Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 9. 2017 14:41

Bohuslav Sobotka: Schválili jsme státní rozpočet, který podpoří další ekonomický růst a pomůže zvýšit životní úroveň obyvatel

Nejdůležitějším bodem dnešní schůze vlády bylo schválení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018. Jako snad každý rok, i tentokrát finálnímu rozhodnutí vlády předcházela série intenzivních vyjednávání, v nichž se jednotliví ministři a správci kapitol pokoušeli vyjednat co nejvíce peněz pro svůj resort. Jsem rád, že se ve všech případech podařilo dospět k rozumnému kompromisu, takže jsme dnes mohli návrh nového rozpočtu schválit jednomyslně s podporou všech stran vládní koalice.

Jsem také rád, že se podařilo naplnit naše základní priority – dostatek peněz na investice, na dofinancování evropských fondů, na lepší platy zaměstnanců ve veřejném sektoru i na vyšší důchody, na další zkvalitňování našeho zdravotnictví a sociálních služeb, na obranu a bezpečnost, našli jsme i rezervy na navýšení rozpočtu vysokým školám. Věřím, že schválené tři miliardy korun navíc jim pomohou udržet a dále rozvíjet kvalitní výuku a zlepšit odměňování vysokoškolských učitelů. Navýšili jsme i rozpočet na vědu, výzkum a inovace. I když by si česká věda zasloužila ještě vyšší podporu, 35,6 miliard korun, což je mimochodem rekordní suma, kterou Česká republika na podporu vědy a výzkumu kdy vydala, je podle mne rozumný kompromis.

Důležité pro mne bylo, že jsme při všech navýšeních výdajů na potřebné věci dokázali dodržet padesátimiliardový schodek státního rozpočtu, to znamená, že jsme nalezli úspory v jiných typech výdajů a mobilizovali dostupné příjmy státu.

Jsem přesvědčen, že schválený návrh rozpočtu podpoří další ekonomický růst České republiky a zaručí, že z něj budou mít prospěch i naši občané.

 

Bohuslav Sobotka, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie