Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 11. 2017 12:35

Vláda Bohuslava Sobotky 2014–2017

Vláda Bohuslava Sobotky 2014–2017

Úvodní slovo předsedy vlády Bohuslava Sobotky

Na začátku roku 2014, v době, kdy se koaliční vláda ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL ujala své práce, jsme se občanům zavázali, že prosadíme celou řadu důležitých opatření a změníme v naší zemi věci k lepšímu.
Jsem velmi potěšen, že mohu v listopadu roku 2017, po čtyřech letech vládní práce, jako premiér jasně říci: Moje vláda téměř všechny důležité věci úspěšně prosadila, v České republice se žije lépe než před čtyřmi lety. Jsme teprve třetí vládou v historii ČR, které se podařilo naplnit celý čtyřletý mandát! Postupovali jsme ve své práci a v naplňování závazků z Programového prohlášení krok po kroku. Zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví a snížili DPH na léky, investovali jsme do mateřských a základních škol, zakázali jsme kouření v restauracích, navýšili jsme peníze na bezpečnost a obranu, pravidelně jsme navyšovali platy ve veřejném sektoru a zvyšovali minimální mzdu, snižovali jsme rozpočtové deficity, valorizovali penze, úspěšně bojovali proti daňovým únikům a také rekordně snížili nezaměstnanost. Pomáhali jsme českým podnikatelům a firmám, které chtějí v ČR investovat. Prostřednictvím pobídek jsme usnadnili jejich záměry, oceňovali jsme je za vytvoření nových pracovních míst, pomáhali jsme jim při exportu do zahraničí. Dosáhli jsme rekordního hospodářského růstu i stimulu ekonomiky. Výsledkem je stabilní, bezpečný a prosperující stát, který je dobrým místem pro život a podnikání a zároveň dobrým a seriózním partnerem na mezinárodním poli. Pevně věřím, že nová vláda naváže na naši práci a bude pokračovat v posilování demokratického, solidárního a právního státu, kde jsou široce dostupné veřejné služby, podporuje se hospodářství, čerpání evropských peněz, růst platů i zajištění bezpečnosti občanů a země.

Děkuji vám za vaši podporu vládě České republiky.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Vláda v číslech

Vláda v číslech

Od roku 1993, kdy vznikla samostatná Česká republika, je tato vláda 3., která dokončila svůj celý čtyřletý mandát.

Od nástupu v lednu 2014 do konce října 2017 se sešla 177krát a přijala více než 4 100 usnesení.

Sedmnáctičlenná vláda je složena z ministrů za ČSSD, 6 za hnutí ANO a 3 za KDU-ČSL. Zasedají v ní 2 ženy a 15 mužů.

Uskutečnila se 4 společná zasedání se slovenskou vládou, 2 zasedání s polskou vládou a 2 mezivládní konzultace s izraelskou vládou.

Se sociálními partnery se vláda sešla na 35 jednáních Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Konala se 4 společná jednání s krajskými tripartitami, 2 jednání české a slovenské tripartity a 2 jednání tripartit zemí Visegrádské skupiny.  


Výsledky vládní práce v číslech

Rozpočet v roce 2016 skončil s přebytkem 61,8 mld. Kč, což je teprve 4. přebytkový rozpočet v historii ČR.  

V růstu HDP je Česká republika 7. nejlepší země Evropské unie. Ve druhém čtvrtletí roku 2017 rostlo HDP dle Eurostatu v meziročním srovnání o 4,7 %.

Ke konci srpna 2017 bylo vyhlášeno celkem 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč z fondů Evropské unie.

V září letošního roku bylo podle Úřadu práce ČR bez zaměstnání 284 915 občanů České republiky, což odpovídá 3,8 %. Je to nejméně za posledních 19 let. Dle Eurostatu má ČR nejnižší míru nezaměstnanosti v celé EU.

Vláda od začátku svého funkčního období navýšila minimální mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun. Další navýšení bude od 1. ledna 2018 na celkových 12 200 korun. Celkové navýšení je tedy o 3 700 korun.

Oproti roku 2013 vzrostly platy zaměstnanců v kultuře v průměru o 35 %.

Vláda Bohuslava Sobotky plošně navýšila platy zaměstnanců ve veřejné sféře už 4krát, a to o 3,5 % v listopadu 2014, o 3 % v listopadu 2015, o 5 % v listopadu 2016 a o 10 % od listopadu 2017.

Podle výsledků Global Peace Index (Světového indexu míru) organizace Institute for Economics and Peace z roku 2017 je Česká republika 6. nejbezpečnější zemí na světě.


Práce premiéra Bohuslava Sobotky v číslech

Premiér se zúčastnil 104 zahraničních cest a opakovaně navštívil všech 14 krajů České republiky.

Jednání Evropské rady se předseda vlády Bohuslav Sobotka zúčastnil 26krát.

Během svých pracovních cest navštívil 26 zemí. 

V pátek 20. října 2017, kdy začaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byl Bohuslav Sobotka 1 373 dní ve funkci předsedy vlády a je tedy 3. nejdéle sloužícím premiérem České republiky.

Za téměř čtyři roky udělil zhruba 400 záštit.


TOP 10 splněných priorit vlády

1. Rozpočet
Vládě se daří snižovat schodek státního rozpočtu. V roce 2015 se deficit meziročně snížil o 15 mld. Kč, o rok později skončil rozpočet dokonce přebytkem 61,8 mld. Kč, přestože byl původně plánován schodek ve výši 70 mld. Kč. Schválený rozpočet pro rok 2017 počítá se schodkem 60 mld. Kč.

2. Zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru
Vláda opakovaně navýšila platy státních zaměstnanců, naposledy od listopadu 2017 o 10 %. Dále navyšovala platy učitelů a nepedagogických pracovníků, lékařů a zdravotních sester, příslušníků bezpečnostních sborů i platy sociálním pracovníkům, zaměstnancům v kultuře a dalším.

3. Zvyšování minimální mzdy
Během tří let vláda zvýšila minimální mzdu čtyřikrát z původních 8 500 Kč na současných 11 000 Kč. Od ledna 2018 její úroveň stoupne na 12 200 Kč. Její úroveň se tak bude rovnat 40,5 % průměrné mzdy v ČR.

4. Růst důchodů
V roce 2015 zvýšila vláda důchody v průměru o 200 Kč, v roce 2016 byl vyplacen jednorázový příspěvek 1 200 Kč a v roce 2017 došlo k navýšení v průměru o 308 Kč. Od ledna 2018 je schváleno další navýšení o 475 Kč. Vláda také obnovila automatickou valorizaci penzí.

5. Snižování nezaměstnanosti
Ke konci září 2017 bylo podle Úřadu práce ČR bez zaměstnání méně než 300 tisíc lidí a úroveň nezaměstnanosti klesla na 3,8 %. Jde o nejnižší nezaměstnanost od roku 1998. Významně tomu napomohla i personální stabilizace úřadů práce.

6. Nové investice a hospodářský růst
Vláda v roce 2014 schválila Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, který každoročně aktualizuje. Mezi přijatá opatření patří zákon o investičních pobídkách či urychlené čerpání evropských strukturálních a investičních fondů. Jen v roce 2016 bylo uzavřeno 100 investic v celkové hodnotě přes 64 mld. Kč.

7. Zajištění bezpečnosti
Ministerstvo vnitra nechalo zpracovat Audit národní bezpečnosti, který mapuje možná rizika a na který navazuje akční plán s návrhem jednotlivých opatření. Vláda opakovaně navýšila platy příslušníků bezpečnostních sborů a navyšuje se počet příslušníků Policie ČR. Dlouhodobě klesá kriminalita a nyní je Česká republika 6. nejbezpečnější zemí na světě.

8. Stabilizace zdravotnictví a školství
Díky navyšování platů učitelů, lékařů, zdravotních sester i zaměstnanců v sociálních službách se podařilo školství a zdravotnictví stabilizovat. Vláda podpořila technické vzdělávání a navýšila financování škol i v regionech. Ve zdravotnictví navýšila platby za státní pojištěnce a zajistila větší dostupnost zdravotní péče.

9. Čerpání fondů Evropské unie
Díky přijatým opatřením se podařilo výrazně zrychlit čerpání fondů EU a v období 2007–2013 dosáhnout na 96,4 % z celkové alokace 676,3 mld. Kč. Zároveň probíhá vyhlašování výzev v období 2014–2020. Ke konci srpna 2017 bylo vyhlášeno 545 výzev s alokací 552,7 mld. Kč z celkové částky 630,7 mld. Kč.

10. Boj s daňovými úniky
Mezi přijatá opatření, která mají zabránit daňovým únikům, patří zákon o evidenci tržeb, kontrolní hlášení, prokazování původu majetku či Centrální evidence účtů. Daňovými podvody se zabývá také Daňová Kobra a Finančně analytický ústav MF ČR.


Splněné priority vlády Bohuslava Sobotky

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ministerstvo životního prostředí

 • Koncepční přístup k ochraně životního prostředí – schválení Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, Národního programu snižování emisí ČR, novelizace zákona o ochraně ovzduší a boj se suchem
 • Prosazení novely zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) – základní podmínka pro čerpání evropských fondů
 • Posílení ochrany pudy i národních parku – novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a novela zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Ekologické dotace – pokračování programu Nová zelená úsporám na zateplování veřejných i soukromých budov, úspěšné čerpání OP Životní prostředí a průběžná realizace dotačních programů a opatření zaměřených na zlepšení životního prostředí regionů se špatným ovzduším (např. takzvané kotlíkové dotace)
 • Pařížská dohoda – dohoda o boji proti změně klimatu byla schválena Poslaneckou sněmovnou a Senátem a podepsána prezidentem republiky

MÍSTOPŘEDSEDA VLÁDY PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace

 • Navýšení výdajů na výzkum – od roku 2014 stouply výdaje na výzkum, vývoj a inovace o 23 %, nominálně o téměř 6 mld. Kč
 • Strategie vědy a výzkumu – schválení Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016–2020, aktualizace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, zlepšení činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace, novela zákona o podpoře experimentálního vývoje a inovací a obnovení Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací
 • Podpora výzkumných institucí – změna systému hodnocení výzkumných organizací, provoz klíčové databáze pro výzkumné organizace
 • Rozšiřování mezinárodní spolupráce – tvorba sítě vědecké diplomacie, spolupráce České republiky s Jižní Koreou, Memorandum o spolupráci s Fraunhoferovou společností

MINISTERSTVO FINANCÍ

Ministerstvo financí

 • Státní rozpočet – lepší výběr daní, snižování schodku rozpočtu (v roce 2016 přebytek 61,8 mld. Kč), zaměření na zaměstnanost, hospodářský růst, bezpečnost a zvyšování životní úrovně občanů
 • Boj s daňovými úniky – zavedení elektronické evidence tržeb, kontrolní hlášení, prokazování původu majetku, Centrální evidence účtů. Odhalováním úniků se zabývá Daňová Kobra a Finančně analytický ústav MF ČR
 • Daňové změny – snížení DPH na léky, knihy a kojeneckou výživu, sleva na dani pro rodiny s dětmi, daňové zvýhodnění seniorů a zdanění hazardu

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo zahraničních věcí

 • Koncepční přístup k zahraniční politice – schválení Koncepce zahraniční politiky ČR, Koncepce politiky ČR v EU a prosazení zákona o zahraniční službě
 • Dobré sousedské vztahy – spolupráce v rámci Visegrádské skupiny i tzv. Slavkovského formátu, zahájení česko-německého strategického dialogu
 • Odmítnutí kvót a evropská spolupráce v otázce migrace
 • Rozvojová pomoc – na základě předběžných údajů dosáhla v roce 2016 oficiální rozvojová pomoc 6,4 mld. Kč, oproti roku 2015 jde o navýšení o 1,45 mld. Kč
 • Podpora investic a exportu – sjednocení a stabilizace systému ekonomické diplomacie
 • Zajištění pracovních sil z Ukrajiny – zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

MINISTERSTVO OBRANY

Ministerstvo obrany

 • Koncepční přístup k obraně – schválení Dlouhodobého výhledu pro obranu 2030 a Koncepce výstavby Armády ČR
 • Navýšení rozpočtu na obranu – v roce 2017 na 8,3 mld. Kč (1,08 % HDP), do roku 2019 navýšení na 15,1 mld. Kč
 • Legislativní změny k připravenosti a nasazování ozbrojených sil – zákon o branné povinnosti, službě vojáků v záloze a zákon o ozbrojených silách
 • Plnění mezinárodních závazku a spolupráce – účast v zahraničních operacích NATO, EU a OSN. Účast českých vojáků a další pomoci v Afghánistánu, Iráku, Mali či na Sinaji
 • Boj proti ISIL – nasazení polního chirurgického týmu a instruktorů pro výcvik specialistů irácké armády, darování materiálu v hodnotě 41 mil. Kč
 • Personální stabilita Armády ČR – nová pravidla kariérního systému, přijímání nových vojáků

MINISTERSTVO VNITRA

Ministerstvo vnitra

 • Posílení národní bezpečnosti – zvýšení platů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů, navýšení počtu policistů, vyslání policistů do zemí postižených migrační vlnou, novela zákona o zbraních a další
 • Zavedení služebního zákona – profesionalizace státní správy a zvýšení její efektivity
 • Provedení Auditu národní bezpečnosti a navazujících opatření – vyhodnocení bezpečnostních hrozeb a návrh opatření na posílení bezpečnosti
 • Novela zákona o poštovních službách – stabilizace hospodaření a fungování České pošty
 • Zřízení Národní agentury pro komunikační a informační technologie – rozvoj informační a komunikační infrastruktury

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • Podpora zahraničních investic a exportu – novela zákona o investičních pobídkách, dohoda o strategickém partnerství mezi EU a členskými státy, zefektivnění ekonomické diplomacie
 • Využití evropských fondů – plné využití OP Podnikání a inovace v minulém programovacím období, celkem 106 mld. Kč
 • Podpora regionálního rozvoje a místních investic – akční plán Re:start, program na využití brownfieldů, zvýhodněné průmyslové zóny, podpora malých a středních podniků
 • Novela zákona o elektronických komunikacích – posílení práv a větší ochrana klientů mobilních operátorů, posílení pravomocí ČTÚ
 • Bezpečná energetika – novely energetického zákona zajišťující vyšší stabilitu a transparentnost, rozhodnutí o částečném prolomení těžebních limitů v lomu Bílina, nový atomový zákon

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI

Ministerstvo spravedlnosti

 • Koncepční přístup k vězenství – schválení Koncepce vězeňství do roku 2025. Podařilo se zvýšit zaměstnanost vězňů i odměny pro pracující odsouzené
 • Významné legislativní změny – schválení novely občanského zákoníku, novely občanského soudního řádu a exekučního řádu
 • Schválení Centrální evidence přestupku – tvrdší postihy recidivistů
 • Ochrana dlužníku – snížení nákladů na vymáhání pohledávek a posílení dozoru nad exekutory
 • Zrychlení civilního řízení – zavedení tzv. dynamického modelu přidělování soudců, zkrácení délky řízení o cca 20 % během tří let
 • Oblast trestní činnosti – změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zefektivnění zajištění majetku v trestním řízení

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 • Zvyšování minimální mzdy – z původních 8 500 Kč na 12 200 Kč měsíčně
 • Zvyšování platů státním zaměstnancům, sociálním pracovníkům, zaměstnancům v kultuře, zaměstnancům ve zdravotnictví a nepedagogickému personálu
 • Snižování nezaměstnanosti – v září 2017 bylo bez práce 285 tisíc lidí (3,8 %), tj. nejméně od května 1998
 • Stabilizace důchodového systému – ukončení druhého pilíře důchodového spoření, automatická valorizace penzí, zastropování věku odchodu do důchodu na hranici 65 let, růst důchodů
 • Podpora rodin s dětmi – úprava porodného, zvýšení daňové slevy na dítě, podpora dětských skupin a mikrojeslí
 • Zvýšení příspěvků na péči o 10 %, zavedení dlouhodobého ošetřovného

MINISTERSTVO DOPRAVY

Ministerstvo dopravy

 • Urychlení výstavby dopravní infrastruktury – efektivnější výkup pozemků
 • Změny systému fungování železnice – vznik Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, tzv. drážního regulátora
 • Navýšení rozpočtu SFDI – na rok 2018 vyčleněno 82,1 mld. Kč, z čehož 30,1 mld. Kč zajistí fondy EU
 • Seznam prioritních staveb – všech 10 prioritních dopravních staveb má znovu platné stanovisko EAI
 • Zajištění financování oprav silnic II. a III. tříd – v uplynulých 3 letech šlo z rozpočtu MD na opravy silnic II. a III. třídy celkem 10,8 mld. Kč
 • Dokončení páteřních úsekú dálnic – zprovozněna D8, modernizace D1
 • Zajištění výběru elektronického mýta – v červnu 2017 byl vypsán tendr na nového provozovatele mýtného systému

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ministerstvo zemědělství

 • Adaptace na změnu klimatu – Koncepce na omezení následků sucha a nedostatku vody pro území ČR a národní plány povodí pro období 2015–2021
 • Ochrana spotřebitele – změny zákona o vinohradnictví a vinařství, o potravinách a tabákových výrobcích a zpřísnění dohledu nad dovezenými produkty
 • Průzkum kvality potravin – prokázání rozdílné kvality potravin a výrobků ve státech západní a východní Evropy
 • Podpora živočišné výroby – zelená nafta pro zemědělce, pomoc chovatelům dojnic a prasnic a dotační programy pro chovy drůbeže
 • Podpora zemědělců a zemědělských podniků – Program rozvoje venkova 2014–2020
 • Hospodaření státních podniků – Koncepce strategického rozvoje státního podniku Lesy České republiky

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví

 • Zvýšení dostupnosti zdravotní péče – zrušení regulačních poplatků a snížení DPH na léky, snížení limitů na doplatky na léky pro seniory a nezletilé děti
 • Stabilizace zdravotnictví – zvýšení platů lékařům a sestrám dvakrát o 5 % a později o 10 %, zvýšení plateb za státní pojištěnce
 • Zákaz kouření v restauracích – od 31. května 2017 vstoupil v účinnost tzv. nový protikuřácký zákon, který např. rozšiřuje zákaz kouření na restaurace a další veřejnosti přístupné vnitřní prostory
 • Transparentnější smlouvy – zdravotní pojišťovny mají povinnost zveřejňovat smlouvy s nemocnicemi
 • Letecká záchranná služba – podařilo se smluvně zajistit leteckou záchrannou službu na 10 základnách do roku 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • Podpora učitelek a učitelů – opakované zvýšení platů ve školství, změny v platových stupních, konec účelového propouštění učitelů na prázdniny
 • Koncepční přístup ke vzdělávání – školský zákon (povinný rok předškolního vzdělávání, rozšíření inkluze, garance místa v MŠ), podpora technického vzdělávání (důraz na propojení s praxí), novela zákona o vysokých školách
 • Nové rozdělení peněz na sport – zaveden rejstřík sportovních organizací a sportovců, program přímé podpory jednot a klubů
 • Podpora školek – zvýšení kapacity škol a školek, podpora předškolního vzdělávání
 • Vysoké školství – nový zákon o vysokých školách upravující systém vnitřního i vnějšího hodnocení, navýšení výdajů pro vysoké školy v roce 2018

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Ministerstvo pro místní rozvoj

 • Čerpání evropských fondu – dočerpání za období 2007–2013, snížení nedočerpané částky na cca 26 mld. Kč, příprava výzev čerpání v období 2014–2020
 • Změny podmínek pro veřejné zakázky – nová pravidla udává zákon o zadávání veřejných zakázek, schválení Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 2016–2020
 • Novela stavebního zákona – zjednodušení plánování, přípravy a realizace staveb
 • Podpora regionálního rozvoje – práce na efektivním zacílení veřejné podpory regionálního rozvoje v rámci ČR i EU
 • Politika územního rozvoje – koordinace územně plánovacích činností krajů a obcí a dalších dokumentů
 • Změny v cestovním ruchu – posílení ochrany spotřebitelů v případě úpadku cestovní kanceláře

MINISTERSTVO KULTURY

Ministerstvo kultury

 • Efektivní využití evropských fondu na podporu českého kulturního dědictví – v období 2014–2020 připraveno 90 projektových záměrů v objemu více než 5,5 mld. Kč
 • Růst platů zaměstnanců v kultuře – oproti roku 2013 nárůst průměrného platu o 35 %
 • Platová stabilizace státních příspěvkových organizací – navýšení ve dvou etapách o 3 % a 4 %
 • Růst veřejných výdajů na kulturu o 40 % – v roce 2017 rozpočet 12,7 mld. Kč, tj. 0,96 % státního rozpočtu
 • Rekonstrukce významných památek – Národní knihovna, Národní muzeum, Státní opera a další
 • Systémová podpora filmu – novela zákona o audiovizi zajistila financování ve výši 800 mil. Kč ročně, o 200 mil. Kč vzrostla podpora kinematografi e ze státního rozpočtu

MINISTR PRO LIDSKÁ PRÁVA, ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A LEGISLATIVU

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

 • Zaměření na lidská práva a menšiny – obnovení činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, zakotvení monitorovacího mechanismu podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, pomoc lidem v sociálně vyloučených lokalitách
 • Posílení boje proti korupci – schválení novely zákona o střetu zájmů a vytvoření centrálního elektronického registru oznámení, vytvoření koncepce boje s korupcí
 • Nová pravidla pro volební kampaně – politické strany mají přísné limity na kampaně a jejich hospodaření sleduje speciální úřad
 • Zpřístupnění informací – otevření části vládní knihovny připravované legislativy eKlep veřejnosti, zapojení profesních komor do připomínkového řízení k legislativním návrhům
 • Změna zásad financování neziskových organizací

STÁTNÍ TAJEMNÍK PRO EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Státní tajemník pro evropské zaležitosti

 • Česká republika se etablovala jako aktivní, srozumitelný a věrohodný člen EU – schválení Koncepce politiky ČR v EU
 • Posílení evropské obrany jako aktivní český příspěvek do debaty o budoucnosti EU – pořádání konference DESCOP
 • Aktivní český tlak na řešení zásadních EU témat – koncepční řešení migrační krize, dvojí kvalita potravin
 • Návrhy ČR na otevřený proces reformy eurozóny – návrh na vytvoření pozorovatelského statusu ČR při Euroskupině
 • Úspěšné prosazování zájmu ČR na regionální úrovni – Slavkovský formát, posílený dialog s Německem, V4, partnerství s Francií či úzká spolupráce se Švédskem
 • Aktivnější komunikace s českými europoslanci
 • Národní konvent o EU – zřízení diskusní platformy pro aktuální evropské otázky

 

Vláda Bohuslava Sobotky v obrazech

ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY

Česko-slovenské vztahy

Slovensko představuje pro vládu Bohuslava Sobotky klíčového partnera při prosazování společných zájmů v rámci mezinárodních uskupení. Za téměř čtyři roky se uskutečnila čtyři společná zasedání české a slovenské vlády. Naposledy se oba kabinety pod vedením českého premiéra Bohuslava Sobotky a slovenského premiéra Roberta Fica sešly 4. září 2017 na zámku v Lednici. Dvakrát se také uskutečnilo společné jednání národních tripartit.
V roce 2018 uplyne 100 let od založení Československa, 50 let od událostí roku 1968 v Československu a 25 let samostatné české a slovenské státnosti. Tato významná česko-slovenská výročí si budeme společně připomínat, příprava oslav probíhá už nyní.

ZAHRANIČNÍ CESTY

Zahraniční cesty

Za téměř čtyři roky absolvoval předseda vlády přes 100 zahraničních cest do 26 zemí světa. Na další stovky cest vyrazili samostatně jednotliví členové vlády. Společně pak kabinet několikrát vyjel na mezivládní konzultace, kromě Slovenska i do Polska a Izraele.
V rámci pracovních cest premiér Bohuslav Sobotka zavítal mimo jiné do Spojených států amerických, Čínské lidové republiky, Japonska, Izraele, Korejské republiky, Jordánska či Švédska. Navštívil také české vojáky v Afghánistánu a Iráku. Pravidelně se účastnil jednání Evropské rady v Bruselu, summitů Visegrádské skupiny i jednání předsedů vlád v tzv. Slavkovském formátu nebo ve formátu 16+1, tj. Číny a zemí střední a východní Evropy.

OBRANNÁ KONFERENCE DESCOP

Obranná konference DESCOP

S ohledem na zhoršenou bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě se vláda Bohuslava Sobotky od začátku svého působení zaměřila na posílení bezpečnosti v České republice. Zároveň se aktivně zapojuje při řešení jednotlivých konfliktů a poskytuje pomoc zemím, které se potýkají s přílivem uprchlíků.
Hlavním splněným úkolem je provedení Auditu národní bezpečnosti, který měl ověřit připravenost České republiky na závažné bezpečnostní hrozby a zároveň navrhnout možná další opatření.
Na evropské úrovni bylo hlavním vrcholem uspořádání Pražské konference o obraně a bezpečnosti 9. června 2017. Na konferenci se sešli ministři zahraničí a obrany členských států, představitelé EU a NATO a zástupci zbrojního průmyslu. Účastníci v čele s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem se shodli na prohlubování spolupráce EU a NATO a ocenili zřízení Evropského obranného fondu.

HOSPODÁŘSKÝ RŮST

Hospodářský růst

Na rozdíl od předchozích vlád se kabinetu Bohuslava Sobotky podařilo nastartovat hospodářský růst i snížit nezaměstnanost v České republice. Podle údajů Českého statistického úřadu ze srpna 2017 rostlo HDP meziročně o 4,5 %. Ekonomiku táhnou kromě silného průmyslu i další odvětví národního hospodářství včetně služeb. Zároveň roste spotřeba domácností, což je důkazem zvyšující se životní úrovně.
Nezaměstnanost se v ČR dlouhodobě drží na rekordně nízké úrovni. V září 2017 její úroveň klesla na 3,8 %. Bez práce bylo 285 tisíc lidí. Jde o nejlepší výsledek od roku 1998. Nízká nezaměstnanost má zároveň vliv na zvyšování mezd, což je jednou z klíčových priorit vlády.

VÝJEZDY DO KRAJŮ

Výjezdy do krajů

Vláda Bohuslava Sobotky uskutečnila dvě výjezdní zasedání do krajů. Cílem bylo řešit opatření týkající se strukturálně postižených regionů přímo v místě problémů.
První zasedání se uskutečnilo 22. července 2015 v Ostravě, kde členové vlády spolu s představiteli Moravskoslezského kraje jednali o klíčových tématech regionu, podpoře investic i zřízení nových průmyslových zón.
Na druhé jednání vyjela vláda 19. října 2015 do Ústí nad Labem, kde rozhodla o prodloužení těžby hnědého uhlí v dole Bílina a projednala opatření na zlepšení zaměstnanosti.
Mimo Strakovu akademii jednala vláda ještě dvakrát, a to v září 2015, kdy přijela podpořit podnikatele na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, a v září 2017 po česko-slovenských mezivládních konzultacích na zámku v Lednici.

SPOLUPRÁCE VE VISEGRÁDSKÉ SKUPINĚ

Spolupráce ve Visegrádské skupině

Významnou platformu pro mezinárodní spolupráci představuje pro Českou republiku Visegrádská skupina. Společně s Polskem, Maďarskem a Slovenskem prosazuje ČR společné postoje v rámci Evropské unie například v oblasti povinných kvót pro přijímání uprchlíků či v otázce dvojí kvality potravin.
Od července 2015 do června 2016 Česká republika předsedala zemím Visegrádské skupiny. Během této doby uspořádala čtyři summity na úrovni předsedů vlád, na třicet jednání na vládní úrovni a více než sto dalších akcí, konferencí a seminářů. Českému předsednictví dominovala migrační krize a hledání jejího řešení. Aktuálně předsedá zemím V4 Maďarsko.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY

Významné návštěvy

Premiér Bohuslav Sobotka se během svého funkčního období setkal s řadou významných zahraničních představitelů, kteří zavítali do České republiky. Prahu navštívili předsedové vlád Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska, Belgie, Estonska, Slovinska, Moldavska, Jordánska nebo také Srbska, Černé Hory, Makedonie, Albánie a dalších zemí. Premiér se také setkal s prezidenty Čínské lidové republiky, Francie, Izraele, Vietnamu, Korejské republiky, Rakouska, Slovinska, Polska či Singapuru v rámci jejich státních návštěv ČR.
Dalšími významnými hosty byli generální tajemníci OSN, NATO, OECD či předsedové Evropské rady a Evropské komise, ředitelé Evropské vesmírné agentury GSA a Evropské investiční banky a řada dalších.

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG

Aktivní sociální dialog

Od začátku svého působení klade vláda Bohuslava Sobotky velký důraz na aktivní sociální dialog. Rada hospodářské a sociální dohody ČR se pravidelně schází na Úřadě vlády ČR a další schůzky se uskutečňují na krajské úrovni, česko-slovenské úrovni i v rámci zemí Visegrádské skupiny.
Se sociálními partnery vláda projednává přípravu důležitých opatření v oblasti hospodářské a sociální politiky, včetně Akčního plánu na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.
Poslední jednání české a slovenské tripartity se uskutečnilo 30. března 2017 na zámku Štiřín. Hlavními tématy bylo vysílání pracovníků a zkušenosti se sociálním dialogem.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Významná výročí

Česká republika si během vlády Bohuslava Sobotky připomněla řadu významných výročí. Na rok 2015 připadlo 70. výročí ukončení bojů 2. světové války v Evropě. Patří mezi ně i 600 let od upálení Mistra Jana Husa, které 6. července 2015 připomněla mimo jiné slavnostní bohoslužba v Betlémské kapli.
V roce 2017 se konala řada akcí k 700. výročí narození císaře Karla IV. V letošním roce uplynulo také 20 let od podpisu Česko-německé deklarace a 25 let od podpisu česko-slovensko-německé smlouvy.
Další významné oslavy se už nyní připravují na rok 2018, kdy se bude připomínat 100. výročí vzniku Československa, 50 let od tzv. Pražského jara a 25 let od vzniku novodobé státnosti České a Slovenské republiky. Předseda vlády Bohuslav Sobotka se také pravidelně účastnil řady pietních aktů.

SETKÁNÍ S OBČANY V KRAJÍCH

Setkání s občany v krajích

Za téměř čtyři roky navštívil premiér Bohuslav Sobotka opakovaně všechny kraje České republiky. Během těchto návštěv se setkával s občany, studenty, seniory, ale i zaměstnanci nemocnic, škol či s příslušníky bezpečnostních složek. Se zástupci samospráv pak jednal mimo jiné o posílení zaměstnanosti, rozšíření dopravní infrastruktury a dalším rozvoji regionů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie