Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

27. 7. 2009 17:24

Tisková konference po zasedání vlády, 27. července 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne, vítám vás na druhé tiskové konferenci, tentokrát po zasedání vlády a vítám tady také pana premiéra Jana Fischera a ministryni spravedlnosti a šéfku legislativní rady vlády paní ministryni Danielu Kovářovou. Prosím o úvodní slovo Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ještě jednou dobré odpoledne či spíše už dobrý podvečer, dámy a pánové. Z toho dnešního programu vlády, který je vám důvěrně znám jsme schválili vlastně všechny dokumenty. U bodu číslo 5 se za chviličku zastavím. Paní ministryně zdravotnictví stáhla návrh na projednání resortního programu výzkumu a vývoje ministerstva zdravotnictví, protože ještě potřebuje jednat s paní ministryní Kopicovou, ani ne tak jako s ministryní školství jako spíše s šéfkou rady pro vědu a výzkum, protože tam ještě nebyla nalezena shoda. Byl vládě předložen návrh na finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou. To jednání jsme přerušili a nechali ho na čas po vládních prázdninách. Z bodů, které byly původně pro informaci jsme do rozpravy zařadili informace ministra pro místní rozvoj o stavu zabezpečení monitorovacího systému pro čerpání strukturálních fondů s ohledem na to, že ta problematika je závažná, bylo účelné, aby se k ní ministři vlády měli příležitost vyjádřit. Současně jsme do rozpravy přiřadili původní bod pro informaci, který se týkal makroekonomické predikce připravené ministerstvem financí. S tím nás pan minstr Janota provedl, jsou ty výsledky konečně veřejně přístupné ve webovém prostředí ministerstva financí. Uložili jsme, požádali jsme minstra financí, aby do 17. srpna připravil varianty, jak se projeví ta změna predikce na přípravě rozpočtu, respektive výdajových rámců s tím, že ty varianty bychom posoudili ve vládě 24. srpna a před tím je projednali buď na poradě ekonomických minstrů nebo na jiném vhodném formátu, abychom na to měli dost času ty varianty vstřebat. Jen je k tomu možné říci, že ta predikce je chmurnější než dubnová. Počítá s vyšším propadem ekonomiky, poklesu HDP než ty původní dubnové prognózy a počítá se s mírnějším růstem na příští rok. V dubnu to bylo + 0,8, teď je to + 0,3. Se zájmem budeme sledovat predikci z tvůrčí huti ČNB, která bude k dispozici ve čtvrtek příští týden po jednání bankovní rady. Sluší se, abych vás informoval o výsledku projednání dokumentu, který vás určitě velmi zaujal, poslanecký návrh, kterým se novelizuje omezení vlastnického práva k pozemku či stavbě, tzv. zákon o vyvlastnění. Závěr toho projednání je, že vláda tomuto dokumentu nezaujala stanovisko. Podporu nenašel ani původní návrh, tedy negativní stanovisko, které připravila Legislativní rada vlády, ani nenašel podporu pozměňovací návrh předložený v průběhu schůze vlády, který až na jednu výhradu by signalizoval pozitivní stanovisko. To je situace, kdy se dostává vláda do pozice, kdy nezaujala stanovisko a takto budu informovat předsedu Poslanecké sněmovny o tomto výsledku. Prosím vás, to je jiný výsledek než kdyby to vláda neprojednala. Vláda to projednala a posoudila. Kdyby to neprojednala, tak by to znamenalo, že podporuje či souhlasí s tím návrhem. Toto není tato situace. To je z mé strany průvodce dnešním programem jednání vlády. Pokud by paní ministryně chtěla něco zpřesnit, prosím.


Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Já jen doplním k tomu, co říkal pan premiér, že poslanecký návrh, který jsme projednávali byl návrh Oldřicha Vojíře, Miloslava Vlčka a dalších na vydání novely zákona o vyvlastnění. Kladl si za cíl zrychlení vyvlastňovacího řízení, zejména odstraňoval obligatorní účinek odvolání a žaloby dotčeného účastníka k soudu. Potom řešil zrušení nájmu jinak, než je řešeno ve stávající platné právní úpravě občanském zákoníku a předkládal také zvláštní úpravu doručování odlišně od úpravy, kterou obsahuje soudní řád správní. Na vládě probíhala debata právníků, víte, že ve vládě je více právníků, padaly právní názory na kolik je či není tento návrh v souladu s Ústavou a Listinou. Jak říkal pan premiér, tak jsme se zcela jednoznačně neshodli na přijetí toho či onoho návrhu usnesení, takže vláda k němu stanovisko nezaujala.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, prosím, vaše dotazy.

Česká televize: Já jsme se chtěl zeptat na návrh přesunu peněz v rámci rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes měla vláda projednávat. Jednalo se o 2,7 miliardy, které ministerstvo ušetřilo, či nevydalo na sociální dávky a teď by je mělo použít na problémy spojené s rostoucí nezaměstnaností. Ten návrh, vzhledem k tomu, že se jedná jen o přesun v rámci kapitoly je rozpočtově neutrální, nicméně, podle nejnovějších predikcí vývoje v roce 2010, kdy ministerstvo financí počítá s nezaměstnaností 9,8 %, počítáte s tím, že ty peníze budou skutečně stačit na pokrytí vzrůstajících nákladů?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To jsou peníze, které jsou momentálně k dispozici, které je možné tímto přesunem, rozpočtově neutrálně, co bude dál, to bude předmětem rozpočtové debaty, kterou právě musíme projít a zopakovat si jí v mnohem náročnějším stylu než jsme jí prošli v období od 17. srpna do půlky září. Máme na to zhruba měsíc. Nebude to nic hezkého.

Česká televize: To znamená, že se může stát, že ty 2,7 miliardy na tyto mandatorním výdaje stačit nebudou.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Hodně se může stát, ale nechtějte po mne nějaké spekulace.

Česká televize: Je tento výhled součástí těch odrazů, které má přeložit pan Janota do 17. srpna?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: I toto je toho součástí, ale pan ministr musí přijít s nějakými variantami, jak postupovat dál, co to znamená, co znamená pro schodek, pro podíl deficitu na HDP a kam prostě v deficitu zajít. Za okolností, které jsou ovšem neměnné, že máme k dispozici tenký 20% obal nad opulentní 80% výší mandatorních výdajů. Na tom se nic nemění, to ta prognóza může být jakákoliv.

Česká televize: Ještě poslední věc, nevím, jestli to není moc podrobná otázka, co se týče výhledů vývoje nezaměstnanosti, čekala jsme že tu bude pan ministr práce a sociálních věcí, ale víte číslo, které očekává ministerstvo na podzim až vyjdou absolventi škol a tak dále? Jak by se to mělo hýbnout to číslo?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To není dotaz pro ministra práce a sociálních věcí, to je možná pro někoho, kdo má v ruce skleněnou kouli, víte, že ty predikce, že první, jen zopakuji své oblíbené .- první obětí jakékoliv krize či recese jsou prognostici – to přestanou ty modely fungovat. Zatím jsou k dispozici predikce ministerstva financí, držme se jí. Jak budou zpřesněny, uvidíme. My jsme si dali akorát v Programovém prohlášení a v tom usnesení výdajovým rámcům jsme si dali licenci, že můžeme upravit ty výdajové rámce s ohledem na výsledky makroekonomické predikce z července a toho se budeme držet, ale to vyžaduje ještě velmi důkladnou debatu a nechtěl jsem, abychom procházeli rozpočtovou debatou již dnes. To by bylo krajně nezodpovědné.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Ještě jedna otázka České televize.

Česká televize: To už je taková odlehčující.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je dobře, jsem rád, že taky existují odlehčující otázky, myslel jsme, že ten institut ani neznáme. Prosím.

Česká televize: Obyvatele Třeboně poměrně bolestně trápí, že Třeboň žádala o výjimku, aby mohla udělat komáří postřiky v první a druhé zóně CHKO, já se chci jen pro pořádek zeptat, prošlo to? Oddychnou si Třeboňáci od té kalamity, kterou tam mají?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Bylo to v materiálech bez rozpravy a všechny materiály, pokud jde o udělení výjimek, prošly. Nikdo nežádal to projednat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji ČT za její dotazy. Prosím další.

HN: Já jsem se chtěl zeptat na ten plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok, v té predikci je napsáno, že to bude 5,5 % HDP, což podle našich propočtů je 190 miliard korun. Znamená to, že už se vláda nemůže vejít do těch 170 miliard, které se plánovali?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Teď jste trošku mixoval ten letošní a příští rok. To je jedno. Rozpočet se dělá na příští rok, tento nechme stranou, teď se bavíme v kategoriích fiskální politiky pro futuro počínaje příštím rokem. Ta hrozba toho deficitu na základě nových údajů je výrazně vyšší, v tom je ta licence, zda-li se budeme, držet původních 170 miliard či nikoliv. Ale teď mne nenuťte do silných výroků.

ČTK: Já jen, všechny body kromě 5 bylo souhlasné stanovisko?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Všechny body byly schváleny. Říkal jsem, že bod paní ministryně, bod číslo 7 byl stažen a přerušili jsme bod 37, finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou. Tam i sám předkladatel přerušení navrhl.

ČTK: V tom případě jsme se chtěl přeptat, ten bod týkající se ruského dluhu, jestli byste mohl něco říci, jestli to bylo schváleno, jak to ministerstvo navrhovalo? Druhá věc, podle mluvčí pana ministra Kocába by se vláda měla zabývat i o Romech z Rumunska, kteří bivakují v jednom z pražských kempů.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já začnu odzadu, když tak mi připomeňte tu první otázku mé zatížené hlavě. Pan ministr nás o tom informoval a shodli jsme se na základě té informace která byl ústní, že vláda do tohoto problému nebude zasahovat, nebude na něj nijak působit a nebude ho ovlivňovat. Byli jsme ujištěni paní ministryní zdravotnictví, že ten problém bude řešit Vinohradská nemocnice. Tento specifický bod projednán, já ho nemám, pokud jde o úvěry, to byl úvěr Lotyšsku, o kterém informovala, to nemáte na mysli jistě.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Vaše otázka se patrně týká dalšího postupu v kauze letadel Jak-42d.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jo toto? Odloženo na příště, správně. Ono to bylo bez rozpravy, takže to mohlo uniknout tomu co jsem říkal, že bylo odloženo, byť bez rozpravy, odloženo.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Radiožurnál.

Radiožurnál: Dobrý den, já navážu na to, co jste říkal před chvílí. Jak dopadlo to projednávání té úvěrové smlouvy mezi ČR a Lotyšskem. Jestli vás můžeme poprosit o komentář, kolik Česko Lotyšsku půjčí a z jakých peněz?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To půjde odzadu, je to ve výši, kterou pan ministr financí navrhoval, já u toho projednání nebyl, byl jsem tady na té tiskovce, takže vám asi neposkytnu k tomu detaily. Ale přesně, jak je to v materiálu v té logice, v tom výsledku a číslech ten materiál byl schválen bez problému.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Já doufám, že postačí informace, kterou zopakuji, že jde o mezivládní půjčku v rozsahu 200 milionů EUR v letech 209,2010.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, děkuji za sousedskou výpomoc.

ČTK: Já se chci jen zeptat v souvislosti s tím bodem číslo 5, jestli už máte na stole výsledky práce té skupiny, kterou jste zřídil nedávno k té kauze Havránková? Říkal jste, že byste rád výsledky měl do konce července.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zítra je porada ekonomických ministrů, tak se k tomu dostaneme.

ČTK: Druhý bod, co se týká financování té železnice, jestli se nemýlím, tam jde o případnou desetiletou smlouvu pro ČD. Jaký je váš osobní názor?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Ano, jde o tento horizont, já jsem určitě příznivec toho, aby takové vztahy a záležitosti byl na delší dobu stabilizované. Dávali lepší perspektivu všem účastníkům toho procesu, ale některé detaily je třeba opravdu ještě doprojednat, proto jsme to odložili. Chtěl jste osobní názor, tady ho máte.

ČTK: Pane premiére, ještě k tomu rozpočtu, mám v tom malinko zmatek. Pan ministr dostal za úkol vypracovat varianty rozpočtů na příští léta?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: My se budeme bavit částečně o letošním rozpočtu, ale především, z 90% o rozpočtu na příští rok. On má za úkol vypracovat varianty dopadu té predikce na základě červencových čísel, jaký to bude mít dopad na makroekonomický rámec a vláda, jaké jsou varianty dalšího postupu, trhat maso ještě víc, být na sebe ještě krutější, připustit si frivolnější přístup a překročit tu magickou hranici 170 miliard. Licenci jsme si k tomu dali. Otevřít debatu o výši mandatorních výdajů. Navrhnout příští garnituře některá opatření v oblasti daní, které by ovlivnily příjmovou stránku rozpočtu, na kterou si jinak sáhnout nemůžeme. To bude na stole, to je situace opravdu nejednoduchá, to podotýkám.

ČTK: Pro letošní rok na základě té predikce jsou nějaká nová čísla? Bude to ještě horší?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Tam si přečtěte, že propad je -4,3 % HDP, což je výrazně pod predikcí, která byla ještě v dubnu, která byla -2,5 % HDP. Pokud chcete, alokaci do složek užití, nejchmurnější výhled je ve tvorbě fixního kapitálu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, váš dotaz.

Aktuálně.cz: Já bych se chtěla zeptat k tomu vyvlastňovacímu zákonu. Top znamená, že ten zákon bude ve zkráceném řízení sněmovnou? Jak to bude dál?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To už je věc samotné sněmovny, aby si tu proceduru zorganizovala. Vláda k němu jen nezaujala stanovisko s ohledem na důvody o kterých jsem tu informoval. V jakém režimu to půjde je věc sněmovny. Vláda v tomto nedoporučuje, není to její návrh, ale poslanců.

Aktuálně.cz: Ptám se, protože kdyby nešel ve zkráceném, tak se nestihne.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je velmi pravděpodobné, proto bylo úsilí, aby šel, ale to není odpovědnost vlády.

ČTK: Jestli ještě můžu k rozpočtu. Osobně tedy jste říkal, že můžete doporučit něco příští vládě, ale jako premiér, myslíte, že vaše vláda může nějakým způsobem řešit obrovský schodek. Už jste si docela utáhli opasky, seškrtali jste provozní výdaje, škrtli jste černé duše. Jaký má vláda v těch exekutivních 20 % ještě prostor?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Velmi malý. Tečka. Já to tu říkal. 80 % zátěž mandatorním výdaji, 20 %, už jsme toho řezali hodně. Říkám, velmi malý.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím.

Mediafax: Pane premiére, já bych se chtěla zeptat, ve Státní volební komisi byl pan náměstek ministra spravedlnosti pan Korbel. Chtěla jsem se zeptat, už není, jestli jste řešili jeho další působení právě ve volební komisi vzhledem k tomu, že už není náměstkem?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je pro paní ministryni. Změna ve volební komisy byla o jiném příběhu.

Daniela Kovářová, ministryně spravedlnosti: Změnu dneska vláda schválila. Změna vyplývala z toho, že on tam byl z titulu náměstka ministra spravedlnosti. Tím, že přestal být náměstkem ministra tak jsme nevrhla jiného náměstka na doplnění místo něho. Tedy jen potud se vláda tímto bodem zabývala.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Protože nevidím, že by někdo držel v ruce mikrofon, děkuji vám za vaše dotazy. Děkuji panu premiérovi, paní ministryni za informace pro vás, přeji hezký zbytek dne. Krásné léto.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 27. července 2009

Připojené dokumenty

Související zprávy