Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 7. 2009 11:29

Vláda přijala novelu vodního zákona

Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž, umožní totiž úsporu 240 milionů ročně díky omezení administrativy. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

„Vodní zákon je živou normou a v praxi se ukazuje, že některé záležitosti je třeba upravovat dle praxe tak, aby tento zákon nebyl přítěží,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Důležitým prvkem novely je zachování stávající výše poplatků například za odběr podzemních vod a vypouštění vod odpadních. Výše poplatků zůstala zachována zejména vzhledem k ekonomické krizi a znamená nezvyšování nákladů jak soukromých osob, tak podnikatelů.

 

Důležitým prvkem je definice přirozeného koryta. Tento nový prvek v zákoně přináší ulehčení pro správce vodních toků, je to pro přírodu velmi příznivé opatření a odstraňuje dosavadní nutnost zbytečných úprav koryt. Přirozené koryto je takové, které řeka přirozeně vytvořila, nebo vzniklo revitalizací, nebude nutné upravovat jeho přirozené změny (např. po povodni). Pouze v případě, kdyby koryto řeky zasáhlo do soukromého pozemku, bude moci vlastník pozemku požádat o navrácení řeky do původního koryta, nebo bude moci nabídnout pozemek státu a ten od něj pozemek vykoupí.

 

Součástí návrhu zákona je také novela přestupkového zákona v souvislosti s promítnutím nové koncepce správního trestání. Zároveň přináší snížení administrativní zátěže v podobě nejméně patnácti různých úprav či případně odstranění určitých povinností vztahujících se k vodnímu zákonu. Celkové snížení ročních nákladů díky omezení administrativy je odhadováno ve výši 240 mil. Kč, z toho snížení nákladů podnikatelů činí 130 mil. Kč a státní správy 110 mil. Kč ročně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie