Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 1. 2017 11:37

36 měsíců vlády Bohuslava Sobotky: 29. 1. 2014 – 29. 1. 2017

Úvodní slovo předsedy vlády Bohuslava Sobotky

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka.Koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL pracuje již tři roky na plnění programového prohlášení a cílů, ke kterým se občanům zavázala.

Za 36 měsíců se nám podařilo změnit řadu věcí v naší zemi k lepšímu, zlepšit životní úroveň občanů, přinést zemi politický klid i ekonomickou stabilitu.

Jsem rád, že ČR patří k nejbezpečnějším zemím v Evropě.

Zajištění bezpečnosti země i občanů považuji za absolutní prioritu a vládní politika tomu odpovídá, včetně navyšování peněz pro bezpečnostní sbory či nabírání nových policistů a hasičů.

V naší zemi se za vlády vedené ČSSD žije lépe. Dosáhli jsme rekordního hospodářského růstu, máme nejnižší nezaměstnanost z celé EU, každý rok zvyšujeme platy zaměstnanců veřejného sektoru, naše opatření podporují rodiny s dětmi, důchodce i zdravotně handicapované. Sestavujeme veřejné rozpočty, které podporují zaměstnanost, investice, vědu, výzkum i dobře fungující a dostupné veřejné služby.

Zbývá nám poslední rok v rámci funkčního období naší vlády. Chci tento čas maximálně využít pro dokončení klíčových vládních úkolů a práci ve prospěch občanů.

Splněné úkoly vlády za rok 2016, stejně jako cíle, s kterými vstupujeme do závěrečného roku koaliční vlády, najdete detailně popsány v této brožuře.

Jako předseda vlády vám mohu slíbit, že ani v roce 2017 nepolevíme v plnění našeho koaličního programu, který je založen na dobře fungujícím a spravedlivém státu.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

Tři roky vlády v číslech

Za 36 měsíců se vláda sešla 144x a přijala více než 3300 usnesení.

Sedmnáctičlenná vláda je složená z 8 ministrů za ČSSD, 6 za hnutí ANO a 3 za KDU-ČSL.

Zasedají v ní 3 ženy a 14 mužů.

Během tří let se ve vládě obměnilo 6 jejích členů – ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr spravedlnosti, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, ministr zdravotnictví a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu.

Od čtvrtka 26. ledna 2017 je vláda Bohuslava Sobotky 3. nejdéle sloužící vládou v historii České republiky.

Rozpočet v roce 2016 skončil s přebytkem 61,8 mld. Kč, což je teprve 4. přebytkový rozpočet v historii ČR.

V loňském roce vyčerpala ČR z fondů Evropské unie více než 157 miliard korun.

V růstu HDP se Česká republika řadí mezi 3 nejlepší země Evropské unie. V prvním pololetí roku 2016 rostlo HDP dle ČSÚ průměrnou rychlostí téměř 3 %.

V listopadu loňského roku bylo podle Eurostatu v České republice bez práce 3,7 % lidí. Ve srovnání s Evropskou unií je to nejnižší nezaměstnanost ze všech zemí.

Vláda od začátku svého funkčního období navýšila minimální mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun, tedy o 2 500 korun.

10 splněných priorit vlády

V prvních třech letech se vládě podařilo prosadit řadu zásadních priorit, které pomáhají jak ekonomice, tak především občanům.

1. Rozpočet

Vládě se daří snižovat schodek státního rozpočtu. V roce 2015 se meziročně snížil deficit o 15 mld. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem byl nižší o 37,2 mld. Kč. V roce 2016 skončil dokonce s přebytkem 61,8 mld. Kč, přestože byl původně plánován se schodkem ve výši 70 mld. Kč. Naposledy skončil státní rozpočet přebytkem v roce 1995.

2. Čerpání EU fondů

Díky opatřením, která vláda přijala, se podařilo výrazně zrychlit čerpání evropských fondů, a napravit tak chyby předešlých vlád. V období 2007–2013 nebylo vyčerpáno 26,3 mld. Kč oproti předpokládaným 100 mld. Kč. V rámci programového období 2014–2020 se podařilo v roce 2014 čerpat 75 mld. Kč a 152 mld. Kč v roce 2015. Celková alokace pro ČR v tomto období je 648 mld. Kč. K 10. lednu 2017 bylo vyhlášeno 439 výzev s celkovou alokací 460 mld. Kč.

3. Zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru

Vláda Bohuslava Sobotky od svého nástupu zvýšila platy zaměstnanců ve státní sféře už třikrát, naposledy v listopadu 2016 o 5 %. Například platy učitelů a nepedagogických pracovníků stouply naposledy od září 2016 o 8 %, resp. 6 %. Kabinet prosadil také zvýšení ohodnocení českých lékařů a zdravotních sester, naposledy od ledna 2017 o 10 %.

4. Příspěvek na péči

Novela zákona o sociálních službách zvýšila od 1. srpna 2016 o 10 % příspěvek na péči, který je poskytován lidem závislým na péči jiné osoby. Tento příspěvek nebyl valorizován od svého zavedení v roce 2006, a kvůli tomu se řada těžce zdravotně postižených dostala do složité finanční situace.

5. Valorizace penzí

Od začátku svého působení se vláda Bohuslava Sobotky zaměřuje na zlepšení životní situace seniorů. Už v roce 2014 schválila novelu zákona o důchodovém pojištění a každý rok také navyšuje úroveň důchodů. Seniorům se od 1. ledna 2015 navýšily důchody v průměru o 250 korun měsíčně. Od začátku roku 2016 se důchody automaticky zvýšily o 40 korun, s únorovou penzí ale důchodci dostali mimořádný příspěvek ve výši 1 200 korun. Od začátku roku 2017 i díky novému mechanismu valorizace pak stouply důchody v průměru o 308 korun.

6. Zajištění bezpečnosti

V České republice klesá kriminalita, aktuálně je 6. nejbezpečnější zemí na světě. Vláda dlouhodobě navyšuje počty policistů a zvyšuje platy příslušníků bezpečnostních sborů. Jedním z průběžně plněných závazků vlády je navyšování rozpočtu Ministerstva obrany (v roce 2017 na 52,5 mld. Kč) a Ministerstva vnitra (v roce 2017 na 63,3 mld. Kč).

7. Nové investice a pracovní místa

Získávání investic a tvorba nových pracovních míst jsou od začátku prioritou koaliční vlády. Mezi přijatá opatření na podporu investic patří například zákon o investičních pobídkách, novela zákona snižující platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu či zavedení výjimky z plateb odvodů pro dopravní a průmyslové stavby v průmyslových zónách. V roce 2016 se podařilo prostřednictvím agentury CzechInvest zprostředkovat investice za zhruba 60 miliard korun, které přinesly téměř 10 000 nových pracovních míst.

8. Zvýšení minimální mzdy

Za tři roky vláda postupně navýšila minimální mzdu z 8 500 korun na 11 000 korun, tedy o 2 500 Kč. Za vlády pravice mezi lety 2007 a 2013 přitom výše minimální mzdy nevzrostla ani o korunu. Její úroveň je přitom důležitá pro motivaci nezaměstnaných k hledání práce. Vláda tím plní i svůj závazek, podle kterého se úroveň minimální mzdy má přiblížit 40 % průměrné mzdy. V roce 2017 se její hodnota rovná už 38,2 %.

9. Navýšení kapacit mateřských a základních škol

Stabilizace českého školství je jednou z hlavních priorit vlády. Mezi základní opatření, která vláda Bohuslava Sobotky prosadila, patří navýšení kapacit v mateřských a základních školách. Mezi lety 2014 a 2016 bylo pro tento účel vyčleněno 700 milionů korun a celkově se podařilo počet míst navýšit o 3 776 ve 150 třídách. V letech 2017 a 2018 bude rozděleno dalších 300 milionů korun.

10. Boj s šedou ekonomikou

Elektronická evidence tržeb, prokazování původu majetku, kontrolní hlášení či daňová Kobra jsou nástroje, kterými vláda aktivně bojuje s šedou ekonomikou. Ta představuje dlouhodobý problém, který má negativní dopady na veřejné rozpočty a české hospodářství.

Další splněné priority vlády

  • Zrušení zdravotnických poplatků a prosazení nižší daně na knihy, léky a dětskou výživu
  • Navrácení porodného na druhé a další dítě
  • Konec účelového propouštění učitelů na prázdniny
  • Navýšení výdajů na výzkum
  • Schválení zákona o státní službě
  • Podpora exportu prostřednictvím ekonomické diplomacie
  • Přijetí zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Přijetí zákona o zadávání veřejných zakázek
  • Opatření na zmírnění negativních dopadů sucha

36 měsíců vlády Bohuslava Sobotky: 29. 1. 2014 – 29. 1. 2017

Tři roky premiéra Bohuslava Sobotky v číslech

Premiér se zúčastnil 80 zahraničních cest a opakovaně navštívil všech 14 krajů České republiky.

Absolvoval přes 300 setkání na národní i mezinárodní úrovni.

Jednání Evropské rady se předseda vlády Bohuslav Sobotka zúčastnil 19krát.

Podle agentury STEM hodnotilo v říjnu 2016 premiéra příznivě 42 % respondentů.

10 priorit pro rok 2017 – hlavní úkoly vlády

1. Čerpat finanční prostředky z fondů Evropské unie

Vláda chce nyní prioritně zlepšit a zrychlit čerpání prostředků z nového období 2014–2020. Ke konci října 2016 bylo proplaceno 20 mld. Kč, tj. 3 % hlavní alokace, a vyúčtováno bylo na 15 mld. Kč, tj. 2,5 % alokace.

2. Zahájit výstavbu klíčových dopravních staveb, u kterých se podařilo vyjednat výjimku EIA

Vláda vyjednala s Evropskou komisí výjimku, díky které se nemusí u devíti prioritních staveb opakovat proces posuzování vlivů na životní prostředí. Jedná se například o úseky D1 Říkovice – Přerov, D11 Hradec Králové – Smiřice, obchvat Otrokovic či modernizaci trati Sudoměřice – Votice. Ministerstvo dopravy nyní musí získat příslušná stavební povolení. Stavby by měly být zahájeny ještě v roce 2017.

3. Prosadit zákon o sociálním bydlení

Zákon o sociálním bydlení definuje standard sociálního bytu a vymezuje osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Vláda chce jeho prostřednictvím zamezit obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.

4. Prosadit zákon o zálohovaném výživném

Zálohované výživné představuje prostředek na pomoc neúplným rodinám, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné. Podle návrhu koaličního kabinetu by výpadek v alimentech hradil stát a po neplatícím rodiči je zpětně vymáhal.

5. Prosadit zákon o bezplatné právní pomoci

V říjnu schválila vláda věcný záměr zákona o bezplatné právní pomoci. Cílem je poskytnout bezplatnou právní pomoc těm, kteří si ji kvůli sociální situaci nemohou dovolit.

6. Prosadit zákon o valorizaci plateb za státní pojištěnce

Vláda se v programovém prohlášení zavázala zavést pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. V uplynulých letech navyšovala valorizaci plateb několikrát, například v roce 2017 zaplatí za státní pojištěnce o 3,6 mld. Kč více než v předchozím roce. V roce 2018 by mohlo dojít k dalšímu navýšení o 50 korun na 970 korun měsíčně za pojištěnce. Celkem by tak roční platba činila 70 miliard korun. Navyšování plateb za státní pojištěnce je nezbytné pro zajištění kvalitní zdravotnické péče.

7. Prosadit zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních

Díky zákonu o neziskových nemocnicích by vznikla páteřní síť nemocnic, které nebudou privatizovatelné. Tato zařízení by mohla svůj zisk investovat do vlastního rozvoje, a navíc by měla zaručené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

8. Zvýšit nemocenskou pro dlouhodobě nemocné v rámci novely zákona o zdravotním pojištění

Sociální partneři se na listopadovém jednání tripartity shodli na navýšení dávek při dlouhodobé nemoci. Zvláště u nízkopříjmových rodin může nemoc trvající déle než 30 dní znamenat výrazné finanční problémy a riziko dluhové pasti.

9. Připravit zvýšení minimální mzdy v roce 2018

Vláda Bohuslava Sobotky chce nadále pokračovat v navyšování minimální mzdy. Její úroveň by se postupně měla přiblížit 40 % průměrné mzdy.

10. Pokračovat ve zvyšování platů ve veřejném sektoru

Během tří let svého působení vláda navýšila platy zaměstnanců ve veřejném sektoru už třikrát. To má významný vliv na zvyšování životní úrovně obyvatel České republiky i celkový pozitivní ekonomický vývoj. Důležitým úkolem vlády je v tomto navyšování pokračovat.

36 měsíců vlády Bohuslava Sobotky v obrazech

VYSLOVENÍ DŮVĚRY

18. února 2014: Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru nové koaliční vládě.
18. února 2014: Poslanecká sněmovna vyslovila důvěru nové koaliční vládě.
Poslanecká sněmovna vyslovila 18. února 2014 důvěru nové koaliční vládě. Pro bylo 110 poslanců ze 181 přítomných. Od čtvrtka 26. ledna 2017 je vláda Bohuslava Sobotky třetí nejdéle sloužící vládou v historii České republiky.

ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY

26. září 2016: Zasedání české a slovenské vlády v Bratislavě.
26. září 2016: Zasedání české a slovenské vlády v Bratislavě.
Vláda Bohuslava Sobotky pokračuje v prohlubování vzájemných vztahů se Slovenskem. V uplynulých třech letech se tak každoročně uskutečnila pravidelná společná zasedání české a slovenské vlády, která se konají střídavě v České republice a na Slovensku. Naposledy se členové obou kabinetů sešli v září 2016 v Bratislavě. V říjnu 2015 se také historicky poprvé setkaly ke společnému jednání česká a slovenská tripartita.

Česká a Slovenská republika se nyní společně připravují na oslavy 100. Výročí založení Československa, společného státu Čechů a Slováků, 50. výročí událostí roku 1968 v Československu a 25. výročí samostatné české a slovenské státnosti, které připadají na rok 2018.

DAŘÍ SE ZÍSKÁVAT NOVÉ INVESTICE

18. ledna 2016: Podpis memoranda s GE Aviation.
18. ledna 2016: Podpis memoranda s GE Aviation.
Podpoře investic a vzniku nových pracovních míst se vláda věnuje už od svého nástupu v roce 2014. Přijala zákon o investičních pobídkách, snížila platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu či zavedla výjimky z plateb odvodů pro dopravní a průmyslové stavby v průmyslových zónách. Vládní opatření na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti shrnula do akčního plánu, který každý rok aktualizuje. Českým exportérům také pomohla rozvojem ekonomické diplomacie, a to především v zemích mimo Evropskou unii.

Konkrétními výsledky podpory nových investorů jsou například nový závod společnosti Hyundai Mobis, výrobní továrna Nexen či nový závod INA Lanškroun. V lednu 2016 pak vláda uzavřela memorandum o spolupráci s GE Aviation, díky kterému by mělo vzniknout zhruba 500 nových pracovních míst.

ZAHRANIČNÍ CESTY PŘEDSEDY VLÁ DY

12. března 2016: Návštěva Bavorska.
12. března 2016: Návštěva Bavorska.
Předseda vlády Sobotka podnikl za poslední tři roky na osm desítek zahraničních cest do řady zemí po celém světě. Kromě evropských států navštívil například Izrael, Korejskou republiku, Jordánsko, Afghánistán a Čínskou lidovou republiku. Tři cesty pak vedly do Spojených států amerických. Premiér Sobotka se během zahraničních návštěv věnuje mimo jiné ekonomické diplomacii, a často jej tak doprovází podnikatelské delegace. Pravidelně se pak účastní jednání Evropské rady v Bruselu.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI

5. října 2016: Návštěva Letiště Václava Havla v rámci kontroly bezpečnostních opatření.
5. října 2016: Návštěva Letiště Václava Havla v rámci kontroly bezpečnostních opatření.
S ohledem na bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě se vláda Bohuslava Sobotky zaměřila na opatření posilující bezpečnost České republiky a jejích občanů. Na konci roku 2016 představili premiér Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec výsledky Auditu národní bezpečnosti, jehož cílem bylo zjistit, jak je Česká republika připravena čelit současným závažným bezpečnostním hrozbám. Na základě výsledků připraví Ministerstvo vnitra akční plán k plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z rizik popsaných auditem.

Vláda ale už v průběhu auditu přijala řadu opatření na posílení bezpečnosti. Patří mezi ně rozšíření kapacit a možností Národního centra kybernetické bezpečnosti, systém vyhlašování stupňů ohrožení terorismem, navyšování počtu příslušníků Policie ČR či zvyšování platů příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétní bezpečnostní opatření si premiér Sobotka s ministrem Chovancem ověřili přímo na Letišti Václava Havla i v Centrálním dispečinku Dopravního podniku hl. města Prahy.

HOSPODÁŘSKÝ RŮST

17. května 2016: Návštěva Královéhradeckého kraje.
17. května 2016: Návštěva Královéhradeckého kraje.
Vláda Bohuslava Sobotky neopakovala chyby předchozích vlád, které škrtaly, a prohlubovaly tak ekonomické problémy naší země. Naopak zvolila hospodářskou politiku, která klade důraz na růst příjmů domácností, zvyšování platů, minimální mzdy apod. Zároveň se vláda soustředí na investice a tvorbu nových pracovních míst, čímž taktéž podporuje hospodářský růst České republiky. V růstu HDP se tak Česká republika z ekonomické recese po dobu vlády současného kabinetu vyšplhala mezi tři nejlepší země Evropské unie.

Tato strategie nese úspěchy i na trhu práce, protože motivuje k práci a zaměstnavatele k vytváření pracovních míst. Zaměstnanost je díky této politice nejvyšší v historii samostatné České republiky. Už třetí rok se také daří snižovat nezaměstnanost. V listopadu 2016 bylo podle údajů Eurostatu v České republice 3,7 procenta nezaměstnaných. Je to nejlepší výsledek ze všech států EU.

VLÁDA JEDNALA V KRAJÍCH

19. října 2015: Kabinet Bohuslava Sobotky vyjel na výjezdní zasedání do Ústí nad Labem.
19. října 2015: Kabinet Bohuslava Sobotky vyjel na výjezdní zasedání do Ústí nad Labem.
Kabinet Bohuslava Sobotky vyrazil v roce 2015 na dvě výjezdní zasedání do krajů. První se uskutečnilo 22. července 2015 v Ostravě. Členové vlády na něm spolu se zástupci regionu jednali o klíčových tématech Moravskoslezského kraje včetně podpory investic a zřízení nových průmyslových zón, zaměstnanosti či kvality ovzduší.

Na druhé zasedání vyjela vláda 19. října do Ústí nad Labem. Mimo jiné na něm schválila prodloužení těžby hnědého uhlí v dole Bílina či projednala opatření na zlepšení zaměstnanosti. Na samostatném zasedání kabinet Bohuslava Sobotky odsouhlasil další růst platových tarifů zaměstnanců ve státním a veřejném sektoru.

Mimo Strakovu akademii jednala vláda také v září 2015, kdy přijela podpořit podnikatele na Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.

SPOLUPRÁCE S ČÍNOU

29. března 2016: Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR.
29. března 2016: Návštěva čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v ČR.
Česká republika rozvíjí vztahy s Čínou. V posledních letech se výrazně zvyšuje objem čínských investic i počet čínských turistů v Česku. Podařilo se také otevřít tři přímá letecká spojení Prahy s Čínou. Rozvoj zaznamenala i česko-čínská finanční spolupráce.

Premiér Sobotka dvakrát navštívil Čínskou lidovou republiku, kde jednal s významnými státními představiteli i zástupci provincií a firem. S premiérem Li Kequiangem se setkal také na okraj summitu 16 zemí střední a východní Evropy a Číny v lotyšské Rize. Premiér se rovněž setkal s čínským prezidentem Si Ťinpchingem během jeho návštěvy ČR v březnu 2016.

V Praze se také každoročně koná Čínské investiční fórum, kterého se účastní zástupci šestnácti zemí střední a východní Evropy a Číny. V roce 2017 se uskuteční už osmý ročník fóra.

PŘEDSEDNICTVÍ VE VISEGRÁDSKÉ SKUPINĚ

8. června 2016: Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Praze.
8. června 2016: Summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Praze.
Česká republika předsedala od června 2015 do června 2016 zemím Visegrádské skupiny. V průběhu tohoto období uspořádala čtyři summity předsedů vlád, tři desítky jednání na vládní úrovni a více než sto dalších akcí, konferencí a seminářů. Na jaře 2016 si Visegrádská čtyřka připomněla 25. výročí založení.

Mezi tématy českého předsednictví dominovalo téma migrační krize a hledání jejího řešení. Státy V4 díky společnému postupu dokázaly prosadit své priority v rámci Evropské unie a nová opatření v oblasti bezpečnostní spolupráce. Věnovaly se rovněž projektu energetické unie, obraně a bezpečnosti či podpoře proevropského směřování zemí Východního partnerství a regionu západního Balkánu. Hosty summitů předsedů vlád zemí V4 byli korejská prezidentka Pak Kun-hje, makedonský prezident Ďorge Ivanov či předseda vlády Bulharska Bojko Borisov.

VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVY V PRAZE

25. srpna 2016: Přijetí německé kancléřky Angely Merkelové na Úřadě vlády ČR.
25. srpna 2016: Přijetí německé kancléřky Angely Merkelové na Úřadě vlády ČR.
Nejen ve Strakově akademii přijal premiér Bohuslav Sobotka během tří let řadu významných zahraničních návštěv. Do Prahy přicestovali jeho partneři, předsedové vlád Francie, Velké Británie, Německa, Makedonie, Srbska, Albánie a dalších zemí. Státní návštěvu České republiky vykonali prezidenti Čínské lidové republiky, Francie, Izraele, Vietnamu, prezidentka Korejské republiky a další hlavy států. Kromě nich se premiér Sobotka v Praze setkal s generálními tajemníky OSN i NATO, předsedy Evropské rady, eurokomisaři a řadou dalších zástupců mnoha zemí i světových institucí.

AKTIVNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG

21. listopadu 2016: Jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.
21. listopadu 2016: Jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR.
Vláda Bohuslava Sobotky klade důraz na aktivní spolupráci se sociálními partnery. Pravidelně se na Úřadu vlády ČR schází Rada hospodářské a sociální dohody ČR, kterou tvoří zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Koaliční kabinet projednává se sociálními partnery přípravu důležitých zákonů a například také Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti.

Tripartita se schází také na krajské úrovni, uskutečnilo se i společné zasedání české a slovenské tripartity a zasedání tripartit zemí Visegrádské skupiny.

700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV.

19. října 2016: Otevření Česko-bavorské zemské výstavy Karel IV. v Norimberku.
19. října 2016: Otevření Česko-bavorské zemské výstavy Karel IV. v Norimberku.
V roce 2016 si Česká republika připomněla 700. výročí narození císaře Karla IV. Při této příležitosti se konala řada výstav, koncertů, konferencí, bohoslužeb, setkání a mimořádně byly také veřejnosti zpřístupněny české korunovační klenoty. Vláda na projekt Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. Uvolnila více než 71 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy.

Premiér Bohuslav Sobotka mimo jiné zahájil spolu s bavorským ministerským předsedou Horstem Seehoferem v květnu ve Valdštejnské jízdárně v Praze Česko-bavorskou zemskou výstavu věnovanou Karlu IV., stejně jako její druhou část poté v říjnu v německém Norimberku. Další výstavu o Karlu IV. si prohlédl na hradě Bauska v Lotyšsku, kde se zúčastnil setkání předsedů vlád 16 zemí střední a východní Evropy a Číny.

OCENĚNÍ VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ

27. října 2016: Předání medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.
27. října 2016: Předání medaile Karla Kramáře Jiřímu Bradymu.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka se během tří let ve funkci setkal s řadou osobností, kterým udělil pamětní medaili Karla Kramáře. Den před svátkem Dne vzniku Československa ocenil premiér Sobotka za celoživotní úsilí o obranu lidských práv a demokratických principů také Jiřího Bradyho.

Pamětní medaili Karla Kramáře z rukou premiéra Sobotky obdržel například i starosta města Vídeň Michael Häupl, a to za zásluhy o nadstandardní udržování česko-rakouských vztahů.

Dalšími oceněnými jsou profesor a signatář Charty 77 Miroslav Kusý či brigádní generál Emil Boček.

NÁVŠTĚVY KRAJŮ

19. září 2015: Návštěva Šitbořic v Jihomoravském kraji.
19. září 2015: Návštěva Šitbořic v Jihomoravském kraji.
V rámci pracovních cest navštívil premiér Bohuslav Sobotka opakovaně všechny kraje České republiky. Během těchto návštěv jedná jak se zástupci samospráv, tak se setkává s podnikateli, zdravotníky, učiteli, hasiči i občany. Navštěvuje také domovy seniorů, účastní se kulturních akcí, sportovních událostí i diskuzí se studenty. V krajích se premiér zajímá především o jejich rozvoj, zajištění služeb, dopravní infrastrukturu i zaměstnanost.

NOVÉ VLÁDNÍ POSILY

30. listopadu 2016: Jmenování ministrů Ludvíka a Chvojky na Pražském hradě.
30. listopadu 2016: Jmenování ministrů Ludvíka a Chvojky na Pražském hradě.
Koaliční kabinet prošel během tří let obměnou, kdy odešlo šest ministrů a ministryň. V roce 2016 se vyměnili dva členové vlády, a to ministr zdravotnictví a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Svatopluka Němečka nahradil v čele resortu zdravotnictví Miloslav Ludvík, Jiřího Dienstbiera na postu předsedy Legislativní rady vlády a ve vedení resortu lidských práv, rovných příležitostí a legislativy Jan Chvojka. Prezident Miloš Zeman jmenoval nové členy vlády na Pražském hradě 30. listopadu 2016.

CÍLE PŘEDSEDY VLÁDY V ROCE 2017

26. dubna 2016: Beseda se studenty na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.
26. dubna 2016: Beseda se studenty na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka považuje za klíčové cíle vlády v roce 2017 pokračování hospodářského růstu, zlepšování života rodin s dětmi a seniorů či další podporu podnikání. Mezi hlavní úkoly patří čerpání fondů Evropské unie, výstavba klíčových dopravních staveb či prosazení zákona o neziskových zdravotnických zařízeních.

V sociální oblasti se chce vláda soustředit na prosazení zákona o sociálním bydlení, zálohovaném výživném, bezplatné právní pomoci či zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné. Pokračovat chce také ve zvyšování platů ve veřejném sektoru, navyšování úrovně minimální mzdy a valorizaci plateb za státní pojištěnce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie