Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

21. 9. 2017 16:14

25. září 2017: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 14.00 hod.

V pondělí 25. září 2017 od 10.30 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

 • Zpráva vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 2014–2017, předkládá předseda vlády
  Premiér Bohuslav Sobotka seznámí členy vlády s hodnocením čtyřletého působení kabinetu.
 • Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018, předkládá ministr financí
  Vláda má projednat a schválit návrh zákona o státním rozpočtu ČR pro rok 2018. Rozpočet je navržen s plánovaným schodkem 50 miliard Kč a reflektuje mj. plánované navýšení výdajů na platy, zvýšení rozpočtu vysokých škol i pokrytí všech výdajů vzniklých v důsledku schválených změn zákonů či nařízení vlády pro příští rok.
 • Návrh nařízení vlády, kterými se pro rok 2018 valorizují důchody a zvyšuje příplatek k důchodu, předkládá ministryně práce a sociálních věcí
  Vláda má na základě zákona o důchodovém pojištění nařídit výši valorizace vyplácených důchodů od ledna 2018. Návrh na zvýšení důchodů předložený ministryní práce a sociálních věcí vychází z koeficientu stanoveného zákonem a ten byl na základě příslušných statistických údajů ČSÚ vypočten na 4 procenta.
 • Pět návrhů nařízení vlády, kterými se od 1. listopadu zvyšují tarifní platy ve veřejném sektoru:
 • Koncepce vodní dopravy pro období 2016–2023, předkládá ministr průmyslu a obchodu
  Koncepce vychází ze schválené Dopravní politiky ČR pro období 2014–2020 s výhledem do roku 2050. Předložený materiál se zabývá všemi aspekty vodní dopravy, definuje předpoklady jejího dalšího rozvoje a určuje podmínky, bez jejichž splnění by další fungování nákladní vodní dopravy na území ČR bylo ohroženo.
 • Informace ministra financí o postupech Finanční správy České republiky ve věci zajišťovacích příkazů a tzv. korunových dluhopisů, předkládá ministr financí
  Ministr financí předkládá na základě žádosti premiéra Sobotky informaci o průběhu a stavu kontrolní činnosti Finanční správy ČR ve věci korunových dluhopisů a o prověření postupů FS ve vztahu k uplatňování zajišťovacích příkazů.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na Digitální summit EU ve dnech 28. a 29. září 2017 v Tallinnu, předkládá předseda vlády
  Vláda bude schvalovat mandát pro premiéra na neformální setkání hlav států a předsedů vlád členských zemí EU, které se uskuteční 28. a 29. září v Tallinnu. Ve čtvrtek 28. září proběhne neformální večeře k problematice budoucího směřování EU a k otázce brexitu. V pátek bude následovat Digitální summit organizovaný estonským předsednictvím Rady EU, na kterém budou evropští státníci řešit digitální budoucnost Evropy.
 • Akční plán pro Společnost 4.0 a Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy, předkládá předseda vlády
  Akční plán je zastřešujícím dokumentem vlády pro oblast digitální agendy. Materiál se věnuje celospolečenským změnám spojeným s digitalizací a vznikem tzv. Společnosti 4.0. Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy by měly být nápomocny všem, kteří jsou zapojeni do tvorby či hodnocení legislativy. Dodržováním těchto zásad bude vznikat legislativa umožňující rozvoj ICT služeb a digitální agendy ve veřejné správě jako celku.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-09-25. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

25. září 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

10.25 – fototermín před začátkem jednání
14.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: /cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication 
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X