Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Představujeme

Stránka byla přesunuta do archivu

11. 4. 2011 12:31

Důchodová reforma: mohlo by vás zajímat

Vstup do dobrovolného spoření bude umožněn lidem mladším 35 let. Jejich rozhodnutí je pak nevratné. Zda využijí tento systém, či nikoli, se lidé, kterým bude v době vstupu zákona v platnost více než 35 let, budou moci rozhodnout do 31. 12. 2012. Na realizaci svého rozhodnutí budou mít šest měsíců druhého pololetí roku 2012.

Pokud nemá účastník druhého fondového pilíře výdělečný příjem (například je dočasně nezaměstnaný), pak neplatí příspěvky žádné a nemusí se obávat závazku platit ze svého.

Současné penzijní připojištění zůstane zachováno a bude nadále podporováno státním příspěvkem. Pro posílení bezpečnosti a efektivity se změní zákon o penzijních fondech. Zejména bude oddělen majetek účastníků od majetku akcionářů.

Pro penzijní společnosti budou povinné tyto čtyři investiční profily: dynamický, vyvážený, konzervativní a profil státních dluhopisů. Dá se říci, že pro kratší dobu účastí ve druhém spořícím pilíři je vhodná konzervativnější strategie a pro mladší účastníky dynamická nebo vyvážená.

Trh finančních zprostředkovatelů bude přísně regulován, aby se minimalizovaly obchodní náklady penzijních společností.

Člověk, který si bude spořit na důchod ve druhém fondovém pilíři, si bude moci zvolit tři varianty výplaty důchodu z naspořených peněz:

  1. VÝPLATU DOŽIVOTNÍ PENZE - pokud příjemce zemře, výplata skončí

    Kdo si zvolí tento způsob výplaty, získá vlastně druhý doživotní důchod za stejných podmínek jako důchod od státu. Bude dostávat každý měsíc pravidelně penzi, která se mu bude také valorizovat. Nezáleží na tom, kolika let se dožije, po smrti důchodce výplata důchodu skončí.

  2. VÝPLATU DOŽIVOTNÍ PENZE S POZŮSTALOSTNÍ PENZÍ NA TŘI ROKY - v případě úmrtí příjemce penze je vyplácena pozůstalostní penze ve stejné výši

    Kdo si zvolí tento způsob výplaty, získá sice o něco menší důchod, ale zajistí navíc po své smrti pokračování výplaty důchodu po dobu 3 let někomu ze svých blízkých.

  3. VYPLÁCENÍ FORMOU RENTY PO DOBU 20 LET - pokud příjemce v průběhu čerpání zemře, výplata pokračuje po zbytek doby formou pozůstalostní penze ve stejné výši

    Kdo si zvolí tento způsob výplaty, získá výplatu měsíční penze po dobu právě 20 let. Jeho naspořené prostředky jsou rozpočítány na 20 let a má tak jistotu, že budou všechny vyplaceny. Pokud ne jemu (zemře například po 12 letech), pak je zbývající část doplacena dědicům. Po 20 letech však zůstane důchodce odkázán jen na státní důchod, což se u prvních dvou typů výplaty penze nemůže stát.

Podívejte se, jakou Vy budete brát penzi s důchodovou reformou: www.mpsv.cz/duchodovakalkulacka


Důchodová reforma: základní otázky a odpovědi

PROČ POTŘEBUJEME DŮCHODOVOU REFORMU?

Jednoduše proto, že se prodlužuje lidský život. Na jednoho důchodce dříve přispívali 4 pracující lidé, dnes jsou to jen 2 a za 30 let se počet důchodců a těch, kteří pracují, vyrovná. Již dnes stát dotuje důchodový účet 30 miliardami korun ročně. Průměrný důchod, který je dnes asi 10 500 Kč, by tak bez důchodové reformy v budoucnu klesl přibližně na 7 000 Kč (v dnešních cenách).

CO JE TO DRUHÝ PILÍŘ DŮCHODŮ?

Dnes na důchody odvádíme 28%hrubémzdy. Od 1. 1. 2013, tedy od začátku důchodové reformy, budememít novoumožnost odvádět jen 25% a dalších 5%posílat do penzijního fondu podle vlastního výběru – to je tzv. druhý pilíř.

PRO KOHO MÁ DRUHÝ PILÍŘ DŮCHODŮ NEJVĚTŠÍ SMYSL?

Každý, kdo vydělává alespoň průměrnoumzdu, může díky spoření ve druhémpilíři získat vyšší důchod, než bymu nabídl stávající systém.

CO BUDU MUSET PO 1. LEDNU 2013 ZMĚNIT?

Vůbec nic. Současný systém zůstane pro všechny, kterým vyhovuje, plně zachován. Ostatní lidé v produktivnímvěku, kteří se chtějí zapojit do dobrovolného systému, si budou moci zvolit druhý pilíř ve druhém pololetí roku 2012.

MOHU PŘISPĚT RODIČŮM VE STAROBNÍM DŮCHODU?

Ano, rodičům mohu převést částku odpovídající výši 1 % mé hrubé mzdy (vyměřovacího základu). Tento mezigenerační bonus plně dotuje stát, takže se mi fakticky nesníží spoření na důchod ani se neodečte z mé čisté mzdy.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X