamické pracovní prostředí, osobní a profesní rozvoj a kolektiv moderně smýšlejících lidí

 

Čemu se budete věnovat?

 • Koordinace celorepublikové koncepce ochrany veřejného zdraví politiky v oblasti závislostí, zejména v oblasti užívání alkoholu, tabáku a hazardního hraní,
 • meziresortní koordinace a spolupráce při implementaci Národní strategie politiky v oblasti závislostí a jejích akčních plánů, zejména pro oblast alkoholu, tabáku a hazardního hraní, příp. aktivit vyplývajících z dalších (národních i mezinárodních) strategických a koncepčních dokumentů týkajících se protidrogové politiky,
 • meziresortní koordinace sledování, hodnocení, analýza a zajištění naplňování cílů a úkolů z Národní strategie politiky v oblasti závislostí ČR, strategie EU v oblasti alkoholu, koncepčních dokumentů WHO, akčních plánů realizace politiky v oblasti závislostí ČR, příp. dalších relevantních dokumentů,
 • tvorba podkladových materiálů pro jednání vlády ČR, Úřadu vlády ČR, Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP), výborů RVKPP a pracovních skupin, pro jednání s resorty, zástupci krajů a obcí, pro spolupracující instituce včetně mezinárodních organizací, zejména v oblasti alkoholové, tabákové politiky a politiky v oblasti hazardního hraní, sítě služeb pro uživatele alkoholu a tabáku a hazardní hráče,
 • obsahové, organizační, technické a administrativní vedení agendy,
 • zajišťování činností výborů a pracovních skupin RVKPP a činnost v pracovních orgánech (výborech, pracovních skupinách) resortů, krajů, obcí a spolupracujících institucí,
 • obsahová kontrola a doplňování webových stránek RVKPP a Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti z hlediska věcné správnosti informací a jejich aktuálnosti v agendě, za kterou zodpovídá
 • plnění dalších úkolů dle zadání nadřízených.

 

Co požadujeme?

 • Vzdělání: vysokoškolské v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 • znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti jazyka[1]
 • chuť pracovat v prostředí státní správy a zapojit se do procesu její digitalizace
 • flexibilitu, dobré komunikační schopnosti, inovativnost.

 

Posuzovány budou žádosti ve lhůtě do 16. února 2023.

Předpokládaný nástup: 15. března 2023

 

 


Více informací k výběrovému řízení, včetně vzoru žádosti a podmínek výkonu služby na daném služebním místě, naleznete v přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.


 

 

Ing. Petr Špirhanzl

státní tajemník v Úřadu vlády České republiky

 


[1] Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty