Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové zprávy

25. 9. 2017 15:40

Výsledky jednání vlády 25. září 2017

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

1. Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na Digitální summit EU ve dnech 28. a 29. září 2017 v Tallinnu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Shrnutí diskuse o budoucím směřování EU a přehled klíčových otevřených otázek
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Rámcová pozice k diskusnímu dokumentu o využití potenciálu globalizace
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání: Schváleno.

4. Rámcová pozice k diskusnímu dokumentu k budoucnosti financí EU
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Zpráva vlády Bohuslava Sobotky o plnění programového prohlášení 2014–2017
čj. 1026/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

2. Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 včetně rozpočtové dokumentace
čj. 950/17 – bod 1 schůze vlády 11. 9. 2017
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů  v roce 2018 a Návrh nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018
čj. 1020/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1021/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 766/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

6. Návrh nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
čj. 1023/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
čj. 996/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1003/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

14. Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR a Akční plán o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR "Český automobilový průmysl 2025"
čj. 1024/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

9. Rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu České republiky v Berlíně
čj. 1017/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Koncepce zavádění metody BIM v České republice
čj. 918/17 - bod 8 schůze vlády 11. 9. 2017
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec
a srpen 2017
čj. 1014/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

13. Koncepce vodní dopravy pro období 2016–2023
čj. 1010/17
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

30. Nominace kandidáta za Českou republiku na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie
čj. 1038/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

33. Návrh na jmenování tří členů předsednictva Technologické agentury České republiky
čj. 1044/17
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

32. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017
čj. 941/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

35. Zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách v roce 2017
čj. 1042/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno se změnou.

34. Informace o řešení aktuální situace v lesním hospodářství v České republice
čj. 1043/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

36. Řešení nákazy afrického moru prasat v České republice
čj. 1041/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

37. Informace pro vládu České republiky o záměru uzavřít smlouvu o „Horizontální spolupráci v oblasti ochrany půdy“ mezi veřejnými zadavateli podle § 12 ZZVZ.
čj. 1040/17
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

38. Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
čj. 1045/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

26. Materiál Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy
čj. 1018/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

27. Informace ministra financí o postupech Finanční správy České republiky ve věci zajišťovacích příkazů a tzv. korunových dluhopisů
čj. 999/17
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

28. Informace o řešení majetkoprávního uspořádání nemovitých věcí v areálu bývalého muničního skladu u Vrbětic a zabezpečení provedení hloubkové pyrotechnické asanace po nabytí vlastnictví pozemků cizích vlastníků prostřednictvím státního podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
čj. 1004/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

C. K projednání bez rozpravy:

12. Materiál Akční plán pro Společnost 4.0
čj. 989/17
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 16/17 o návrhu skupiny 42 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 78 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 370/2012 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., a na zrušení nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 71/2017 Sb.
čj. 977/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 15/17 o návrhu na zrušení § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 984/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Odvolání a jmenování členů orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven
čj. 1000/17
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Návrh na příspěvek Ministerstva obrany ČR na podporu financování druhé fáze výcviku libyjské pobřežní stráže v rámci rozšířeného mandátu operace EUNAVFOR MED Sophia
čj. 1005/17
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Poskytování příspěvku na zvláštní účet Evropského soudu pro lidská práva z kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti
čj. 1002/17
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
čj. 1013/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

21. Návrh na účast předsedy vlády České republiky na Digitálním summitu pořádaném estonským předsednictvím v Radě Evropské unie v Tallinu v Estonské republice ve dnech 28.–29. září 2017
čj. 992/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

22. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené prezidentem republiky Milošem Zemanem na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku dne 10. října 2017
čj. 995/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

23. Návrh na zajištění účasti delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí v roli předsedy Výboru ministrů Rady Evropy na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku dne 9. října 2017
čj. 994/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Návrh na obeslání 10. Evropského regionálního zasedání Mezinárodní organizace práce (Istanbul, 2.–5. října 2017)
čj. 1012/17
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády v Irácké republice ve dnech 26. a 27. srpna 2017
čj. 993/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

29. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy státní poradkyně a ministryně zahraničních věcí Republiky Myanmarský svaz Aung San Suu Kyi v České republice ve dnech 10. – 12. října 2017
čj. 1036/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

31. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Spolkové republiky Německo Franka-Waltera Steinmeiera v České republice dne 12. září 2017
čj. 1037/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Informace o postupu ve věci kandidatury České republiky na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví v České republice a vývoj v oblasti GSMC
čj. 1019/17
Předkládá: předseda vlády

2. Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2016
čj. 990/17
Předkládá: ministr financí

3. Přehled investorské přípravy staveb, které mají předpokládané datum zahájení realizace v letech 2016 až 2018 a jejichž stavební náklady přesahují 300 mil. Kč
čj. 1015/17
Předkládá: ministr dopravy

4. Informace o plnění dodatečných úkolů uvedených v materiálu „Vyhodnocení plnění úkolů vyplývajících z materiálu Posílení systému ochrany Letiště Václava Havla Praha“
čj. 1001/17  
Předkládá: ministr dopravy

5. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Řešení problematiky sucha v roce 2017“ zadávané mimo působnost zákona o veřejných zakázkách
čj. 964/17 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 18. 9. 2017
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí

9. Veřejná zakázka „Nákup munice 2018/30 mm-Rámcová dohoda“ zadávaná podle ustanovení § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1006/17
Předkládá: ministr obrany

10. Zakázka „Nákup služby v oblasti munice 2018 – Výměna stabilizátorů a revize 120 mm“ zadávaná podle § 189 odst.. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1007/17  
Předkládá: ministr obrany

11. Veřejná zakázka „Trhaviny, speciální ženijní náloživo“, zadávaná podle § 29 písm. s) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1008/17
Předkládá: ministr obrany

12. Veřejná zakázka „Ochranný rušič STAR – nákup“ a „Elektronická ochrana pyrotechnika“, zadávaná v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. c) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 1009/17
Předkládá: ministr obrany

13. Informace o plnění přijatých opatření k odstranění nedostatků uvedených
v kontrolním závěru NKÚ z kontrolní akce č. 16/08 „Účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2015“
čj. 991/17
Předkládá: ministr spravedlnosti

14. Vyhodnocení opatření Ministerstva obrany ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/38 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská
a rekreační zařízení
čj. 1016/17
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie