Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

1. 1. 2013 15:11

Důchodová reforma odstartovala

Od 1. ledna 2013 začala největší reforma penzí od roku 1989. Dobrovolné spoření pomůže budoucím důchodcům. Nespoléhejte se pouze na stát, apeloval premiér.

Nahrává se přehrávač videa ...

Říkáme – nespoléhejte se pouze na stát. To ale neznamená odchod od průběžného důchodového systému, ten bude nadále významným pro výplatu důchodů,“ řekl premiér Petr Nečas. Od 1. ledna příštího roku vznikne nový dobrovolný druhý pilíř penzijního systému, který umožní převést občanům 3 procentní body jejich sociálních odvodů na soukromé spoření za předpokladu, že k tomu přidají další 2 procentní body ze svých prostředků.

Jsem přitom přesvědčen, že právě dobrovolný systém je vhodným nástrojem, jak lidem umožnit výhodnější spoření na stáří, a zároveň nikoho k ničemu nenutit. Je to zároveň kompromis jak koaliční, tak politický. Věřili jsme totiž, že dobrovolný systém bude akceptovatelný i pro demokratickou levici,“ řekl premiér Petr Nečas s tím, že například na Slovensku levicově orientovaná vláda podporuje druhý pilíř a nehodlá jej rušit, dokonce se inspiruje českým modelem.

Peníze klientů ve druhém pilíři jsou v bezpečí

Při tvorbě legislativní úpravy byl velký důraz kladen na bezpečnost prostředků klientů. V nových fondech budou prostředky klientů odděleny od prostředků správce. „Neefektivní nebo neúspěšné podnikání správce se tak klientů nemůže v žádném případě dotknout. Při ukončení činnosti penzijní společnosti by nedotčené úspory přešly podle rozhodnutí ČNB a přání klientů k novému správci,“ řekl premiér.

Je vyloučeno zneužití prostředků klientů podvodným jednáním zaměstnance. Každý nákup nebo prodej majetku je prověřen bankou depozitáře, která má prostředky v úschově a pouze tehdy, je-li v souladu se zákonem a zájmy klientů, je vypořádán. Pokud by depozitář při kontrole nebyl důsledný, škodu musí klientům nahradit ze svého majetku. Klienti jsou také chráněni před neúměrnými náklady maximální výší poplatků, kterou stanoví zákon. Vyšší náklady musí správce uhradit ze svého kapitálu.

Druhý důchodový pilíř je výhodný pro polovinu obyvatel

Výhodnost vstupu byla podrobně testována modelem Ministerstva práce a sociálních věcí pro různé úrovně příjmů a pro různé věkové skupiny. Při stejném způsobu zhodnocování vychází výhodnost přibližně pro 50 % obyvatelstva a téměř nezávisí na věku.

Žena s příjmem 22 tisíc Kč
věk 18 20 30 40 50
státních dluhopisů
(2,5%)
3% 12 180 12 185 11 725 11 591 11 266
3% + 2% 13 045 13 052 12 446 12 190 11 659
konzervativní
(3,5%)
3% 12 489 12 493 11 932 11 724 11 321
3% + 2% 13 559 13 567 12 791 12 412 11 750
vyvážený
(4,5%)
3% 12 904 12 909 12 193 11 882 11 382
3% + 2% 14 251 14 259 13 227 12 676  11 851
dynamický
(5,5%)
3% 13 470 13 474 12 527 12 073 11 450
3% + 2% 15 194 15 202 13 784 12 994 11 964
bez vstupu do II. pilíře 12 437 12 437 12 027 11 822 11 413

Muž s příjmem 22 tisíc Kč
věk 18 20 30 40 50
státních dluhopisů
(2,5%)
3% 12 091 12 095 11 690 11 602 11 268
3% + 2% 13 033 13 040 12 473 12 218 11 661
konzervativní
(3,5%)
3% 12 451 12 456 11 933 11 743 11 323
3% + 2% 13 633 13 641 12 879 12 452 11 752
vyvážený
(4,5%)
3% 12 941 12 946 12 246 11 912 11 384
3% + 2% 14 450 14 457 13 401 12 734  11 854
dynamický
(5,5%)
3% 13 614 13 619 12 651 12 115 11 452
3% + 2% 15 571 15 579 14 076 13 072 11 967
bez vstupu do II. pilíře 12 437 12 437 12 027 11 822 11 413

Doporučuje se proto, aby klienti nad 50 let volili investiční strategie bez zastoupení akcií a aby dynamický profil s vyšším zastoupením akcií zvážili pouze klienti do 40 let, max. do 45 let. Při takovéto racionální volbě pak zákonitě výhodnost s délkou spoření stoupá, jak ilustrují příklady porovnání se scénářem nezapojení se do druhého pilíře.

Při aplikaci strategie dynamické lze již u středního příjmu (22 tisíc Kč) s vysokou pravděpodobností očekávat zajímavý přínos a vstup se stává výhodný i pro příjmy kolem 20 tisíc Kč. Naproti tomu při aplikaci strategie konzervativní se hranice výhodnosti posouvá k příjmu průměrnému. (Podrobné tabulky najdete zde.)

Žena s příjmem 18 tisíc Kč
věk 18 20 30 40 50
státních dluhopisů
(2,5%)
3% 11 283 11 286 10 885 10 780 10 513
3% + 2% 11 990 11 996 11 475 11 271 10 834
konzervativní
(3,5%)
3% 11 535 11 539 11 054 10 889 10 558
3% + 2% 12 411 12 417 11 757 11 452 10 909
vyvážený
(4,5%)
3% 11 875 11 879 11 268 11 019 10 608
3% + 2% 12 977 12 984 12 114 11 668 10 992
dynamický
(5,5%)
3% 12 338 12 342 11 541 11 174 10 663
3% + 2% 13 748 13 755 12 569 11 928 11 084
bez vstupu do II. pilíře 11 657 11 657 11 278 11 089 10 711

Muž s příjmem 18 tisíc Kč
věk 18 20 30 40 50
státních dluhopisů
(2,5%)
3% 11 188 11 192 10 842 10 788 10 515
3% + 2% 11 959 11 965 11 483 11 292 10 836
konzervativní
(3,5%)
3% 11 483 11 487 11 042 10 903 10 560
3% + 2% 12 450 12 456 11 815 11 484 10 911
vyvážený
(4,5%)
3% 11 884 11 887 11 298 11 041 10 609
3% + 2% 13 118 13 124 12 242 11 714 10 994
dynamický
(5,5%)
3% 12 434 12 438 11 629 11 207 10 665
3% + 2% 14 035 14 042 12 795 11 991 11 087
bez vstupu do II. pilíře 11 657 11 657 11 278 11 089 10 711

Spoléhat jen na stát nestačí

V současnosti je extrémně vysoká závislost českých penzistů na státem organizovaném systému. Až 95 % příjmů důchodců je tvořeno právě důchodem od státu. Takováto situace je pak vystavuje zvýšeným rizikům. To je velmi vysoká závislost, kterou nenajdete nejen v západní Evropě, ale ani v členských zemí EU.

Pokud dnes připadá na jednoho penzistu 1,8 ekonomicky aktivních obyvatel, za necelých 40 let to bude 1,2 lidí. Schodek důchodového účtu proto neustále roste. Současný systém tedy není při nynějším nastavení dlouhodobě udržitelný,“ řekl premiér.

Pokud bychom II. pilíř nezavedli, tak bychom měli pouze tři asociální varianty: snížit budoucí penze, zvýšit významně sociální odvody nebo ještě výrazněji posunout věk odchodu do důchodu. Penzisté jsou dnes navíc odkázáni téměř výhradně na stát,“ vysvětlil předseda vlády Petr Nečas.

Důchodové spoření, zvláště pokud připočteme dodávaná dvě procenta, umožní nemalé části populace získat vyšší důchody v řádech až několika tisíc korun měsíčně, než pouze z průběžného systému. Úspory vytvořené ve 2. pilíři začnou v horizontu několika desetiletí také významným způsobem přispívat k udržitelnosti státního důchodového systému. V tomto horizontu budou totiž řádově statisícům seniorů vypláceny nižší státní důchody, než by odpovídaly budoucímu vývoji bez důchodové reformy.

Česká republika je jedna z posledních bez důchodové reformy

Česká republika je jednou z mála bývalých zemí východního bloku, která doposud nezavedla druhý důchodový pilíř založený na penzijních fondech. V ostatních postkomunistických zemích, jako je například Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Polsko nebo Slovensko již pilíř penzijních fondů zavedli.

Historie dnešního systému sahá do doby před více než 100 lety. Tehdy se ale doba strávená v důchodu počítala jen na roky. Dnes je to dvacet i více let a není možné systém průběžného modelu udržet.

Současné výdaje na důchody činí více než 9 % hrubého domácího produktu. I díky druhému pilíři se je podaří udržet v objemu kolem 10 % HDP. Bez zavedení druhého pilíře a bez reformních změn v pilíři prvním by tyto výdaje eskalovaly minimálně na úroveň 12 a více procent HDP.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Důchodová reforma - ilustrační obrázek http://duchodova.reforma.cz

Více informací o reformě důchodů naleznete na stránkách
duchodova.reforma.cz

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie