Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 9. 2021 16:34

Výsledky veřejné konzultace k Digitálním principům

Pandemie COVID-19 značně urychlila digitalizaci ekonomiky a společnosti a odkryla slabiny digitálního prostoru a jejich dopady na nás všechny. V reakci na změny okolo nás vydala Evropská komise sdělení Digitální kompas 2030, který se věnuje strategickým cílům Evropské unie v oblasti digitalizace do roku 2030. V rámci Digitálního kompasu předznamenává vznik digitálních principů, jimiž by se mělo evropské digitální občanství řídit. Tyto principy budou shrnuty a rozpracovány v meziinstitucionální deklaraci Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU. Tento dokument se stane základem budoucích debat mezi občany, technologickými společnostmi a zákonodárci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie