Aktuálně

13. 7. 2011 17:17

Vláda bude s opozicí jednat o reformě penzí

Kvůli důchodové reformě bude vytvořena pracovní expertní skupina, která se bude zabývat spornými částmi navrhovaných změn penzijního systému.

Tato skupina by měla diskutovat případné úpravy návrhů. Na jejím zřízení se dohodli zástupci vlády a demokratické parlamentní opozice na společném jednání.

Existují oblasti důchodové reformy, kde jsou společné zájmy. Proto jsme se dohodli na vytvoření expertní pracovní skupiny složené ze zástupců vlády a zástupců ČSSD. Chci zdůraznit, že to je expertní úroveň, na kterou budou navazovat jednání na úrovni politické, tedy podobná jednání jako bylo to dnešní,“ uvedl premiér Petr Nečas.

 „Na úvod jsme si vyměnili svá stanoviska. Stanoviskem vlády je, že trvá na vytvoření druhého pilíře, to znamená na systému opt-outu,“ informoval předseda vlády. Opoziční sociální demokracie vytvoření tohoto systému odmítá.

Prvním okruhem debat bude možnost vytvoření tzv. uzavřených zaměstnaneckých schémat. Jedná se o systém, který umožní vytvoření možnosti tzv. předdůchodu. Díky tomuto opatření by u některých profesí v případě dohody mezi zaměstnanci a zaměstnavateli mohl být zaveden dřívější odchod do penze bez krácení důchodu.

Skupina se bude zabývat také třetím pilířem důchodového spoření, který spočívá ve zřízení nových důchodových společností, oddělení majetku akcionářů a majetku klientů a změně jeho celkového fungování.

Třetí oblastí, kterou bude tato expertní skupina řešit, bude zvyšování věku odchodu do důchodu i po roce 2043. Zvyšování tohoto věku je předmětem tzv. malé důchodové reformy. Právě v roce 2043 má dojít k jeho sjednocení na 67 let, a to jak u mužů, tak u žen bez ohledu na počet dětí.

Již dříve jsme řekli, že jsme připraveni pro rok 2043 a další vytvořit matematický vzoreček, který by případné další zvyšování věku odchodu do důchodu vázal na zvyšování tzv. naděje dožití a střední délky života,“ vysvětlil premiér Nečas. Pokud se tedy budou dále zvyšovat tyto parametry, bude stoupat i věk odchodu do penze nad 67 let.

Pracovní expertní skupina bude na těchto tématech pracovat v průběhu následujících měsíců.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie