Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 7. 2009 16:49

Vláda nezaujala stanovisko k zákonu o vyvlastňování

Tisková konference po zasedání vlády
Tisková konference po zasedání vlády
Členové vlády dnes kromě poslaneckého návrhu zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva také projednali půjčku Lotyšsku a schválili elektronizaci státní správy.

„Vláda k zákonu o vyvlastňování nezaujala stanovisko, tzn. podporu nenašel ani původní návrh negativního stanoviska, ani nenašel podporu pozměňovací návrh, který by signalizoval pozitivní stanovisko. Vláda se tak dostává situace, kdy nezaujala žádné stanovisko a o tom budu informovat poslaneckou sněmovnu,“ řekl premiér na tiskové konferenci po zasedání vlády.

 

Makroekonomické predikce

 

Vláda si také vyslechla informace o aktuálním stavu vývoje základních makroekonomických indikátorů české ekonomiky a výhled na vývoj v letech 2009 až 2012. Premiér v této souvislosti řekl, že makroekonomická predikce přináší chmurnější pohled na vývoj české ekonomiky jak v roce letošním, tak v roce příštím. (Bližší informace jsou v přiloženém materiálu.)

 

Elektronická státní správa

 

Vláda dnes také schválila Koncepci právní úpravy elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Koncepce je založena na dvou hlavních pilířích, jimiž jsou projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv („e-Sbírka“) a projekt elektronického legislativního procesu („e-Legislativa“). Prakticky jde o preferenci elektronické formy dokumentů před formou listinnou.

 

Ministr financí Eduard Janota předložil vládě a vláda schválila návrh úvěrové smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskem. Na Lotyšskou republiku dopadly negativní důsledky finanční krize, Česká republika vyjadřuje solidaritu a má zájem poskytnout mezivládní půjčku v rozsahu 200 milionů Eur. Vláda dále schválila například novelizací vodního zákona.

 

Další výsledky zasedání vlády jsou mezi tiskovými zprávami.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie