Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Výsledky kontrol

24. 3. 2016 14:09

Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2015

Shrnutí

V roce 2015 proběhly kontroly u 49 příjemců dotace, u kterých byl prověřen objem poskytnutých dotací v celkové výši 22.652.040,36 Kč. Ke dni 13.01.2016 byly všechny kontroly ukončeny. Při výkonu následných kontrol byly u 14 příjemců dotace zjištěny nedostatky (kontrolní zjištění u 12 příjemců dotace byla předána místně příslušným finančním úřadům, u 3 příjemců dotace oblastním inspektorátům práce, u 1 příjemce dotace byla předána informace o závažném zjištění Ministerstvu financí). Mezi zjištěné nedostatky při následných kontrolách patřilo porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Především se jednalo o uplatňování nákladů mimo dobu realizace projektu, uplatňování nákladů nesouvisejících s projektem, zjištění v oblasti cestovních náhrad, nedodržení položkového rozpočtu, nevedení odděleného účetnictví, či nedodržení podílu spolufinancování. Průběžné kontroly byly vykonány u 19 příjemců dotace (u 1 příjemce dotace byly vykonány 2 kontroly) v průběhu realizace projektů a měly kromě možnosti nápravy v rámci probíhající kontroly také funkci prevence vzniku nedostatků. 

Podrobnou zprávu naleznete v příloze.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty