Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

27. 7. 2009 10:00

Schůze vlády a jednání se zástupci Svazu měst a obcí, TK ve 13:30 hod.

V pondělí 27. července se vláda sejde ke svému pravidelnému zasedání. Od 10 hodin bude zasedat Výbor pro Evropskou unii, od 10:30 začíná schůze vlády, kterou v 11 hodin přeruší jednání členů vlády se zástupci Svazu měst a obcí ČR. Po společné tiskové konferenci ve 13:30 bude zasedání vlády pokračovat. Informace o projednaných bodech budou zveřejněny také na webových stránkách vlády.

Členové vlády v pondělí projednají:

- novelu zákona o vodách

- změnu zákona o obecně prospěšných společnostech

- nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

- koncepci elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu

- resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III.

- úvěrovou smlouvu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou

- návrh změny ve složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení

- návrh na odvolání člena, jmenování člena a náhradníka Státní volební komise

- odvolání a jmenování členů orgánů zdravotnických pojišťoven

- finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou

- návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci nařízení vlády o odškodnění studentů vysokých škol, kterým bylo v období komunistického režimu z politických důvodů znemožněno dokončit studium na vysoké škole

Kompletní program je k dispozici zde.

9:55 – fototermín

před zasedáním vlády

10:55 – fototermín

předjednáním se zástupci Svazu měst a obcí ČR

13.30 hod

. – tisková konference

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X