Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 4. 2012 16:13

Vláda dnes schválila Národní program reforem na rok 2012

Na dnešním jednání vlády byla projednána a schválena aktualizace Národního programu reforem pro letošní rok.

Přípravě tohoto textu předcházely nejen diskuse se zástupci Parlamentu ČR, ale také rozsáhlé dvoukolové konzultace s partnery sociálního dialogu a odbornou veřejností, včetně členů Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Obsáhlý, více než stostránkový dokument reaguje nejen na cíle stanovené ve strategii Evropa 2020, ale také na loňská doporučení Rady ministrů pro Českou republiku a podněty Evropské komise obsažené v Roční analýze růstu. Dokument reflektuje situaci v dílčích oblastech reformních opatření. Vyhodnocuje kroky, jež byly podniknuty, a nastiňuje směr, kterým se mají opatření k posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky dále ubírat. Zohledňuje rovněž územní dimensi hospodářské politiky, a to zejména při vědomí trendu k užšímu propojení prioritních oblastí Národního programu reforem s budoucí podobou kohezní politiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie