Aktuálně

17. 12. 2018 22:00

Jaký je potenciál umělé inteligence v České republice?

Nejsilnějšími hráči v oblasti umělé inteligence (AI) jsou USA a Čína, ale Evropská unie si význam AI uvědomuje, a proto reaguje Sdělením „Umělá inteligence pro Evropu“ (duben 2018) a „Koordinovaným plánem pro AI“ (prosinec 2018), který nabádá členské státy EU, aby si strategicky určily oblasti kde se v oblasti AI chtějí do budoucna rozvíjet. Vláda ČR se snaží na výše zmíněné dění reagovat, a proto si nechala zpracovat odbornou studii k mapování potenciálu AI v ČR přes Technologickou agenturu ČR.

Studie s názvem „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“ má pomoci České republice reagovat na globální a evropské aktivity v oblasti AI a najít své místo na globálním trhu. Autorský kolektiv byl složen z významných odborníků z Technologického centra AV ČR, FEL ČVUT a Ústavu státu a práva AV ČR, mezi jinými šlo o Michala Pěchoučka, Luboše Krále, Martina Faťuna, Michala Pazoura, Alžbětu Krausovou a Jána Matejku.

Infografika k umělé inteligenci

Umělá inteligence (AI) se stává součástí našeho každodenního života: neuronové sítě modelují např. meteorologické jevy, experti v brněnském GreyCortexu odhalují kybernetické útoky za pomoci strojového učení, společnosti Google a Microsoft běžně mají nástroje na rozpoznávání fotografií atd. 

Výzkum sledoval tři základní pilíře stanovené Evropskou komisí v dubnu 2018, zabýval se tedy:

  1. možnostmi technologického rozvoje AI v ČR,
  2. očekávanými socioekonomickými dopady AI v ČR,
  3. analýzou právně-etických aspektů rozvoje AI v ČR.

Stěžejním cílem studie je zhodnocení současného a budoucího potenciálu využití technologií AI v ČR včetně analyzování socioekonomických dopadů a vlivu právně-etického prostředí na tento proces. Materiál bude důležitým podkladem do debaty o směřování české ekonomiky a jejího co nejlepšího ukotvení v globálních hodnotových řetězcích. 

Nejdůležitější výsledky najdete v Souhrnné zprávě. Podrobněji je problematika zkoumána v jednotlivých výzkumných zprávách:

Související dokumenty z oblasti umělé inteligence v ČR a EU naleznete v sekci Umělá inteligence v EU a ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie