Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

11. 4. 2012 9:00

Schůze vlády ČR, TK po 13.30 hod

Členové vlády ve středu 11. dubna 2012 projednají od 9.00 hod. mimo jiné:

  • návrh novely ústavního zákona (zavedení institutu vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • předpoklady a východiska pro přípravu ústavního zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti; Předkládá: ministr financí;
  • návrh novely zákona o rozpočtových pravidlech; Předkládá: ministr financí;
  • návrh novely zákona o ochraně spotřebitele; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
  • poslanecký návrh na vydání ústavního zákona (zařazení pravomoci prezidenta republiky udělovat milosti zcela mezi kontrasignované pravomoci) (sněmovní tisk č. 630); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • poslanecký návrh na vydání novely zákona o volbách do zastupitelstev obcí, o volbách do zastupitelstev krajů a o volbách do Evropského parlamentu (sněmovní tisk č. 628); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • poslanecký návrh na vydání zákona o spotřebních daních (sněmovní tisk č. 631); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
  • analýzu schvalovacích procesů pro energetické stavby; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
  • návrh opatření na eliminaci slabých míst výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín za resort dopravy; Předkládá: ministr dopravy;
  • zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do 31.12.2011; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu.

8.55 hod. – fototermín
po 13.30 hod. – tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2052/2059/2376/2596/2058
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X